Konfigurera och skriva ut en broschyr eller ett nyhets brev med Letter-storlek

Konfigurera och skriva ut en broschyr eller ett nyhets brev med Letter-storlek

Publisher för Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa ett häfte eller nyhets brev med sidor med 8,5 x 11 tum om skrivaren har stöd för utskrift på A3-ark (eller Tabloid). Även om den här artikeln refererar till vanliga tecken i AMERIKANSKt format (8,5 x 11) kan du använda den här metoden för alla publikationer vars sid storlek är halva.

Konfigurera häftet eller nyhets brevet

 1. Öppna publikationen som du vill skriva ut som ett vikt häfte.

 2. Klicka på dialog Rute ikonen utskrifts format på fliken Sidlayout .

  Ikon för utskriftsformat

 3. I dialog rutan utskrifts format klickar du på broschyrunder layout typ.

 4. Kontrol lera att bredden är 8,5 och att höjden är 11.

 5. Under marginal stöd linjerkan du ändra marginalerna om du vill.

  Dialog rutan utskrifts format

  Under broschyrens grafik bör du se följande (för en 4-sidors häfte):

  • Sid storlek 8,5 x 11

  • Pappers storlek 17 x 11

  • Sid ordning 4, 1, 2, 3

 6. Klicka på OK.

 7. Om du tillfrågas om du vill infoga sidor automatiskt klickar du på Ja. Microsoft Publisher infogar sidor så att det totala antalet är ett Multiple av fyra, eftersom ett pappersark blir fyra sidor.

  Obs!: Broschyren skrivs ut på rätt sätt när det totala antalet sidor är en multipel av fyra, men du behöver inte placera innehåll på alla fyra av de infogade sidorna. Du kan lämna vissa av dem tomma.

Överst på sidan

Skriva ut broschyren eller nyhets brevet

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. I dialog rutan Skriv ut , under skrivare, väljer du en skrivare som kan skriva ut på 11 x 17 eller Tabloid.

 3. Under Inställningarväljer du följande:

  • Skriva ut alla sidor

  • Häfte, stående

  • Tabloid eller 11 x 17

  • Liggande (Endast Publisher 2010)

  • Manuell dubbels Idig utskrift, vänd blad på kort sidan eller Skriv ut på båda sidor, vänd blad längs kort sidan

  Skrivar inställningar

 4. Välj andra alternativ som du vill använda och klicka sedan på OK för att skriva ut publikationen.

I Microsoft Office Publisher skrivs de första och sista sidorna ut på ena sidan av pappersarket, den andra och nästa andra sidan av arket, och så vidare, som du ser här.

utskriftsordning

Om skrivaren inte stöder dubbels idig utskrift skrivs de första och sista sidorna ut på ett pappersark, den andra och näst sista sidan på ett annat ark, och så vidare. När du kopierar sidorna bakåt och bakåt och sedan häftar eller binder ihop dem till varandra placeras de i rätt ordning. Du kan också använda manuell dubbels idig utskrift.

Överst på sidan

Konfigurera häftet eller nyhets brevet

 1. Öppna publikationen som du vill skriva ut som ett vikt häfte.

 2. Klicka på ändra sid storlekunder Publikationsalternativi åtgärds fönstret Formatera publikation .

  Formatera publikation

 3. Under Storlek på tomma sidor i dialogrutan Utskriftsformat klickar du på Häften och klickar sedan på Letter-häfte 8,5 x 11".

  Letter-häfte

 4. Under marginal stöd linjerkan du ändra marginalerna om du vill.

  Marginalstödlinjer

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på SkrivarinställningArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 7. I listan Skrivarens namn väljer du en skrivare som kan skriva ut på papper med storleken 11 x 17 tum (tabloidstorlek).

 8. Under Papper kontrollerar du att pappersstorleken 11 x 17 tum (tabloidstorlek) är markerad.

 9. Under Orientering kontrollerar du att alternativet Liggande är markerat.

 10. Under utskrifts alternativ väljer du broschyr, stående.

  Häfte, vikt stående markerat

  Om alternativet Broschyr, stående inte är tillgängligt kanske den valda pappersstorleken är för liten för sidorna. Kontrollera att pappersstorleken är dubbelt så stor som sidstorleken.

  Under Exempel kan du se hur två av sidorna kommer att se ut när de skrivits ut på ett tabloidark.

  Exempel på skrivarinställningar för häften

 11. Klicka på OK.

 12. Om du tillfrågas om du vill infoga sidor automatiskt klickar du på Ja. Microsoft Office Publisher infogar sidor så att det totala talet är ett Multiple av fyra, eftersom ett pappersark blir fyra sidor.

  Obs!: Broschyren skrivs ut på rätt sätt när det totala antalet sidor är en multipel av fyra, men du behöver inte placera innehåll på alla fyra av de infogade sidorna. Du kan lämna vissa av dem tomma.

Överst på sidan

Skriva ut broschyren eller nyhets brevet

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 2. I dialog rutan Skriv ut , under utskrifts alternativ, kontrollerar du att broschyren, vikt stående är markerat.

  Obs!: Om skrivaren stöder dubbels idig utskrift (eller dubbels idig utskrift) kontrollerar du att dubbels idig eller dubbels idigt, vänd kort sidan är markerad under alternativ för dubbels idig utskrift.

 3. Välj andra alternativ som du vill använda och klicka sedan på OK för att skriva ut publikationen.

I Microsoft Office Publisher skrivs de första och sista sidorna ut på ena sidan av pappersarket, den andra och nästa andra sidan av arket, och så vidare, som du ser här.

utskriftsordning

Om din skrivare inte stöder dubbels idig utskrift skrivs de första och sista sidorna ut på ett pappersark, den andra och näst sista sidan på ett annat ark, och så vidare. När du kopierar sidorna bakåt och bakåt och sedan häftar eller binder ihop dem till varandra placeras de i rätt ordning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×