Upptäck alternativ för dialogrutan Stycke

Det finns alternativ för allmänna inställningar och inställningar för indrag och avstånd i dialogrutan Stycke. Längst ned i dialogrutan kan du se en förhandsgranskning av hur alternativen ser ut innan du tillämpar dem.

Allmänt    

Justering

Välj Vänster för att justera texten till vänster med ojämn högerkant (eller använd tangentbordsgenvägen Ctrl+L).

Välj Centrera för att centrera texten med ojämn vänster- och högerkant (Ctrl+E).

Välj Höger för att justera texten med ojämn vänsterkant (Ctrl+R).

Välj Marginaljustera för att justera texten både till vänster och höger, genom att lägga till avstånd mellan ord (Ctrl+J).

Dispositionsnivå

Den nivå som stycket visas på i vyn Disposition. 

Välj Dölj som standard om du vill att dokumentet öppnas med rubriker dolda som standard. Mer information finns i Dölja eller visa delar av ett dokument.

Indrag

Vänster

Drar in stycket från vänster med angivet värde.

Höger

Drar in stycket från höger med angivet värde.

Special

Välj Första raden > Med för att göra indrag av den första raden i ett stycke. Om du snabbt vill göra ett indrag av den första raden med linjalen läser du i Skapa indrag av första raden.

Välj Hängande > Med för att göra ett hängande indrag. Om du snabbt vill göra ett hängande indrag med linjalen läser du i Skapa ett hängande indrag.

Spegelindrag

När du väljer det här blir Vänsteroch Höger till Insida och Utsida. Det här är för bokformatsutskrift.

Avstånd    

Före

Justera avståndet före ett stycke.

Efter

Justera avståndet efter ett stycke.

Radavstånd

Välj Enkelt om texten ska ha enkelt avstånd. Om du snabbt vill skapa enkelt radavstånd i hela dokumentet läser du i Använda enkelt radavstånd i ett dokument.

Välj 1,5 rader om texten ska använda en och en halv gånger enkelt radavstånd.

Välj Dubbelt om du vill ha dubbelt radavstånd i texten. Om du snabbt vill skapa dubbelt radavstånd i hela dokumentet läser du i Använda dubbelt radavstånd i ett dokument.

Välj Minst > Vid för att ange det minsta radavstånd som behövs för att passa det största teckensnittet eller grafikobjektet på raden.

Välj Exakt > vid för att ange fast radavstånd uttryckt i punkter. Om texten till exempel har ett teckensnitt på 10 punkter kan du ange 12 punkter som radavstånd.

Välj Flera > Vid för att ange radavstånd som en multipel uttryckt i tal större än 1. Om du till exempel anger radavståndet 1,15 ökar avståndet med 15 procent, och om du anger radavståndet 3 ökar avståndet med 300 procent (tredubblat avstånd).

Lägg inte till

Välj Infoga inte utrymme mellan stycken när du inte vill ha extra avstånd mellan stycken.

Om du vill spara de inställningar som du valde som standard väljer du Ange som standard.

Alternativ för dialogrutan Stycke

Välj mellan följande alternativ i dialogrutan Stycke. I rutan Förhandsgranskning längst ned i dialogrutan kan du se hur alternativen ser ut, innan du tillämpar dem.

Allmänt    

Justering

Välj Vänster för att justera texten till vänster med ojämn högerkant (eller använd tangentbordsgenvägen KOMMANDO+L).

Välj Centrerad för att centrera texten med ojämn vänster- och högerkant (KOMMANDO+E).

Välj Höger för att justera texten med ojämn vänsterkant (KOMMANDO+R).

Välj Justerad för att justera texten både till vänster och höger genom att lägga till avstånd mellan ord (KOMMANDO+J).

Dispositionsnivå

Välj den nivå som stycket visas på i vyn Disposition.

Indrag

Vänster

Flytta styckets vänstra sida med angivet värde.

Höger

Flytta styckets högra sida med angivet värde.

Special

Markera Första raden för att dra in första raden i ett stycke och ange sedan storleken på indraget i Vid.

Markera Hängande att skapa ett hängande indrag och ange sedan storleken på indraget i Vid.

Justera automatiskt

När du väljer Justera höger indrag automatiskt när dokumentrutnätet har definierats justeras höger indrag automatiskt för stycket när ett dokumentrutnät har definierats.

Avstånd    

Före

Justera avståndet före ett stycke.

Efter

Justera avståndet efter ett stycke.

Radavstånd

Välj Enkelt om texten ska ha enkelt avstånd.

Välj 1,5 rader om radavståndet ska vara en och en halv gång enkelt radavstånd.

Välj Dubbelt om texten ska ha dubbelt radavstånd.

Välj Minst > Vid för att ställa in ett minsta nödvändiga radavstånd för att passa det största teckensnittet eller grafikobjektet på raden.

Välj Exakt > Vid för att ange fast radavstånd uttryckt i punkter. Om texten till exempel har ett teckensnitt på 10 punkter kan du ange 12 punkter som radavstånd.

Välj Flera > Vid för att ange radavstånd som en multipel uttryckt i tal större än 1. Om du till exempel anger radavståndet 1,15 ökar avståndet med 15 procent, och om du anger radavståndet 3 ökar avståndet med 300 procent (tredubblat avstånd).

Lägg inte till

Markera Lägg inte till mellanrum mellan stycken med samma format när du vill undanta vissa stycken, t.ex. stycken i en punktlista, från de avstånd som konfigurerats i Innan och Efter.

Fäst mot

Markera Fäst mot rutnät när dokumentrutnätet har definierats för att enklare justera texten efter dokumentrutnätet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×