I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen KONFIDENS.T i Microsoft Excel.

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde genom att använda en Students t-fördelning.

Syntax

KONFIDENS.T(alfa;standardavvikelse;storlek)

Syntaxen för funktionen KONFIDENS.T har följande argument:

  • Alfa     Obligatoriskt. Den signifikansnivå som används för att beräkna konfidensnivån. Konfidensnivån är 100*(1 - alfa)%, eller med andra ord, ett alfa på 0,05 anger en konfidensnivå på 95 procent.

  • Standardavvikelse     Obligatoriskt. Populationens standardavvikelse för dataområdet och den förväntas vara känd.

  • Storlek     Obligatoriskt. Sampelstorleken.

Kommentarer

  • Om något argument är icke-numeriskt returnerar KONFIDENS.T felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om alfa ≤ 0 eller alfa ≥ 1 returnerar KONFIDENS.T felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om standardavvikelse ≤ 0 returnerar KONFIDENS.T felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om storlek inte är ett heltal, avkortas det.

  • Om storleken är lika med 1 returnerar KONFIDENS.T felvärdet #DIVISION/0!. .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=KONFIDENS.T(0,05;1;50)

Konfidensintervallet för medelvärdet av en population baserat på en sampelstorlek på 50, med en signifikansnivå på 5 % och en standardavvikelse på 1. Beräkningen baseras på en Students t-fördelning.

0,284196855

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×