Justera text

Word för Microsoft 365 för Mac, Word 2019 för Mac, Word 2016 för Mac

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Textjustering är ett attribut för styckeformatering som styr hur texten i ett helt stycke visas. Till exempel justeras texten mot vänstermarginalen i ett stycke som är vänsterjusterat (den vanligaste justeringen). I ett stycke som är marginaljusterat justeras texten mot båda marginalerna.

Textjusteringsknappar

Textjusteringsknappar JPN

Bildtext 1 vänsterjustera text

Bild av knapp Centrera text

Bildtext 3 Högerjustera text

Steg 4 marginaljustera text

Bildtext 5 Distribuera text

Vänsterjustera, centrera och högerjustera text

  1. Klicka var som helst i det stycke som du vill justera.

  2. Gör något av följande i gruppen Stycke på fliken Start:

Om du vill

Klicka på

Vänsterjustera text

Vänsterjustera text Knappen Vänsterjustera text

Centrera text

Centrera Knappen Centrera

Högerjustera text

Högerjustera Högerjustera text

Marginaljustera text

När du marginaljusterar text läggs mellanrum in mellan ord så att båda ändarna av varje rad justeras mot marginalerna. Den sista raden i stycket vänsterjusteras.

  1. Klicka var som helst i det stycke som du vill marginaljustera.

  2. Klicka på Marginaljustera text på fliken Start i gruppen Stycke Knappen Justera text .

Vänsterjustera, centrera och högerjustera text

  1. Klicka var som helst i det stycke som du vill justera.

  2. Gör något av följande under Stycke på fliken Start:

Om du vill

Klicka på

Vänsterjustera text

Vänsterjustera text Knappen Vänsterjustera text

Centrera text

Centrera Knappen Centrera

Högerjustera text

Högerjustera Högerjustera text

Marginaljustera text

När du marginaljusterar text läggs mellanrum in mellan ord så att båda ändarna av varje rad justeras mot marginalerna. Den sista raden i stycket vänsterjusteras.

  1. Klicka var som helst i det stycke som du vill marginaljustera.

  2. Klicka på Marginaljustera text på flikenStart under Stycke Knappen Justera text .

 Distribuera text

När du distribuerar text läggs mellanrum in mellan tecken så att båda ändarna av varje rad justeras mot marginalerna. Även den sista raden i stycket distribueras.

  1. Klicka var som helst i det stycke där du vill distribuera text.

  2. På fliken Start, under Stycke,klickar du på Distribuerad text Knappen Fördela .

Se även

Justera indrag och avstånd

Justera objekt

Justera text eller justera marginalerna i en textruta

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×