Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kompatibilitetskontroll visar element i dokumentet som inte stöds eller kommer fungerar annorlunda i Word 2007 eller Word 97-2003-format. Några av de här funktionerna ändras permanent och inte kan konverteras till Microsoft Word 2010 element även om du senare konverterar dokumentet till Word 2010 format.

Med kompabilitetskontrollen kan du visa en sammanfattningen av elementen som beter sig annorlunda i de tidigare versionerna av Word och sedan klicka på Fortsätt för att spara dokumentet i Word 97-2003-format, eller klicka på Avbryt.

Obs!: Om du använder Microsoft Word Starter 2010. ska du vara medveten om att inte alla funktioner som beskrivs för Word 2010 kan användas i Word Starter. Mer information om tillgängliga funktioner i Word Starter finns i Funktionsstöd i Word Starter.

I den här artikeln

Tillgängliga funktioner i olika lägen

Funktion

97-2003

2007

2010

Nya talformat

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Nya figurer och textrutor

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Texteffekter

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Alternativtext för tabeller

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

OpenType-funktioner

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Blockering av författare

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Nya WordArt-effekter

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Nya innehållskontroller

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Innehållskontroller i Word 2007

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Teman

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Primära/sekundära teckensnitt

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Spårade flyttningar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Marginaltabbar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

SmartArt-grafik

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Office 2007-diagram

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Open XML-inbäddade objekt

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Byggblock

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Litteraturförteckning och källhänvisningar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Ekvationer

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Relativa textrutor

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

WordArt från en tidigare version

Grön bock

Grön bock

Rött kryss

Diagram från en tidigare version

Grön bock

Rött kryss

Rött kryss

Scheman från en tidigare version

Grön bock

Rött kryss

Rött kryss


Överst på sidan

Framtida beteendeändringar

Byggblock

Byggblock och autotextposter kan förlora information.

Mallar ger innehåll som visas i byggblocksgallerier i Word 2007. När du sparar en mall i Word 97-2003-format konverteras innehåll från byggblocksgallerier permanent till statisk autotextposter. Du kan inte konvertera AutoText tillbaka till Building Blocks även om du senare konverterar dokumentet till Word 2010 format.

Innehållet i följande byggblocksgallerier konverteras till autotext:

 • Tabeller

 • Sidhuvud

 • Sidfötter

 • Sidnummer

 • Textrutor

 • Ekvationer

 • Innehållsförteckning

 • Litteraturförteckningar

 • Vattenstämplar

 • Anpassade gallerier

Källhänvisningar och litteraturförteckningar

Källhänvisningar och litteraturförteckningar konverteras till statisk text och uppdateras inte längre automatiskt.

I Word 2010 uppdateras källhänvisningar och litteraturförteckningar automatiskt när du ändar deras källor eller använder en ny dokumentformatmall.

Om du sparar ett Word 2010 dokument i Word 97-2003-filformat, källhänvisningar och litteraturförteckningar konverteras till statisk text som inte uppdateras automatiskt och deras källor är inte tillgänglig.

Om du senare konverterar dokumentet till Word 2010 uppdateras inte automatiskt källhänvisningar och litteraturförteckningar. För källhänvisningar och litteraturförteckningar automatiskt uppdaterar du måste återskapa källor i dokumentet eller kopiera dem till den Aktuella listan i dialogrutan Källhanteraren och sedan ersätta den statiska källhänvisningar och litteraturförteckningar med de nyligen skapat sådana.

Mer information om källhänvisningar och litteraturförteckningar finns i Skapa en litteraturförteckning.

Innehållskontroller

Innehållskontroller konverteras till statiskt innehåll.

Om du sparar ett dokument i Word 97 – 2003-format kan alla innehållskontroller konverteras till vanlig text och tillhörande egenskaper försvinner permanent även om du senare konverterar dokumentet till formatet Word 2010.

Till exempel kan Word 97–2003-användarna inte se elementen i listrutor. Skyddade egenskaper (t.ex. regioner som är skrivskyddade eller inte får tas bort) har inte längre något skydd och användarna kan ta bort dem och ändra innehållet i kontrollerna.

Inbäddade objekt

Ett inbäddat objekt i det här dokumentet skapades i en senare version av Office. Du kan inte redigera den i en tidigare version av Word.

Du kan konvertera inbäddade Open XML-objekt så att de går att redigera i tidigare versioner av Word.

Obs!: Konvertera objekt stöds inte i Word Starter. Mer information om alla funktioner i Word Starter finns i Word Starter funktionen stöder.

Konvertera inbäddade objekt i Excel 2010

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Kalkylbladsobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft Excel 97-2003-kalkylblad i listan Objekttyp.

Konvertera inbäddade bildobjekt i PowerPoint 2010

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Bildobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft PowerPoint 97-2003-bild i listan Objekttyp.

Konvertera inbäddade Presentationsobjekt i PowerPoint 2010

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Presentationsobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft PowerPoint 97-2003-presentation i listan Objekttyp.

Konvertera inbäddade objekt i Word 2010

Du kan konvertera inbäddade objekt så att de går att redigera i tidigare versioner av Word.

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Dokumentobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft Word 97-2003-dokument i listan Objekttyp.

Ekvationer

Ekvationer konverteras till bilder. Du kommer inte att kunna redigera ekvationerna förrän dokumentet konverteras till ett nytt filformat. Eventuella kommentarer, slutkommentarer eller fotnoter i ekvationerna kommer att gå förlorade sparas.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format, konverteras ekvationer till bilder som inte kan redigeras. Om du senare konverterar dokumentet till Word 2010 filformat och inga ändringar har gjorts i ekvationen bilder i en tidigare version, ekvationerna blir text och du kommer att kunna redigera delarna.

SmartArt-grafik

SmartArt-grafik konverteras till ett enda objekt som inte kan redigeras i tidigare versioner av Word.

När du sparar ett dokument som innehåller SmartArt-grafik i Word 97-2003-format konverteras grafiken till statiska bilder. Det går inte att redigera text inuti en bild, ändra layouten eller på annat sätt ändra dess utseende.

Om du senare konverterar dokumentet till Word 2010 format och inga ändringar har gjorts i bilder i en tidigare version, ändras bilden tillbaka till ett SmartArt-objekt.

Marginaltabbar

Justeringstabbar konverteras till vanliga tabbar.

I Office Word 2007 används justeringstabbar för att placera text i förhållande till marginalerna i dokumentet, eller en del av dokumentet, och tabbarnas placering justeras automatiskt när du ändrar marginalerna.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format ersätts justeringstabbarna med vanliga tabbar och deras placering justeras inte längre automatiskt om du ändrar marginalerna. Om du har använt justeringstabbar för att skapa en komplicerad layout kan tabbarna flyttas vid konverteringen, vilket ändrar dokumentets utseende.

Textrutor

Viss text i textrutor ändras.

I textrutor justeras text som centreras lodrätt eller justeras mot nederkanten till upp även om du senare konverterar dokumentet till Word 2010 format.

Spårade flyttningar

Spårade flyttningar konverteras till borttagningar och infogningar.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format blir Spårade flyttningar spårade borttagningar och infogningar. Om du senare konverterar dokumentet till Word 2010 format konverteras spårade infogningar och borttagningar inte till Spårade flyttningar.

Nya talformat

Nya numreringsformat konverteras till arabiska siffror (1, 2, 3, 4,...).

Listor som formaterats med de nya talformaten (0001, 0002, 0003, 0004, ...) konverteras till standardformatet för arabiska siffror (1, 2, 3, 4, ...).

Nya figurer och textrutor

Figurer och textrutor konverteras till effekter som finns tillgängliga i det här formatet.

Figurer och textrutor som skapas i Word 2010 kan formateras med en mängd nya effekter, till exempel fasning och 3D-Rotation som inte finns tillgängliga i tidigare versioner av Word. I tidigare versioner av Word konverteras effekterna till effekter som finns i dessa versioner.

Texteffekter

Texteffekter tas bort

Alla texteffekter tas bort utom texteffekter från egna formatmallar.

Om texteffekterna används med en anpassad stil visas de igen när dokumentet öppnas på nytt i Word 2010.

Alternativtext för tabeller

Tabellerna förlorar information om alternativ text.

Alternativ text visas när ett dokument finns på webben. Om den alternativa texten är i Word 97-2003-format tas den permanent bort från staplar.

Blockering av författare

All information om var andra författare redigerar i det här dokumentet tas bort permanent.

Författarblock tas bort från alla regioner där de använts och hela dokumentet finns tillgängligt för redigering.

WordArt

Texteffekter tas bort.

WordArt konverteras till statisk text.

Scheman och diagram

Ett diagram i det här dokumentet kan innehålla data i celler utanför rad- och kolumngränsen för det valda filformatet. Data utanför 256 (IV) kolumner och 65 536 rader kan inte sparas.

Vissa scheman och diagram konverteras till bilder som inte kan ändras. Om diagrammen baseras på data utanför de rader och staplar som stöds av Word 97-2003 förloras dessa data.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×