Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Viktigt    Access Services 2010 och Access Services 2013 tas bort från nästa version av SharePoint. Vi rekommenderar att du inte skapar nya webbappar samt migrerar dina befintliga program till en annan plattform, t.ex. Microsoft Power Apps.

Du kan dela Access-data med Dataverse, som är en molndatabas där du kan skapa Power Platform appar, automatisera arbetsflöden, virtuella agenter med mera för webben, telefonen eller surfplattan. Mer information finns i Komma igång: Migrera Access-data till Dataverse.

I den här artikeln finns en lista över relations- och uppslagsfel som kan uppstå när du kör kompatibilitetskontrollen och innehåller information som kan hjälpa dig att lösa felen.

Allmän information om kompatibilitetsfel finns i artikeln Webbkompatibilitetskontroll: Allmänna fel.

ACCWeb105000

Feltext    Kolumndatatypen är inte kompatibel med webbuppslag.

Vad innebär detta?    Datatypen för det angivna uppslagsfältet stöds inte på webben.

Lämplig åtgärd    Kontrollera att uppslagsfältet är någon av följande datatyper som stöds:

  • Enskild rad med text

  • Datum/tid

  • Tal

  • Beräknat fält som returnerar en enskild textrad

Överst på sidan

ACCWeb105001

Feltext    Den uppslagsbundna kolumnen måste vara primärnyckeln för att vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Den bundna kolumnen i det angivna uppslagsfältet är inte primärnyckeln i måluppslagstabellen.

Lämplig åtgärd    Skapa uppslagsfältet igen med hjälp av uppslagsguiden. Ange primärnyckelkolumnen i måluppslagstabellen som den bundna kolumnen.

Överst på sidan

ACCWeb105002

Feltext    Uppslagsradkällor måste vara fullständiga SQL-uttryck med ett tabell- och tabellfält angivet för att vara kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Ett eller båda av följande villkor är sant:

  • Frågan för det angivna uppslagset använder fler än en tabell eller fråga som datakälla.

  • Kolumnerna som används i frågan markeras inte uttryckligen.

Lämplig åtgärd    Skapa uppslag igen och se till att:

  • För uppslag används en webbkompatibel tabell som datakälla.

    Tips: Alla tabeller som inte är kompatibla med webben bör ha skapat en rad i tabellen Kompatibilitetsproblem när du körde Kompatibilitetskontroll.

  • Uppslagsfrågan anger varje fält explicit (d.v.s. använd inte SELECT *).

Överst på sidan

ACCWeb105003

Feltext    Uppslag med flera kolumner med typen Radkälla för värdelistan måste vara bundna till "Kol1" för att vara kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Det angivna uppslag med flera kolumner är inte bundet till Kol1.

Lämplig åtgärd    Använd uppslagsguiden för att skapa uppslagsfältet igen. Se till att du binder till kol1 av värdet uppslag.

Överst på sidan

ACCWeb105004

Feltext    Uppslag i värdelistor måste innehålla minst en rad med data för att de ska vara kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Värdelistan för det angivna uppslagsvärdet är tom och är därför inte kompatibel med webben.

Lämplig åtgärd    Ange minst en rad med data i värdelistan för uppslagsfältet.

Överst på sidan

ACCWeb105005

Feltext    Värdelistor med tomma värden är inte kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Det här inträffar när det saknas kolumnvärden i en enskild rad i ett värdeuppslag. Det är inte kompatibelt med webben.

Lämplig åtgärd    Kontrollera att fälten på den enstaka raden i värdelistan har angetts. Använd antingen designvyn för att ange den här radkällan eller med Uppslagsguiden. (Klicka på Ändra uppslag i gruppen Egenskaperfliken Fält.)

Överst på sidan

ACCWeb105006

Feltext    Det går inte att hitta tabellen för uppslagsradkällan.

Vad innebär detta?    Tabellen som anges som radkällan för det angivna uppslagsordet finns inte.

Lämplig åtgärd    Ange en giltig radkälla för uppslagsfilen. Du kan använda Uppslagsguiden för att skapa uppslagsguiden igen.


Feltext    SQL-uttryck som innehåller beräknade resultatkolumner för uppslagsradkällor är inkompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Det angivna uppslagsfältet har ett uttryck i radkällan, och är därför inte kompatibelt med webben. Följande är till exempel inte en giltig radkälla för ett webbuppslagsfält: SELECT ([Förnamn] & " " & [Efternamn]) FROM Contacts;

Lämplig åtgärd    Du kan skapa en beräknad kolumn i den underliggande tabellen och sedan återskapa uppslagsfältet.

Överst på sidan

ACCWeb105007

Feltext    Uppslagsradkällor kan endast referera till att en tabell är kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Radkällan för det angivna uppslagsfältet innehåller flera tabeller.

Lämplig åtgärd    Använd uppslagsguiden för att återskapa uppslagningen så att den bara refererar till en tabell. Det kan kräva att du ändrar datamodellen.

Överst på sidan

ACCWeb105008

Feltext    Aktivera Referensintegritet måste vara Falskt om Tillåt flera värden är Sant för ett uppslag.

Vad innebär detta?    Det angivna uppslagsfältet tillåter flera värden men relationen som modellerar använder referensintegritet, vilket kräver ett enda värde för uppslagsfältet.

Lämplig åtgärd    Ta bort referensintegritet för relationen eller återskapa uppslagsfältet utan att tillåta flera värden.

Överst på sidan

ACCWeb105009

Feltext    Gränsen till lista måste vara Sant om Tillåt flera värden är Sant.

Vad innebär detta?    Egenskapen Uppslagsegenskapen Endast från lista är inställd på Falskt för det angivna fältet men Tillåt flera värden är inställd på Sant.

Lämplig åtgärd    Ange egenskapen Begränsa till lista för uppslagsfältet till Sant. eller ange Tillåt flera värden till Falskt.

Överst på sidan

ACCWeb105010

Feltext    Uppslag kräver att en associerad relation är kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Det angivna uppslagsfältet har ingen associerad relation.

Lämplig åtgärd    Skapa en relation mellan uppslagsfältet och fältet som det refererar till.

Överst på sidan

ACCWeb105011

Feltext    SQL-instruktionen för uppslagsraden måste innehålla primärnyckelfältet för källtabellen och det fältet måste vara den bundna kolumnen.

Vad innebär detta?    Frågan för det angivna uppslagsfältet innehåller inte primärnyckeln för källtabellen och kan därför inte kommas åt med webben.

Lämplig åtgärd    Använd Uppslagsguiden för att skapa uppslagsfältet igen.

Överst på sidan

ACCWeb105012

Feltext    SQL-uttrycket för uppslagsradkällan är inte kompatibelt med webben.

Vad innebär detta?    SQL-uttrycket för radkällan för det angivna uppslagsfältet är antingen felaktigt formaterat eller inte är kompatibelt med webben av en mängd olika anledningar, till exempel att det innehåller en SQL-operator som inte stöds.

Lämplig åtgärd    Använd Uppslagsguiden för att skapa uppslagsfältet igen.

Överst på sidan

ACCWeb105014

Feltext    Tabeller med uppslagskolumner måste ha en primärnyckel och primärnyckeln måste vara en lång datatyp.

Vad innebär detta?    Antingen är primärnyckeln för uppslagstabellens måltabell eller källtabellens primärnyckel inte ett långt heltal eller båda.

Lämplig åtgärd    Kontrollera att både käll- och målfälten i uppslagningen är långa heltal. Det kan vara bra att skapa nya fält.

Överst på sidan

ACCWeb105015

Feltext    Uppslagstypen måste vara "|0" eller "|1" för att vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Det angivna uppslagsfältet refererar till en fältlista som radkälla.

Lämplig åtgärd    Använd Uppslagsguiden för att återskapa uppslagsfältet. Det kan kräva att du ändrar datamodellen.

Överst på sidan

ACCWeb105016

Feltext    Relationer som inte är kopplade till ett giltigt uppslagsfält är inte kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Relationen stöds inte av ett uppslagsfält och är därför inte kompatibel med en webbdatabas.

Lämplig åtgärd    Skapa ett uppslagsfält mellan de relaterade tabellerna. Använd Uppslagsguiden för att skapa uppslagsguiden.

Överst på sidan

ACCWeb105017

Feltext    Datatypen Beräknad kolumnresultat för uppslag måste vara Text för att kunna vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Den första visningskolumnen i det angivna uppslagsfältet är en beräknad kolumn med en annan datatyp än Text.

Lämplig åtgärd    Ändra datatypen för det beräknade fältet till Text eller skapa uppslagsfältet igen och välj en annan första visningskolumn.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×