Hantera avtalade tider, planer, budgetar – det är enkelt med Microsoft 365.

Konfigurera samarbetsarbetsytor i Duet Enterprise 2.0

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Duet Enterprise för Microsoft SharePoint och SAP Server 2.0, kan du skapa och använda samarbetsytor för att samarbeta med kollegor i SAP affärsdata. En arbetsyta för samarbete innehåller verktyg som du kan använda för att dela och uppdatera sammanhangsberoende dokument och affärsdata, till exempel länkar till relaterade dokument och rapporter. Du kan också använda snabbmeddelanden för att kommunicera med medarbetare. Dina kollegor kan bidra till delade dokument med hjälp av verktyg som kommentarer och märkning. Du kan göra ändringar i dokument som är tillsammans i realtid, och kommunicera via snabbmeddelanden med varandra och med SAP-kontakter.

Till exempel med Duet Enterprise 2.0, kan om du hittar ett problem med kundorder, du skapa en samarbetsyta för kund som är associerad med ordern. Sedan, i den nya samarbetsytan du kan dela orderinformationen med andra, till exempel försäljning avdelning ombud och din chef. Du kan samarbeta effektivt för att åtgärda problemet.

Om du vill skapa och använda samarbetsytor krävs följande:

 • Business Data-samarbetsfunktionen aktiveras på webbplatssamlingsnivå. När är aktiverad kan användarna skapa samarbetsytor.

 • Enheten center webbplatser skapas för samarbete. En enhet center-webbplats innehåller en rotnod som har skapats för alla samarbetsytor för en given enhet. Till exempel kan du skapa en kunder enhet center-webbplats där en användare kan skapa en samarbetsyta för en viss kund.

 • Utvecklare har skapat webbplatsmallar som används för att skapa samarbetsytor.

I den här artikeln:

Aktivera funktionen Business datasamarbete

Obs!: Om du vill aktivera samarbetsfunktionen måste du vara administratör för en webbplatssamling.

Följ de här stegen om du vill aktivera samarbetsfunktionen:

 1. Gå till den webbplatssamling där du vill använda samarbetsfunktionen.

 2. Klicka på ikonen Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Webbplatssamlingens funktioner på sidan Webbplatsinställningar under Administration av webbplatssamling.

  Obs!: Kontrollera att du är på den översta nivån sidan Webbplatsinställningar när du utför det här steget. I annat fall måste du klicka på Gå till webbplatsinställningarna på översta nivån.

 4. Klicka på Aktivera på sidan Webbplatssamlingens funktioner i raden Business datasamarbete.

Skapa en enhet center-webbplats

En enhet center-webbplats innehåller en rotnod som har skapats för alla samarbetsytor för en given enhet. Du skapar den externa listan i samma webbplatssamling där Business Data-samarbetsfunktionen är aktiverat. Se till att en utvecklare eller en SharePoint-administratör har skapat en extern innehållstyp för den person som du vill skapa en enhet center-webbplats.

Obs!: Om du vill skapa en extern lista måste du vara medlem i gruppen ägare, administratör för en webbplatssamling eller en medlem i gruppen servergruppsadministratör. Du måste också ha behörigheten kan markeras i klienter för den externa innehållstypen.

Så här skapar du en enhet center-webbplats:

 1. Gå till webbplatssamlingen där Business Data-samarbetsfunktionen är aktiverad.

 2. Klicka på webbplatsens innehålleti fältet Snabbstart.

 3. Klicka på Lägg till ett programpå sidan Webbplatsinnehåll .

 4. Dina program , i avsnittet program som du kan lägga till på sidan Extern lista.

 5. Skriv ett namn för den externa listan i dialogrutan Lägga till extern lista i rutan namn som du vill att det ska visas på webbplatsen.

 6. Klicka på ikonen Välj extern innehållstyp i avsnittet konfiguration för datakälla .

 7. Klicka på den enhet som du vill skapa en enhet center-webbplats för och klicka sedan på OKi dialogrutan Väljare av externt innehåll typ i kolumnen Extern datakälla .

 8. Klicka på Skapa.

När den externa listan visas kan du redigera listan på samma sätt som andra lista. Om du planerar att använda listan från flera tidszoner kan konfigurera du vyinställningar per plats.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×