I Word kan du lägga till spalter i ett dokument. Öppna dialog rutan kolumner om du vill lägga till en lodrät linje mellan kolumnerna.

  1. Välj sidlayout > kolumner. Välj fler kolumnerlängst ned i listan.

    Menyn Kolumner

  2. I dialog rutan kolumner markerar du kryss rutan bredvid linje mellan.

    Dialogrutan Kolumner med rutan Linje mellan markerad

Meddelanden: 

  • Du kan också använda dialogrutan Kolumner för att justera kolumnbredden och avståndet mellan kolumner.

  • Om dokumentet innehåller flera avsnitt används den nya layouten endast för det aktuella avsnittet.

  • Infoga en kolumnbrytning för att styra hur texten flödar mellan kolumner. Exempel: infoga en kolumnbrytning för att avsluta ett stycke i en kolumn och börja på ett nytt stycke högst upp i nästa kolumn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×