Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan infoga en tabell i Word för Mac genom att välja bland ett antal förformaterade tabeller eller genom att välja antalet rader och kolumner som du vill använda.

Förutom en standardtabell kan du utforma en egen tabell om du vill ha mer kontroll över formen på kolumnerna och raderna i tabellen.

Infoga en tabell

Om du snabbt vill infoga en tabell klickar du på Infoga > Tabell och drar sedan markören över rutnätet tills du har markerat önskat antal kolumner och rader.

Markera numret eller rader och kolumner om du vill infoga en tabell snabbt

Klicka med musen så visas tabellen i dokumentet. Om du behöver justera tabellen kan du lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tabell i Word eller PowerPoint för Mac sammanfoga celler.

Om du klickar i tabellen visas flikarna Tabelldesign och Layout.

Visar flikarna Tabelldesign och Layout för hantering av tabeller

På fliken Tabelldesign kan du välja olika färger och tabellformat samt lägga till och ta bort kantlinjer från tabellen.

Använd kommandot Infoga tabell om du vill lägga till en större tabell eller få mer kontroll över kolumnerna.

Infoga tabell är markerat för att skapa en anpassad tabell

På så sätt kan du skapa en tabell med fler än tio kolumner och åtta rader, och dessutom ange hur kolumnbredden ska hanteras.

 1. Klicka på Infoga > Tabell > Infoga tabell.

  Visar inställningarna för att skapa en anpassad tabell

 2. Välj antal kolumner och rader under Tabellstorlek.

 3. I avsnittet Autopassa kan du välja mellan tre olika alternativ och ange hur breda kolumnerna ska vara:

  • Inledande kolumnbredd: Du kan låta kolumnbredden ställas in automatiskt i Word med hjälp av Auto, eller också kan du ange en specifik bredd för alla kolumner.

  • Autopassa efter innehållet: Med det här alternativet skapas mycket smala kolumner som blir bredare när du lägger till innehåll.

  • Autopassa efter fönstret: Med det här alternativet ändras bredden på hela tabellen automatiskt, så att den passar dokumentets storlek.

 4. Om du vill att alla tabeller som du skapar ska se ut som den tabell du håller på att skapa just nu markerar du Använd som standard för nya tabeller.

 5. Klicka på OK. Den nya tabellen visas i dokumentet.

Om du vill ha mer kontroll över formen på kolumner och rader i tabellen, eller om du vill basera tabellen på något annat än ett standardrutnät, använder du verktyget Rita tabell och skapar exakt den tabell du vill ha.

Rita tabell är markerat för att skapa en anpassad tabell

Du kan till och med dra diagonala linjer och rita celler inuti andra celler.

 1. Klicka på Infoga > Tabell > Rita tabell. Pekaren ändras till en penna.

 2. Rita en rektangel som får utgöra tabellens kantlinjer. Dra sedan linjer för kolumnerna och raderna inuti rektangeln.

  Att rita en tabell

 3. Om du vill ta bort en linje klickar du på Layout > Radera och klickar sedan på den linje du vill ta bort.

  På fliken Layout bredvid fliken Tabelldesign är Radera markerat

 1. För pekaren över tabellen tills Flytthandtag för tabell visas i det övre vänstra hörnet av tabellen.

 2. För pekaren över markören Flytthandtag för tabell tills Muspekare över korspil visas.

 3. Klicka och dra tabellen till den nya platsen.

Se även

Lägga till en kantlinje i en tabell

Ändra storlek på en tabell

Lägga till eller ta bort rader eller kolumner i en tabell

Kontrollera figursättning runt objekt

Snabbt infoga en standardtabell

 1. Klicka på Utskriftslayout eller på Publiceringslayout på menyn Visa.

 2. Klicka där du vill infoga tabellen.

 3. På fliken Tabeller klickar du på Ny under Tabellalternativ och klickar sedan på och drar över så många rader och kolumner som du vill använda.

  Fliken Tabeller i Word, gruppen Tabellalternativ

  Word infogar tabellen i dokumentet.

 1. Klicka på Utskriftslayout eller på Publiceringslayout på menyn Visa.

 2. Klicka där du vill infoga tabellen.

 3. På fliken Tabeller klickar du på Ny under Tabellalternativ och klickar sedan på Infoga tabell.

  Fliken Tabeller i Word, gruppen Tabellalternativ

 4. Under Tabellstorlek anger du antalet rader och kolumner som du vill använda.

 5. Under Autopassa anger du hur tabellen ska passa texten som du infogar i den och klickar sedan på OK.

  Word infogar tabellen i dokumentet.

 1. Klicka på Utskriftslayout eller på Publiceringslayout på menyn Visa.

 2. På fliken Tabeller klickar du på Rita under Rita kantlinjer.

  Fliken Tabeller, gruppen Rita kantlinjer

 3. Klicka i dokumentet och dra för att rita tabellen cell för cell för att skapa rader och kolumner.

 1. För pekaren över tabellen tills Flytthandtag för tabell visas i det övre vänstra hörnet av tabellen.

 2. För pekaren över markören Flytthandtag för tabell tills Muspekare över korspil visas.

 3. Klicka och dra tabellen till den nya platsen.

Se även

Lägga till eller ta bort rader eller kolumner i en tabell

Ändra storlek på en tabell

Lägga till eller ändra kantlinjer i en tabell

Kontrollera figursättning runt objekt

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×