Du kan lista och ordna figurer, bilder eller tabeller i Word genom att skapa en figurförteckning, ungefär som en innehållsförteckning. Lägg först till beskrivningar till dina bilder och använd sedan kommandot Infoga figurförteckningfliken Referenser. Word sedan efter dina beskrivningar i dokumentet och lägger automatiskt till en lista med figurer, sorterade efter sidnummer.

Innan du börjar

Innan du skapar en figurförteckning måste du lägga till beskrivningar för alla figurer och tabeller som du vill ha med i figurförteckningen. Mer information finns i Lägga till, formatera eller ta bort beskrivningar i Word.

Infoga en figurförteckning

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga figurförteckningen.

 2. Klicka på Referenser > Infoga figurförteckning.

  Kommandot Infoga figurförteckning finns på fliken Referenser.

  Obs!: Om Word dokumentet inte är maximerat kanske du inte ser alternativet Infoga figurförteckning. I vissa minimerade vyer visas endast ikonen Infoga figurförteckning Ikonen Infoga figurförteckning .

 3. Du kan justera Format och Alternativ i dialogrutan Figurförteckning. Klicka på OK.

Uppdatera en figurförteckning

Om du lägger till, tar bort, ändrar eller flyttar beskrivningar ska du använda Uppdatera tabell så att ändringarna kommer med i figurförteckningen.

 1. Klicka på figurförteckningen i dokumentet. Då markeras hela tabellen.

 2. Klicka på Referenser > Uppdatera tabell.

  Kommandot Uppdatera tabell finns på fliken Referenser.

  Obs!:  Uppdatera tabell är bara tillgängligt som alternativ när du klickar på figurförteckningen i dokumentet. Du kan också trycka på F9 för att uppdatera figurförteckningen.

 3. Välj ett uppdateringsalternativ i dialogrutan Uppdatera figurförteckning.

  • Välj Uppdatera sidnummer om du behöver justera sidnumren.

  • Välj Uppdatera hela tabellen om du har flyttat figurer eller ändrat beskrivningar.

 4. Klicka på OK.

Se även

Lägga till, formatera eller ta bort beskrivningar

Skapa en innehållsförteckning

Infoga en tabell

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×