Du kanske vill att ett makro som du har spelat in ska köras automatiskt när du öppnar en viss arbetsbok. I följande procedur används ett exempel som visar hur det fungerar. Du kanske också vill köra makron automatiskt när Excel startar.

Börja med att kontrollera att fliken Utvecklare visas i menyfliksområdet. Mer information finns i Visa fliken Utvecklare.

Öppna en ny arbetsbok om du vill använda exemplet nedan.

Viktigt!: VBA-kod kan inte ångras, så se till att du testar koden i en tom arbetsbok eller en kopia av en befintlig arbetsbok. Om koden inte fungerar som du vill kan du stänga arbetsboken utan att spara ändringarna.

 1. Klicka på Utvecklare > Visual Basic.

  Gruppen Kod på fliken Utvecklare

 2. I VBA Project Utforskaren på vänster sida expanderar du VBA Project mappen för arbetsboken och dubbelklickar sedan på modulen ThisWorkbook. Om du inte ser utforskaren Project du gå till Visa >Project Utforskareneller trycka på Ctrl+R.

  DennaArbetsboksmodul i Visual Basic Editor (VBE)
 3. Infoga följande kod i det modulfönster som öppnas till höger:

  Private Sub Workbook_Open()
  
  ' Put your code here
  
  End Sub
 4. Klistra in den inspelade koden i underproceduren mellan raderna Sub och End Sub.

  Stäng Visual Basic Editor (du behöver inte spara något).

 5. Spara arbetsboken som en Excel Macro-Enabled (*xlsm)och stäng den.

Nästa gång du öppnar arbetsboken körs koden som du lade till Workbook_Open arbetsboken.

Börja med att kontrollera att fliken Utvecklare visas i menyfliksområdet. Så här gör du:

 1. Klicka på Menyfliksområde Excel>... >menyfliksområde & verktygsfältet.

 2. Markera kryssrutan Utvecklare i listan Primära flikar i kategorin Anpassa menyfliksområdet.

 3. Klicka på Spara.

Öppna en ny arbetsbok om du vill använda exemplet nedan.

Viktigt!: VBA-kod kan inte ångras, så se till att du testar koden i en tom arbetsbok eller en kopia av en befintlig arbetsbok. Om koden inte fungerar som du vill kan du stänga arbetsboken utan att spara ändringarna.

 1. Klicka på Utvecklare > Visual Basic.

 2. I VBA Project Utforskaren på vänster sida expanderar du VBA Project mappen för arbetsboken och dubbelklickar sedan på modulen ThisWorkbook.

 3. Infoga följande kod i det modulfönster som öppnas till höger:

  Private Sub Workbook_Open()
  
  ' Put your code here
  
  End Sub
 4. Klistra in den inspelade koden i underproceduren mellan raderna Sub och End Sub.

  Stäng Visual Basic Editor (du behöver inte spara något).

 5. Spara arbetsboken som en Excel Macro-Enabled (*xlsm)och stäng den.

Nästa gång du öppnar arbetsboken körs koden som du lade till Workbook_Open arbetsboken.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×