Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du vill säkerställa att en Excel-arbetsbok inte har några kompatibilitetsproblem som orsakar en betydande funktionsnedsättning eller en mindre återgivningsnedsättning i en tidigare version av Excel kan du köra Kompatibilitetskontroll. Kompatibilitetskontrollen hittar eventuella kompatibilitetsproblem och hjälper dig att skapa en rapport så att du kan lösa dem. I den här artikeln beskrivs några av de problem som kan uppstå om din arbetsbok innehåller Excel tabellerna.

Viktigt!:  Problem som kan ge upphov till sämre återgivning behöver inte alltid åtgärdas innan arbetsboken sparas. I detta fall går varken data eller funktionalitet förlorade, men arbetsboken kanske inte ser ut eller fungerar på exakt samma sätt när du öppnar den i en tidigare version av Microsoft Excel.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Problem som medför en betydande funktionsbortfall

Problem

Lösning

Alternativ text används i en tabell i den här arbetsboken. Alternativ text i tabeller tas bort i versioner som är tidigare än Excel 2007.

Vad innebär detta?    Alternativ text är inte tillgängligt i Excel 97-2003 och kan inte visas i de här tidigare versionerna av Excel.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter den Excel som innehåller alternativ text. Om du vill visa alternativtexten i den tidigare Excel kan du kopiera den till en tom cell i kalkylbladet eller infoga en kommentar som innehåller texten.

Högerklicka var som helst i tabellen, klicka på Tabell och sedan på Alternativ text. Markera den alternativa texten i rutan Beskrivning och kopiera den sedan genom att trycka på Ctrl+C.

Överst på sidan

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem

Lösning

Tabellen innehåller en anpassad formel eller anpassad text i summaraden. I tidigare versioner av Excel visas data utan någon tabell.

Vad innebär detta?    Även om formlerna och texten förblir intakta i Excel 97-2003, visas området inte längre i tabellformat.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetshanteraren för att söka efter den tabell som innehåller en anpassad formel eller anpassad text, ta bort formeln eller texten från summaraden och använd därefter endast formler som är tillgängliga på summaraden.

En tabell i den här arbetsboken visar inte någon rubrikrad. I tidigare versioner av Excel visas data utan tabell om inte kryssrutan Rubrikrad har markerats (Tabellverktyg, fliken Design, gruppen Tabellformatsalternativ).

Vad innebär detta?    I Excel 97-2003 går det inte att visa en tabell utan rubrikrad.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att hitta tabellen som visas utan en rubrikrad, och visa sedan en rubrikrad.

Den här arbetsboken innehåller en tabell med ett tabellformat. Formatering med tabellformat kan inte visas i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    I Excel 97-2003 är temabaserade tabellformat inte tillgängliga och kan därför inte visas.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter tabeller där ett tabellformat används, ta bort tabellformatet och formatera sedan tabellen manuellt.

En tabell i den här arbetsboken är kopplad till en extern datakälla. Tabellfunktioner kommer att gå förlorade, men informationen förblir kopplad. Om tabellrader döljs av ett filter förblir de dolda i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    Tabellfunktioner går förlorade i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter den tabell som är ansluten till en extern datakälla och koppla sedan bort tabellen från den externa datakällan. I Excel 97-2003 kan du sedan koppla data till den externa datakällan på nytt.

En tabell i den här arbetsboken har en skrivskyddad anslutning till en Windows SharePoint Services-lista. Tabellfunktionerna går förlorade, liksom möjligheten att uppdatera eller redigera anslutningen. Om tabellrader döljs av ett filter förblir de dolda i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    Tabellfunktioner går förlorade i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att leta upp den tabell som har en skrivskyddad anslutning till en Microsoft SharePoint Foundation-lista, och koppla sedan bort tabellen från SharePoint-listan. I Excel 2003 kan du sedan importera SharePoint-listan som en ej skrivskyddad lista.

Du kan också skapa en lista som inte är skrivskyddad i en Excel 2003-arbetsbok och sedan arbeta med arbetsboken i kompatibilitetsläge i Excel 2013, så att den behåller Excel 97-2003-filformatet.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×