KOMBINA (Funktionen KOMBINA)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KOMBINA  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar antal kombinationer (med repetitioner) för ett givet antal objekt.

Syntax

KOMBINA(antal; valt_antal)

Syntaxen för funktionen KOMBINA har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Måste vara större än eller lika med 0, och större än eller lika med valt_antal. Värden som inte är heltal trunkeras.

  • Valt_antal    Obligatoriskt. Måste vara större än eller lika med 0. Värden som inte är heltal trunkeras.

Kommentarer

  • Om värdet för något av argumenten ligger utanför det giltiga värdet returnerar KOMBINA #NUM! felvärde.

  • Om något av argumenten är ett icke-numeriskt värde returnerar KOMBINA #VALUE! felvärde.

  • Följande ekvation används:
    KOMBINA ekvation

  • I ekvationen ovan är N tal och M är valt_tal.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=KOMBINA(4;3)

Returnerar antalet kombinationer (med repetitioner) för 4 och 3.

20

=KOMBINA(10;3)

Returnerar antalet kombinationer (med repetitioner) för 10 och 3.

220

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×