Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde genom att använda en normalfördelning.

Beskrivning

Konfidensintervallet är ett intervall med värden. Ditt sampelmedelvärde, x, ligger i mitten av intervallet och intervallet är x ± KONFIDENS.NORM. Om till exempel x är sampelmedelvärdet av leveranstiden för produkter som beställts via post så är x ± KONFIDENS.NORM ett intervall med populationsmedelvärden. För varje populationsmedelvärde, μ0, i det här intervallet, är sannolikheten för att uppnå ett sampelmedelvärde längre från μ0 än x större än alfa och för varje populationsmedelvärde, μ0, utanför det här intervallet, är sannolikheten för att uppnå ett sampelmedelvärde längre från μ0 än x mindre än alfa. Med andra ord, antag att vi använder x, standardavvikelse och storlek för att konstruera ett tvåsidigt test på signifikansnivån alfa för hypotesen att populationsmedelvärdet är μ0. Den hypotesen avvisas inte om μ0 ligger i konfidensintervallet, men avvisas om μ0 inte ligger i konfidensintervallet. Konfidensintervallet tillåter inte slutsatsen att sannolikheten att vårt nästa paket tar en leveranstid som ligger i konfidensintervallet är 1 – alfa.

Syntax

KONFIDENS.NORM(alfa;standardavvikelse;storlek)

Syntaxen för funktionen KONFIDENS.NORM har följande argument:

 • Alfa     Obligatoriskt. Den signifikansnivå som används för att beräkna konfidensnivån. Konfidensnivån är 100*(1 - alfa)%, eller med andra ord, ett alfa på 0,05 anger en konfidensnivå på 95 procent.

 • Standardavvikelse     Obligatoriskt. Populationens standardavvikelse för dataområdet och den förväntas vara känd.

 • Storlek     Obligatoriskt. Sampelstorleken.

Kommentarer

 • Om något argument är icke-numeriskt, KONFIDENS. NORM returnerar #VALUE! felvärdet #REFERENS!.

 • Om alfa ≤ 0 eller alfa ≥ 1, KONFIDENS. NORM returnerar #NUM! felvärdet #REFERENS!.

 • Om standard_dev ≤ 0, KONFIDENS. NORM returnerar #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om storlek inte är ett heltal, avkortas det.

 • Om storlek < 1, KONFIDENS. NORM returnerar #NUM! felvärdet #REFERENS!.

 • Om vi utgår från att alfa är lika med 0,05, måste vi beräkna området under standardnormalkurvan som är lika med (1 - alfa), eller 95 procent. Detta värde är ± 1.96. Konfidensintervallet är därför:

  Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

0,05

Signifikansnivå

2,5

Standardavvikelsen för populationen

50

Sampelstorlek

Formel

Beskrivning

Resultat

=KONFIDENS.NORM(A2;A3;A4)

Konfidensintervallet för en populations medelvärde. Konfidensintervallet för det underliggande populationsmedelvärdet för restiden till arbetet är 30 ± 0,692952 minuter, eller 29,3 till 30,7 minuter.

0,692952

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×