Funktionen KODAADRESS returnerar en URL-kodad sträng och ersätter vissa icke-alfanumeriska tecken med procentsymbolen (%) och ett hexadecimalt tal.

Meddelanden: 

  • Funktionen KODAURL är inte tillgänglig i Excel på webben eller Excel för Mac.

  • Funktionen KODA.OML kan visas i Excel för Mac funktionsgalleriet, men den är beroende av Windows-operativsystemets funktioner, vilket innebär att den inte returnerar resultat på Mac.

Syntax

KODAWEBBADRESS(text)

Syntaxen för funktionen KODAUPPL har följande argument:

Argument

Beskrivning

Text   

Obligatoriskt

En sträng som ska URL-kodas

Exempel

Här är ett enkelt exempel som refererar till en Excel fil på en Microsoft SharePoint server. 

=KODAURL("http://contoso.sharepoint.com/Finance/Profit och Statement.xlsx")

 Vilket resulterar i:

http%3A%2F%2Fcontoso.sharepoint.com%2FFinance%2FProfit%20and%20Loss%20Statement.xlsx  

Du kan också använda funktionen KODAWEBBKOD tillsammans med funktionen WEBBTJÄNST. Du kan till exempel använda API-markitondemand.com om du vill returnera information om ett företags aktie:

=WEBBTJÄNST("http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/Quote/xml?symbol="&KODAWEBBKOD(C2))

Där du har en aktie aktie i cell C2.

Sedan kan du använda funktionen FILTRERAXML för att extrahera specifika data om aktien. Om du till exempel vill hämta Senaste pris på börskurssymbolen i cell C2 kan du använda:

=FILTRERAXML(WEBBTJÄNST("http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/Quote/xml?symbol="&KODAWEBBKOD(C2)),"//QuoteApiModel/Data/LastPrice")

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

FILTRERAXML (Funktionen FILTRERAXML)

Funktionen WEBSERVICE

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×