Returnerar ett tal som har rundats upp till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken rundas talet uppåt. Om talet eller signifikansen är noll returneras dock noll.

Syntax

ISO.RUNDA.UPP(tal; [signifikans])

Syntaxen för funktionen ISO.RUNDA.UPP har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det värde som ska avrundas.

  • Signifikans    Valfritt. Den valfria multipel som talet ska rundas av till.

    Om signifikans utelämnas är standardvärdet 1.

    Obs!: Det absoluta värdet för multipeln används, så att funktionen ISO.RUNDA.UPP returnerar det matematiska upprundningsvärdet oavsett talets tecken och signifikans.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=ISO.RUNDA.UPP(4,3)

Avrundar 4,3 upp till närmaste multipel av 1

5

=ISO.RUNDA.UPP(-4,3)

Avrundar -4,3 upp till närmaste multipel av 1

-4

=ISO.RUNDA.UPP(4,3; 2)

Avrundar 4,3 upp till närmaste multipel av 2

6

=ISO.RUNDA.UPP(4,3; -2)

Avrundar 4,3 upp till närmaste multipel av -2

6

=ISO.RUNDA.UPP(-4,3; 2)

Avrundar -4,3 upp till närmaste multipel av 2

-4

=ISO.RUNDA.UPP(-4,3; -2)

Avrundar -4,3 upp till närmaste multipel av -2

-4

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×