Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du kör Mac OS X version 10.10 eller senare kan du använda Mac-programmen E-post, Kalender och Kontakter för att ansluta till ett Microsoft Exchange konto. Hur vet jag vilken version jag har?

Om du vill hantera ditt Exchange-e-postkonto på din Mac kan du använda Mac-programmet Mail för att ansluta till kontot via IMAP (Internet Message Access Protocol) eller POP (Post Office Protocol).

Konfigurera Exchange-kontoåtkomst med Outlook för Mac

Om du har Outlook för Mac kan du använda det för att komma åt ditt Exchange-konto. Anvisningar finns i Lägga till ett e-postkonto i Outlook.

Konfigurera Exchange-kontoåtkomst med Mac OS X 10.10 eller senare

Om du kör Mac OS X version 10.10 eller senare följer du dessa steg för att konfigurera ett e-postkonto Exchange postkonto:

 1. Öppna Mail och gör sedan något av följande:

  • Om du aldrig använt Mail för att konfigurera ett e-postkonto öppnas sidan Välkommen till Mail. Gå till steg 2.

  • Om du har använt Mail för att skapa e-postkonton väljer du E->Lägg till konto.

 2. Välj Exchange > Fortsätt.

 3. Ange namn, e-postadress och lösenord för ditt Exchange-konto > Logga in.

 4. Välj de Mac-appar du vill använda med det här kontot. Du kan välja mellanE-post,Kontakter,Kalender, Påminnelseroch Anteckningar.

 5. Klicka på Klar.

Om Mail inte kunde konfigurera ditt konto automatiskt väntar du några minuter eller timmar och upprepar sedan de här stegen. Om programmet fortfarande inte kan konfigurera ditt konto automatiskt när du upprepat stegen tittar du i avsnittet Behöver jag veta något mer? nedan.

Konfigurera POP eller IMAP på Mac OS X

Om du bara vill hantera din e Exchange post på Mac kan du också konfigurera POP- eller IMAP-åtkomst till ditt konto.

 1. Öppna Mail och gör sedan något av följande:

  • Om du aldrig använt Mail för att konfigurera ett e-postkonto öppnas sidan Välkommen till Mail. Gå till steg 2.

  • Om du har använt Mail för att skapa e-postkonton går du till e->Lägg till konto.

  • Välj Annat e-postkonto > Fortsätt.

 2. Ange namn, e-postadress och lösenord för ditt konto > Logga in.

 3. Om det inte går att verifiera kontonamnet eller lösenordet visasväljer du Nästa och anger inställningarna manuellt.

 4. Ange följande information

  • I rutornaE-postadress och Användarnamn skriver du din e-postadress.

  • Skriv lösenordet för e-postkontot i rutan Lösenord.

  • I Kontotyp väljer du IMAP eller POP. IMAP har stöd för fler funktioner.

  • I Server för inkommande e-postskriver du IMAP- eller POP3-servernamnet. Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post är IMAP- eller POP-servernamnet outlook.office365.com. Om du inte använder outlook Microsoft 365 du i POP- och IMAP-e-postinställningar för Outlook.

  • Skriv SMTP-servernamneti Server för utgående e-post. Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post är SMTP-servernamnet smtp.office365.com. Om du inte använder outlook Microsoft 365 du i POP- och IMAP-e-postinställningar för Outlook.

 5. Klicka på Sign In.

  Obs!: Om konfigurationen av e-postkontot inte lyckas upprepar du steg 4 och försöker igen.

 6. Välj sedan de Mac-program som du vill använda med kontot. De tillgängliga alternativen är E-post och Anteckningar.

 7. Klicka på Klar.

Behöver jag veta något mer?

 • Vissa problem löses bara genom att uppdatera till den senaste tillgängliga versionen av Mac OS X. Gå till Apples webbplats för anvisningar om uppdateringar.

 • Anslutning till ditt e-postkonto genom Mail för Mac kan misslyckas om du inte har registrerat ditt konto. Om ditt e-postkonto är av en typ som kräver registrering kan du registrera det första gången du loggar in på Outlook på webben. När du har loggat in på ditt konto loggar du ut igen. Försök sedan att ansluta med Mail för Mac. Mer information om hur du loggar in på ditt konto med hjälp av Outlook Web App finns i Logga in i Outlook.

 • Kontakta support om kontot inte har konfigurerats trots att du har följt anvisningarna i den här artikeln.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×