Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan använda Outlook på webben för företag om du vill ge någon annan i organisationen behörighet att hantera din kalender. Du kan ge dem redigeringsbehörighet, vilket gör att de kan redigera din kalender eller ombudsåtkomst, vilket gör att de inte bara kan redigera din kalender, utan även schemalägga och svara på möten för din räkning.

Obs!: Om anvisningarna inte överensstämmer med vad du ser kanske du använder en äldre version av Outlook på webben. Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben.

Du kan ge vem som helst i organisationen åtkomst som redigerare eller ombud till din kalender. Redigerare kan tilldelas din primära kalender (som heter "Kalender") eller andra kalendrar som du har skapat. Ombud kan endast tilldelas din primära kalender. Du kan inte ge redigerings- eller ombudsåtkomst till personer utanför organisationen.

 1. I Outlook på webben väljer du Kalender längst ned på sidan.

 2. Högst upp på sidan väljer du Dela > Kalender.

  En skärmbild av knappen Dela

 3. Ange namnet på eller e-postadressen till den person som du vill dela din kalender med på sidan Delning och behörigheter. Även om du kan dela din kalender med fler än en person kan du bara lägga till en person i taget från Outlook på webben.

 4. När du har lagt till den person som du vill ska hantera kalendern väljer du listrutan bredvid namnet och sedan vilken behörighetsnivå du vill att användaren ska ha.

  • Välj Kan redigera om du vill ge dem behörighet att göra ändringar i kalendern.

  • Välj Delegera om du vill ge dem behörighet att redigera kalendern och vill att de får de mötesförfrågningar och svar som skickas till dig.

   Obs!: När ett ombud svarar på en mötesinbjudan åt dig visas inte svaret på inbjudan i Inkorgen när Outlook på webben används. Möten som accepteras eller preliminärt accepteras visas i kalendern och ombudet har accepterat dem.

  • Med alternativen Kan visa när jag är upptagen, Kan visa rubriker och platser och Kan visa all information kan andra visa kalendern, men inte göra ändringar i den. Åtkomst för personer utanför organisationen är begränsad till de här alternativen.

 5. När du har lagt till den person som du vill dela kalendern med och valt vilken behörighet personen ska ha väljer du Dela. Om du bestämmer dig för att inte dela kalendern just nu väljer du Ta bortTa bort.

Den person som du har delat kalendern med får ett e-postmeddelande om tilldelningen. När mottagaren väljer knappen Acceptera i inbjudan läggs din kalender till i den personens lista med kalendrar.

Obs!: Kalenderobjekt som är markerade som privata är skyddade. De flesta personer som du delar din kalender med ser bara tiden för privata objekt, inte ämne, plats eller annan information. Det enda undantaget är om du markerar kryssrutan Tillåt ombud att visa privata händelser.

Förutom redigerings- och ombudsalternativ, som gör att andra kan redigera din kalender, finns det alternativ som gör att andra kan visa din kalender, men inte redigera den eller fungera som ombud för din räkning.

Obs!: Åtkomst för personer utanför organisationen är begränsad till de här alternativen.

 1. I Outlook på webben väljer du Kalender längst ned på sidan.

 2. Högst upp på sidan väljer du Dela > Kalender.

  En skärmbild av knappen Dela

 3. Ange namnet på eller e-postadressen till den person som du vill dela din kalender med på sidan Delning och behörigheter. Även om du kan dela din kalender med fler än en person kan du bara lägga till en person i taget från Outlook på webben.

 4. När du har lagt till den person som du vill ska hantera kalendern väljer du listrutan bredvid namnet och sedan vilken behörighetsnivå du vill att användaren ska ha.

  • Välj Kan visa när jag är upptagen för att ge dem behörighet att bara se när du är upptagen, men inte information om objekt i kalendern.

  • Välj Kan visa rubriker och platser för att ge dem behörighet att se när du är upptagen, plus rubriker och platser för objekt i kalendern.

  • Välj Kan visa all information för att ge dem behörighet att se all information om objekt i kalendern. andra att visa din kalender men inte göra ändringar i den.

 5. När du har lagt till den person som du vill dela kalendern med och valt vilken behörighet personen ska ha väljer du Dela. Om du bestämmer dig för att inte dela kalendern just nu väljer du Ta bortTa bort.

Efter att du har gett någon ombudsåtkomst till din kalender ser du ytterligare ett alternativ under Delning och behörigheter som du kan använda om du vill styra hur mötesförfrågningar och svar ska behandlas. Om du har flera ombud gäller det här alternativet för alla dina ombud.

Så här ställer du in de här alternativen:

 1. I Outlook på webben väljer du Kalender längst ned på sidan.

 2. Högst upp på sidan väljer du Dela > Kalender.

  En skärmbild av knappen Dela

 3. Under Ombud, bredvid Skicka inbjudningar och svar till, väljer du något av följande alternativ:

  • Endast ombudet Mötesförfrågningar och svar skickas endast till dina ombud.

  • Delegera och skicka en kopia till mig Mötesförfrågningar och svar skickas till dig och dina ombud. Endast dina ombud ser alternativet att acceptera eller avböja en mötesförfrågan och meddelandet som skickas till dig visas som ett vanligt e-postmeddelande. Du kan fortfarande svara på mötesförfrågan genom att öppna kalenderobjektet och svara.

  • Både mitt ombud och mig Mötesförfrågningar och svar skickas både till dig och dina ombud. Vem som helst av er kan svara på mötesinbjudan.

Du kan använda inställningarna i dialogrutan Delning och behörigheter när du vill ge ombuden tillåtelse att se detaljer för objekt som har markerats som privata.

 1. I Outlook på webben väljer du Kalender längst ned på sidan.

 2. Högst upp på sidan väljer du Dela > Kalender.

  En skärmbild av knappen Dela

 3. Bredvid ombudet som du vill ge behörighet att se privata avtalade tider, markerar du kryssrutan för Låt ombudet visa privata händelser.

  En skärmbild av kryssrutan Tillåt ombud att visa privata händelser

Känt problem

Ombudet kanske inte kan öppna kalendern om båda följande villkor är uppfyllda:

 • Ombudet kommer åt din delade kalender med den gamla modellen för kalenderdelning

 • Kalendern innehåller en privat mötesserie med ett undantag.

När detta inträffar visas ombudets delade kalenderikon med ett utropstecken (!). Du kan komma runt det här problemet genom att använda någon av följande metoder:

 • Dela din kalender igen för att använda den nya modellen för kalenderdelning med hjälp av stegen i Avsnittet Uppgradera en befintlig delad kalender till den nya modellen i Kalenderdelning i Microsoft 365

 • Be ombudet ta bort och öppna kalendern igen med hjälp av stegen i Avsnittet Uppgradera en befintlig delad kalender till den nya modellen i Kalenderdelning i Microsoft 365

 • Låt ombudet visa kalendern med hjälp av Skrivbordsversionen av Outlook i stället för Outlook på webben

 • Ge ombudet behörighet att visa privata objekt

 • Ta bort den privata mötesserien

Om du vill sluta dela din kalender med någon kan du använda Outlook på webben för att ta bort hans eller hennes behörigheter.

 1. I Outlook på webben väljer du Kalender längst ned på sidan.

 2. Högst upp på sidan väljer du Dela och sedan den kalender som du vill sluta dela.

  En skärmbild av knappen Dela

  Som standard kallas din primära kalender för "Kalender". Om du har skapat andra kalendrar kan du välja någon av dem istället. Du kan inte ta bort delningsbehörigheter från kalendrar som ägs av andra personer.

 3. Välj Ta bortTa bort bredvid den person som du vill sluta dela kalendern med.

  Personen är nu borttagen från listan över personer som har tillgång till din kalender. Om personen finns inom organisationen tas kalendern bort från personens lista med kalendrar. Om personen befinner sig utanför organisationen tas inte personens kopia av kalendern bort, men den synkroniseras inte längre till din kalender eller får uppdateringar.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

Du kan ge vem som helst i organisationen åtkomst som redigerare eller ombud till din kalender. Redigerare kan tilldelas din primära kalender (som heter "Kalender") eller andra kalendrar som du har skapat. Ombud kan endast tilldelas din primära kalender. Du kan inte ge redigerings- eller ombudsåtkomst till personer utanför organisationen.

 1. Högst upp på sidan väljer du appfönstret Välj startprogrammet och väljer sedan Kalender.

 2. Välj Dela > Kalender i navigeringsfältet.

  En skärmbild av knappen Dela.

 3. Ange namnet på eller e-postadressen till den person som du vill dela din kalender med i dialogrutan Dela den här kalendern. Den här rutan fungerar precis som rutan Till i ett e-postmeddelande. Även om du kan dela din kalender med fler än en person, kan du bara lägga till en person i taget från Outlook på webben.

  En skärmbild av dialogrutan Dela den här kalendern.

 4. När du har lagt till den person som du vill ska hantera kalendern väljer du listrutan bredvid namnet och sedan vilken behörighetsnivå du vill att användaren ska ha.

  • Välj Kan redigera om du vill ge dem behörighet att göra ändringar i kalendern.

  • Välj Delegera om du vill ge dem behörighet att redigera kalendern och vill att de får de förfrågningar och svar som skickas till dig.

  • Med alternativen Kan visa när jag är upptagen, Kan visa rubriker och platser och Kan visa all information kan andra bara visa kalendern, inte göra ändringar i den.

 5. När du har lagt till den person som du vill dela kalendern med och valt vilken behörighet personen ska ha väljer du Dela. Om du bestämmer dig för att inte dela kalendern för tillfället väljer du Ta bort Ta bort.

  En skärmbild av dialogrutan Dela den här kalendern.

Den person som du delat kalendern med får ett e-postmeddelande som berättar om detta. När mottagaren väljer knappen Acceptera i inbjudan läggs din kalender till i den personens lista med kalendrar.

En skärmbild av en delad kalenderinbjudan.

Meddelanden: 

 • Kalenderobjekt som är markerade som privata är skyddade. De flesta personer som du delar din kalender med ser bara tiden för privata objekt, inte ämne, plats eller annan information. Det enda undantaget är när du ger ett ombud behörighet att visa information om privata objekt.

 • En skärmbild av kryssrutan Låt ombudet visa privata händelser.

När du har gett någon ombudsåtkomst till din kalender ser du ytterligare ett alternativ under Dela den här kalendern, där du kan styra hur mötesförfrågningar och svar ska behandlas. Om du har flera ombud gäller det här alternativet för alla dina ombud.

Så här ställer du in de här alternativen:

 1. Högst upp på sidan väljer du appfönstret Välj startprogrammet och väljer sedan Kalender.

 2. Välj Dela > Kalender i navigeringsfältet.

  En skärmbild av knappen Dela.

 3. Under Ombud, bredvid Skicka inbjudningar och svar till, väljer du något av följande alternativ:

  En skärmbild av dialogrutan Dela den här kalendern.

  • Endast ombud. Skicka aviseringar till mig. Mötesförfrågningar och svar skickas till dig och dina ombud. Endast dina ombud ser alternativet att acceptera eller avböja en mötesförfrågan och meddelandet som skickas till dig visas som ett vanligt e-postmeddelande. Du kan fortfarande svara på mötesförfrågan genom att öppna kalenderobjektet och svara.

  • Endast ombud. Mötesförfrågningar och svar skickas endast till dina ombud.

  • Både mitt ombud och jag. Mötesförfrågningar och svar skickas både till dig och dina ombud. Vem som helst av er kan svara på mötesinbjudan.

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Klart.

Du kan använda inställningarna i dialogrutan Dela den här kalendern när du vill ge ombuden tillåtelse att se detaljer för objekt som har markerats som privata.

 1. Högst upp på sidan väljer du appfönstret Välj startprogrammet och väljer sedan Kalender.

 2. Välj Dela > Kalender i navigeringsfältet.

  En skärmbild av knappen Dela.

 3. Bredvid ombudet som du vill ge behörighet att se privata avtalade tider, markerar du kryssrutan för Låt ombudet visa privata händelser.

  En skärmbild av kryssrutan Låt ombudet visa privata händelser.

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Klart.

Om du vill sluta dela din kalender med någon kan du använda Outlook på webben för att ta bort hans eller hennes behörigheter.

 1. Högst upp på sidan väljer du appfönstret Välj startprogrammet och väljer sedan Kalender.

 2. Högst upp på sidan väljer du Dela och sedan den kalender som du vill sluta dela.

  En skärmbild av knappen Dela.

  Som standard kallas din primära kalender för "Kalender". Om du har skapat andra kalendrar kan du välja någon av dem istället. Du kan inte ta bort delningsbehörigheter från kalendrar som ägs av andra personer.

 3. Välj den person som du vill sluta dela din kalender med och välj Ta bort Ta bort.

  En skärmbild av dialogrutan Dela den här kalendern.

  Personen är nu borttagen från listan över personer som har tillgång till din kalender. Om personen finns i din organisation tas kalendern bort från hans eller hennes lista med kalendrar. Om personen finns utanför organisationen tas inte hans eller hennes kopia av kalendern bort, men synkroniseras inte längre mot din kalender eller får uppdateringar.

Se även

Dela din kalender i Outlook på webben för företag

Hantera någon annans kalender i Outlook på webben

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×