Ett eller flera kompatibilitetsproblem som rör datatyper hittades under kompatibilitetskontrollen.

Viktigt!: Innan du sparar arbetsboken i ett tidigare filformat bör du åtgärda problem som kan medföra omfattande funktionsbortfall för att förhindra permanent dataförlust eller funktionsproblem.

Problem som medför en betydande funktionsbortfall

Problem

Lösning

Den här arbetsboken innehåller datatyper som inte stöds i tidigare versioner av Excel. I tidigare versioner visar de här datatyperna antingen ett fel eller ersätts med andra liknande typer. Dessa typer kanske inte ser ut eller fungerar på samma sätt.

Vad innebär detta    Om du ärMicrosoft 365 abonnent och har den senaste versionen av Office installerat kan du använda länkade data typer. Länkade datatyper stöds inte i tidigare versioner av Excel. Cellerna visar antingen ett fel eller ersätts med en annan liknande datatyp.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på de celler som innehåller de länkade data typerna och konvertera dem till text innan du sparar i ett tidigare fil format. Om du vill konvertera en cell med en länkad datatyp till text högerklickar du på cellen med data typen och klickar sedan på datatyp> konvertera till text.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×