Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

ASCII- och Unicode-teckenkodning gör att data kan lagras på datorer och utbytas mellan datorer och program. Nedan hittar du listor med vanliga latinbaserade tecken i ASCII och Unicode. För Unicode-tecken för icke-latinbaserade skrivtecken, se tabeller över Unicode-teckenkoder efter skriftstruktur.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Infoga ett ASCII- eller Unicode-tecken i ett dokument

Om du bara behöver ange några få specialtecken eller symboler kan du använda Teckenuppsättning eller skriva tangentbordsgenvägar. Se tabellerna nedan eller Tangentbordsgenvägar för internationella tecken för en lista med ASCII-tecken.

Meddelanden: 

  • Många språk innehåller symboler som inte rymdes i den utökade ACSII-uppsättningen på 256 tecken. Det finns därför ASCII- och Unicode-variationer som omfattar nationella tecken och symboler, se tabeller över Unicode-teckenkoder efter skriftstruktur.

  • Om du har problem med att ange teckenkoder för de tecken du vill använda kan du prova att använda Teckenuppsättning.

Infoga ASCII-tecken

Tryck och håll ned ALT medan du skriver teckenkoden för att infoga ett ASCII-tecken. Om du till exempel vill infoga symbolen för grader (º) trycker du och håller ned ALT medan du skriver 0176 på det numeriska tangentbordet.

Du måste använda det numeriska tangentbordet för att skriva siffrorna, inte den övre raden med siffror på tangentbordet. Kontrollera att NUM LOCK-tangenten är aktiverad om det krävs för att ange siffror på det numeriska tangentbordet.

Infoga Unicode-tecken

Infoga ett Unicode-tecken, genom att skriva teckenkoden, trycka på ALT och sedan på X. Om du till exempel vill skriva symbolen dollartecken ($) skriver du 0024, trycker på ALT och sedan på X. För fler koder för Unicode-tecken, se tabeller över Unicode-teckenkoder efter skriftstruktur.

Viktigt!: I vissa Microsoft Office-program, som PowerPoint och InfoPath, går det inte att konvertera Unicode-kod till tecken. Om du behöver ett Unicode-tecken och använder ett program som inte har funktioner för Unicode tecken skriver du in tecknen du behöver med hjälp av Teckenuppsättning.

Meddelanden: 

  • Om ALT + X konverterar fel teckenkoden till Unicode kan du markera rätt teckenkod innan du trycker på ALT + X.

  • Alternativt kan du skriva texten "U+" före rätt teckenkod.  Om du till exempel skriver "1U+B5" och trycker på ALT+X returneras alltid texten "1μ", medan du skriver "1B5" och trycker på ALT+X för att returnera texten "Ƶ".

Använda Teckenuppsättning

Teckenuppsättning är ett inbyggt program i Microsoft Windows där du kan visa de tecken som är tillgängliga i det valda teckensnittet.

alternativtext

Med Teckenuppsättning kan du kopiera enskilda tecken eller en grupp av tecken till Urklipp och klistra in dem i valfritt program som kan visa dem. Öppna Teckenuppsättning:

  • I Windows 10: Skriv ”tecken” i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj Teckenuppsättning från resultatet.

  • I Windows 8: Sök efter ordet ”tecken” på startskärmen och välj Teckenuppsättning från resultatet.

  • In Windows 7: Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka sedan på Teckenuppsättning.

Tecken grupperas efter teckensnitt. Klicka på listan med teckensnitt för att välja en teckenuppsättning. Välj ett tecken genom att klicka på tecknet, klicka på Markera, klicka på den högra musknappen i dokumentet där du vill ha tecknet och sedan klicka på Klistra in.

Överst på sidan

Teckenkoder för vanliga symboler

Fler teckensymboler finns i Teckenuppsättning som är installerat på datorn, teckenkoder för ASCII eller tabeller över Unicode-teckenkoder efter skriftstruktur.

Tecken

Kod

Tecken

Kod

Valutasymboler

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024+ALT+X

ALT+0128

¤

ALT+0164

Juridiska symboler

©

ALT+0169

®

ALT+0174

§

ALT+0167

ALT+0153

Matematiska symboler

°

ALT+0176

º

ALT+0186

221A+ALT+X

+

ALT+43

#

ALT+35

µ

ALT+0181

<

ALT+60

>

ALT+62

%

ALT+37

(

ALT+40

[

ALT+91

)

ALT+41

]

ALT+93

2206+ALT+X

Bråk

¼

ALT+0188

½

ALT+0189

¾

ALT+0190

Skiljetecken

?

ALT+63

¿

ALT+0191

!

ALT+33

203+ALT+X

-

ALT+45

'

ALT+39

"

ALT+34

,

ALT+44

.

ALT+46

|

ALT+124

/

ALT+47

\

ALT+92

`

ALT+96

^

ALT+94

«

ALT+0171

»

ALT+0187

«

ALT+174

»

ALT+175

~

ALT+126

&

ALT+38

:

ALT+58

{

ALT+123

;

ALT+59

}

ALT+125

Formsymboler

25A1+ALT+X

221A+ALT+X

Överst på sidan

Teckenkoder för vanliga diakritiska tecken

En fullständig lista över tecknen och deras teckenkoder finns i Teckenuppsättning.

Tecken

Kod

Tecken

Kod

Ã

ALT+0195

å

ALT+0229

Å

ALT+143

å

ALT+134

Ä

ALT+142

ä

ALT+132

À

ALT+0192

à

ALT+133

Á

ALT+0193

á

ALT+160

Â

ALT+0194

â

ALT+131

Ç

ALT+128

ç

ALT+135

Č

010C+ALT+X

č

010D+ALT+X

É

ALT+144

é

ALT+130

È

ALT+0200

è

ALT+138

Ê

ALT+202

ê

ALT+136

Ë

ALT+203

ë

ALT+137

Ĕ

0114+ALT+X

ĕ

0115+ALT+X

Ğ

011E+ALT+X

ğ

011F+ALT+X

Ģ

0122+ALT+X

ģ

0123+ALT+X

Ï

ALT+0207

ï

ALT+139

Î

ALT+0206

î

ALT+140

Í

ALT+0205

í

ALT+161

Ì

ALT+0204

ì

ALT+141

Ñ

ALT+165

ñ

ALT+164

Ö

ALT+153

ö

ALT+148

Ô

ALT+212

ô

ALT+147

Ō

014C+ALT+X

ō

014D+ALT+X

Ò

ALT+0210

ò

ALT+149

Ó

ALT+0211

ó

ALT+162

Ø

ALT+0216

ø

00F8+ALT+X

Ŝ

015C+ALT+X

ŝ

015D+ALT+X

Ş

015E+ALT+X

ş

015F+ALT+X

Ü

ALT+154

ü

ALT+129

Ū

ALT+016A

ū

016B+ALT+X

Û

ALT+0219

û

ALT+150

Ù

ALT+0217

ù

ALT+151

Ú

00DA+ALT+X

ú

ALT+163

Ÿ

0159+ALT+X

ÿ

ALT+152

Överst på sidan

Teckenkoder för vanliga ligaturer

Mer information om typografiska ligaturer finns i Ligatur. En fullständig lista över ligaturerna och deras teckenkoder finns i Teckenuppsättning.

Tecken

Kod

Tecken

Kod

Æ

ALT+0198

æ

ALT+0230

ß

ALT+0223

ß

ALT+225

Œ

ALT+0140

œ

ALT+0156

ʩ

02A9+ALT+X

ʣ

02A3+ALT+X

ʥ

02A5+ALT+X

ʪ

02AA+ALT+X

ʫ

02AB+ALT+X

ʦ

0246+ALT+X

ʧ

02A7+ALT+X

Љ

0409+ALT+X

Ю

042E+ALT+X

Њ

040A+ALT+X

Ѿ

047E+ALT+x

Ы

042B+ALT+X

Ѩ

0468+ALT+X

Ѭ

049C+ALT+X

FDF2+ALT+X

Överst på sidan

Ej utskrivbara ASCII-kontrolltecken

ASCII-tabelltalen 0–31 har tilldelats kontrolltecken som används för att styra viss kringutrustning, till exempel skrivare. Talet 12 representerar till exempel funktionen sidframmatning/ny sida. Det här kommandot instruerar en skrivare att gå till början av nästa sida.

Tabell över ej utskrivbara ASCII-kontrolltecken

Decimal

Tecken

Decimal

Tecken

null

0

datalänk-escape

16

start av rubrik

1

enhetskontroll 1

17

start av text

2

enhetskontroll 2

18

slut på text

3

enhetskontroll 3

19

slut på överföring

4

enhetskontroll 4

20

förfrågan

5

bekräfta avvisande

21

bekräfta

6

synkront inaktiv

22

ringklocka

7

slut på överföringsblock

23

backsteg

8

avbryt

24

vågrät tabb

9

medieslut

25

radmatning/ny rad

10

ersätt

26

lodrät tabb

11

escape

27

sidframmatning/ny sida

1,2

filavgränsare

28

vagnretur

1, 3

gruppavgränsare

29

skift ut

14

postavgränsare

30

skift in

15

enhetsavgränsare

31

blanksteg

32

DEL

127

Överst på sidan

Mer information

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×