Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln

Vad är en digital signatur?

Du kan använda en digital signatur för många av samma skäl att du kan signera ett pappersdokument. En digital signatur används för att autentisera digital information – till exempel formulärmallar, e-postmeddelanden och dokument – med hjälp av kryptering med datorn. Digitala signaturer bidra till att skapa följande garantier:

 • Äkthetsbevis    Den digitala signaturen hjälper dig för att säkerställa som undertecknaren är den som han eller hon anspråk ska vara.

 • Integritet    Den digitala signaturen hjälper till att säkerställa innehållet inte har ändrats eller manipulerats sedan det signerades digitalt.

 • Oavvislighet    Den digitala signaturen hjälper bevisa origin signerat innehållet till alla parter. ”Förnekande” syftar på en undertecknare neka eventuella kopplingar med det signerade innehållet.

Om du vill göra dessa garantier om en formulärmall kan signera du digitalt din formulärmall. Du kan också aktivera digitala signaturer för din formulärmall så att användarna kan göra samma garantier om de formulär som de fyller i. Följande krav måste vara uppfyllda för att digitalt signera ett formulär eller en formulärmall i båda fallen:

 • Den digitala signaturen är giltig.

 • certifikat som är kopplad till den digitala signaturen är giltigt (har inte upphört att gälla).

 • Utgivaren, d.v.s. personen eller organisationen som har signerat innehållet, är betrodd.

 • Det certifikat som är kopplat till den digitala signaturen har utfärdats till utgivaren av en betrodd certifikatutfärdare (CA).

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

När du skapar en formulärmall kan aktivera du digitala signaturer så att användare kan lägga till dem i hela formuläret eller till vissa delar av formuläret. I Microsoft Office InfoPath 2007 kan du även välja att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. En webbläsarkompatibel formulärmall är en formulärmall som utformats i InfoPath med hjälp av en specifik kompatibilitetsläge. En webbläsarkompatibel formulärmall kan vara webbläsaraktiverade när den publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services. Du kan bara aktivera digitala signaturer ska läggas till specifika delar av ett formulär som användare fyller i webbläsaraktiverade formulärmallar. När du har aktiverat digitala signaturer för delar av formuläret gäller signaturer endast för data i de specifika delarna av formuläret.

Överst på sidan

Hur du använder digitala signaturer i InfoPath

När du utformar en formulärmall kan ange du om användare kan lägga till digitala signaturer när de fyller i ett formulär som baseras på din formulärmall. Du kan också ange om användarna kan logga hela formulär eller en del av formuläret. Om du aktiverar digitala signaturer så att de kan läggas till i en del av formuläret, måste du bestämma vilka data i formuläret kan signeras. Du kan också associera informationen med ett avsnitt som du lägger till en formulärmall. När du har loggat, kan inte formulär eller en del av det formulär som har signerats ändras signaturen ogiltig.

När du designar en formulärmall och du kan också ange om användare ska kunna lägga till flera digitala signaturer i ett formulär och om dessa signaturer ska signeras (då varje signatur är oberoende av andra signaturer) eller kontrasignering (i då varje signatur signerar formuläret samt signaturerna som föregår den).

Obs!: Om en formulärmall bygger på ett XML-Schema kan aktivera du digitala signaturer för formulärmallen om XML-schemat har en nod som är i World Wide Web Consortium (W3C) XML digital signatur namnområde.

Förutom att aktivera digitala signaturer så att användarna kan logga formulär som baseras på din formulärmall kan signera du också digitalt formulärmallar som du utformar. Signera en formulärmall autentiseras du som designer av formulärmallen på samma sätt som en digital signatur i ett formulär autentiserar användaren som fyllt i formuläret. Lägga till en digital signatur i en formulärmall gör det också möjligt formulärmallen för att fungera på nivån fullständigt förtroende. Till exempel måste en formulärmall som innehåller hanterad kod som använder fullständigt förtroende säkerhetsnivån antingen vara installerat på datorn eller digitalt signerade av mallen formulärdesignerns så att den kan användas.

Obs!: När Microsoft Office Outlook 2007 användare skicka en kopia av ett InfoPath-formulär som ett e-postmeddelande till andra Office Outlook 2007 användare och som formulär är inställd att köra på säkerhetsnivån fullständigt förtroende, måste den associerade formulärmallen vara inloggad med en digital signatur för att fungera korrekt.

Om du vill lägga till en digital signatur i ett formulär eller en formulärmall krävs ett digitalt certifikat. Du kan få ett digitalt certifikat via en kommersiell certifikatutfärdare eller från din interna säkerhetsadministratör. Beslut om att köpa ett digitalt certifikat beror på hur mycket organisationen planerar att distribuera formulärmallar.

Digitala certifikat

När du signerar en formulärmall används i InfoPath bara de certifikat som har en privat nyckel och en Digital signatur eller båda värde för attributet Tangenten användningen . Dessutom måste syftet med certifikatet vara en Kod signeringscertifikat.

Eftersom InfoPath använder XML-signaturer för att digitalt signera formulär, när en användare loggar ett formulär med ett digitalt certifikat, gäller följande riktlinjer för användarens certifikat:

 • Certifikatet måste innehålla giltiga värden för datum och tid som certifikatet har utfärdats och datum och tid som den har förfallit.

 • Certifikatet måste installeras på användarens dator och som är kopplad till en privat nyckel.

 • Användning av nyckel egenskaperna i certifikatet måste innehålla digitalSignature eller nonRedpudiation värden. Viktiga användningen definierar vad registernyckeln certifikat som ska användas för.

Obs!: Eftersom ett digitalt certifikat som du skapar inte utfärdas av en formell certifikatutfärdare kallas formulärmallar som är inloggade med hjälp av ett certifikat som du har skapat självsignerat formulärmallar. Dessa självsignerat certifikat betraktas som overifierade och genererar en säkerhetsvarning om formulärmallens säkerhetsnivån är inställd på fullständigt förtroende. InfoPath godkänner självsignerat certifikat på datorer som har åtkomst till den privata nyckeln för certifikatet. I de flesta fall innebär det att InfoPath godkänner självsignerat certifikat endast på den dator som skapade certifikatet, om inte den privata nyckeln delas med andra datorer.

Det finns två typer av certifikatutfärdare, kommersiella certifikatutfärdare och interna certifikatutfärdare.

Kommersiella certifikatutfärdare

Om du är utvecklare och du vill få ett digitalt certifikat från en kommersiell certifikatutfärdare, till exempel VeriSign, Inc., måste du eller din organisation skicka en ansökan till utfärdaren.

Beroende på din status som utvecklare kan ansöka du om ett digitalt certifikat klass 2 eller klass 3 för utgivare av program:

 • Klass 2 digitalt certifikat    Ett digitalt certifikat utformat för personer som utvecklar programvara som personer. Den här typen av digitala certifikat ger assurance om enskilda utgivarens identitet.

 • Class 3-certifikat    Ett digitalt certifikat som avsett för företag och andra organisationer som publicerar program. Den här typen av digitala certifikat ger större garanti om organisationens identitet. Klass 3-certifikat är avsedda att representera säkerhetsnivån som återförsäljare av programvara. Ansöka om ett digitalt certifikat klass 3 måste också uppfylla en minsta likviditetsnivå baserat på klassificeringar från Dun & Bradstreet Financial Services.

När du får ett digitalt certifikat kan instruktioner du om hur du installerar den på den dator som du använder för att logga InfoPath-formulärmallar.

Interna certifikatutfärdare

Vissa företag och organisationer har en säkerhetsadministratör eller grupp som fungerar som egen certifikatutfärdare. Denna administratör eller grupp kan skapa och distribuera digitala certifikat med hjälp av certifiering myndigheten verktyg som Microsoft Certificate Server. Beroende på hur digitala signaturer i Microsoft Office används i din organisation kan kanske du logga din formulärmallar med hjälp av ett digitalt certifikat från organisationens interna certifikatutfärdare. Eller kanske måste du ha en administratör signera dina formulärmallar åt dig med hjälp av ett godkänt certifikat. Information om din organisation kontaktar du din nätverksadministratör eller IT-avdelning.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×