Kompatibilitetsproblem med sortering och filtrering

Ett eller flera kompatibilitetsproblem som rör sortering och filtrering hittades under kompatibilitetskontrollen.

Viktigt!: Innan du sparar arbetsboken i ett tidigare filformat bör du åtgärda problem som kan medföra omfattande funktionsbortfall för att förhindra permanent dataförlust eller funktionsproblem.

Problem som kan ge upphov till sämre återgivning behöver inte alltid åtgärdas innan arbetsboken sparas. I detta fall går varken data eller funktionalitet förlorade, men arbetsboken kanske inte ser ut eller fungerar på exakt samma sätt när du öppnar den i en tidigare version av Microsoft Excel.

I den här artikeln

Problem som medför en betydande funktionsbortfall

Problem

Lösning

Kalkylbladet innehåller en sortering med fler än tre sorteringsvillkor. Denna information går förlorad i tidigare versioner av Excel.

Betydelse    I Excel 2007 och senare kan du använda sorterings lägen med upp till 64 sorterings villkor för att sortera data efter, men Excel-97-2003 har stöd för sorterings tillstånd med upp till tre villkor. Du kan undvika att sorteringsinformation går förlorad i Excel 97-2003 genom att ändra sorteringen så att inte fler tre villkor används. I Excel 97-2003 kan du också sortera data manuellt.

All sorterings information är alltid tillgänglig i arbets boken och används när arbets boken öppnas på nytt i Excel 2007 eller senare, om inte sorterings informationen redige ras i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter data som har sorterats med mer än tre villkor, och ändra sedan sorteringen genom att använda tre villkor eller mindre.

Ett kalkylblad i den här arbetsboken innehåller en sortering som använder ett sorteringsvillkor med en anpassad lista. Denna information går förlorad i tidigare versioner av Excel.

Betydelse    I Excel 2007 eller senare kan du sortera efter en anpassad lista. Om du vill få liknande sorteringsresultat i Excel 97-2003 kan du gruppera data som du vill sortera och sedan sortera dem manuellt.

All sorterings information är alltid tillgänglig i arbets boken och används när arbets boken öppnas på nytt i Excel 2007 eller senare, om inte sorterings informationen redige ras i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetsläget för att söka efter data som har sorterats med en anpassad lista, och ändra sedan sorteringen så att den inte längre innehåller någon anpassad lista.

Ett kalkylblad i den här arbetsboken innehåller en sortering med ett sorteringsvillkor som anger formateringsinformation. Denna information går förlorad i tidigare versioner av Excel.

Betydelse    I Excel 2007 och senare kan du sortera data efter ett visst format, till exempel cellfärg, tecken färg eller ikon uppsättningar. I Excel 97-2003 kan du endast sortera text.

All sorterings information är alltid tillgänglig i arbets boken och används när arbets boken öppnas på nytt i Excel 2007 eller senare, om inte sorterings informationen redige ras i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter data som har sorterats efter ett särskilt format, och ändra sedan sorteringen utan att ange formateringsinformation.

Överst på sidan

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem

Lösning

Vissa data i den här arbetsboken har filtrerats på ett sätt som inte stöds i tidigare versioner av Excel. Rader som är dolda av filtret kommer fortfarande att vara dolda, men själva filtret kommer inte att visas korrekt i tidigare versioner av Excel.

Betydelse    I Excel 2007 och senare kan du använda filter som inte stöds i Excel 97-2003. Du kan undvika att förlora filterfunktionalitet genom att ta bort filtret innan du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-format. Du kan sedan filtrera data manuellt i Excel 97-2003.

All information om filter status är dock tillgänglig i arbets boken och används när arbets boken öppnas på nytt i Excel 2007 eller senare, om inte filter informationen redige ras i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter data som har filtrerats, och sedan kan du rensa filtret för att ta fram dolda rader. Klicka på Sortera och filtrera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Rensa om du vill rensa filtret.

Det finns data i arbetsboken som filtreras efter cellfärg. Rader som döljs av filtret fortsätter att vara dolda, men filtret visas inte korrekt i tidigare versioner av Excel.

Betydelse    I Excel 2007 och senare versioner kan du filtrera efter en cellfärg, tecken färg eller ikon uppsättning – de här metoderna stöds inte i Excel 97-2003. Du kan undvika att förlora filterfunktionalitet genom att ta bort filtret innan du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-format. Du kan sedan filtrera data manuellt i Excel 97-2003.

All information om filter status är dock tillgänglig i arbets boken och används när arbets boken öppnas på nytt i Excel 2007 eller senare, om inte filter informationen redige ras i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter data som har filtrerats, och sedan kan du rensa filtret för att ta fram dolda rader. Klicka på Sortera och filtrera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Rensa om du vill rensa filtret.

Det finns data i arbetsboken som filtreras efter cellfärg. Rader som döljs av filtret fortsätter att vara dolda, men filtret visas inte korrekt i tidigare versioner av Excel.

Betydelse    I Excel 2007 och senare versioner kan du filtrera efter en cellfärg, tecken färg eller ikon uppsättning – de här metoderna stöds inte i Excel 97-2003. Du kan undvika att förlora filterfunktionalitet genom att ta bort filtret innan du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-format. Du kan sedan filtrera data manuellt i Excel 97-2003.

All information om filter status är dock tillgänglig i arbets boken och används när arbets boken öppnas på nytt i Excel 2007 eller senare, om inte filter informationen redige ras i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter data som har filtrerats, och sedan kan du rensa filtret för att ta fram dolda rader. Klicka på Sortera och filtrera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Rensa om du vill rensa filtret.

Det finns data i den här arbetsboken som är filtrerade av en cellikon. Rader som döljs av filtret fortsätter att vara dolda, men filtret visas inte korrekt i tidigare versioner av Excel.

Betydelse    I Excel 2007 och senare versioner kan du filtrera efter en cellfärg, tecken färg eller ikon uppsättning – de här metoderna stöds inte i Excel 97-2003. Du kan undvika att förlora filterfunktionalitet genom att ta bort filtret innan du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-format. Du kan sedan filtrera data manuellt i Excel 97-2003.

All information om filter status är dock tillgänglig i arbets boken och används när arbets boken öppnas på nytt i Excel 2007 eller senare, om inte filter informationen redige ras i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter data som har filtrerats, och sedan kan du rensa filtret för att ta fram dolda rader. Klicka på Sortera och filtrera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Rensa om du vill rensa filtret.

Det finns data i arbetsboken som filtreras efter mer än två kriterier. Rader som döljs av filtret fortsätter att vara dolda, men filtret visas inte korrekt i tidigare versioner av Excel.

Betydelse    I Excel 2007 och senare kan du filtrera data med mer än två villkor. Du kan undvika att förlora filterfunktionalitet genom att ta bort filtret innan du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-format. Du kan sedan filtrera data manuellt i Excel 97-2003.

All information om filter status är dock tillgänglig i arbets boken och används när arbets boken öppnas på nytt i Excel 2007 eller senare, om inte filter informationen redige ras i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter data som har filtrerats, och sedan kan du rensa filtret för att ta fram dolda rader. Klicka på Sortera och filtrera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Rensa om du vill rensa filtret.

Det finns data i arbetsboken som filtreras av en grupperad hierarki datum, vilket resulterar i mer än två kriterier. Rader som döljs av filtret fortsätter att vara dolda, men filtret visas inte korrekt i tidigare versioner av Excel.

Betydelse    I Excel 2007 och senare kan du filtrera datum med en grupperad hierarki. Eftersom detta inte stöds i Excel 97-2003 kan det vara bra att dela upp hierarkin med datum. Du kan undvika att förlora filterfunktionalitet genom att ta bort filtret innan du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-format.

All information om filter status är dock tillgänglig i arbets boken och används när arbets boken öppnas på nytt i Excel 2007 eller senare, om inte filter informationen redige ras i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter data som har filtrerats, och sedan kan du rensa filtret för att ta fram dolda rader. Klicka på Sortera och filtrera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Rensa om du vill rensa filtret.

Datagrupperingen kan också inaktiveras på fliken Avancerat i dialogrutan Excel-alternativ. (Fliken Arkiv, Alternativ.)

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×