När du använder en version av Word som är nyare än den version som används till att skapa ett dokument ser du vanligtvis Kompatibilitetsläge i namnlisten. I kompatibilitetsläget inaktiveras tillfälligt nya eller förbättrade Word-funktioner så att dokumentet fortfarande kan redigeras av personer som använder den tidigare versionen av Word. I kompatibilitetsläget bevaras även dokumentets layout.

Om du konverterar dokumentet till det nya formatet kan du använda nyare funktioner, men efter konverteringen kan det bli svårt för personer som använder tidigare versioner av Word att redigera dokumentet. Om du konverterar dokumentet kanske de inte kan arbeta med vissa delar av dokumentet som skapats i senare versioner av Word.

När du öppnar ett dokument i Word 2016 eller Word 2013 som skapats i Word 2007 eller Word 2010 ser du Kompatibilitetsläge i namnlisten i dokumentfönstret. Om du öppnar ett Word 2013-dokument i Word 2016 ser du inte Kompatibilitetsläge eftersom Word 2013 och Word 2016 är kompatibla.

När du öppnar ett dokument i Word 2016 eller Word 2013 sker det i något av följande lägen:

 • Word 2013-2016-läge

 • Word 2013-läge

 • Word 2010-kompatibilitetsläge

 • Word 2007-kompatibilitetsläge

Om du ser Kompatibilitetsläge i namnlisten gör du så här för att ta reda på vilket läge du befinner dig i:

 1. Välj Arkiv > Info.

 2. Välj Felsök > Kontrollera kompatibilitet i avsnittet Kontrollera dokument.

 3. Klicka på Markera de versioner som ska visas. En bock visas bredvid namnet på det aktuella dokumentläget.

Du kan antingen arbeta i kompatibilitetsläget eller konvertera dokumentet till filformatet i Word 2016 eller Word 2013. Med Word-kommandot Konvertera tar du bort kompatibilitetsalternativen så att dokumentlayouten visas som den skulle ha sett ut om den hade skapats i Word 2016 eller Word 2013.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill konvertera dokumentet utan att spara en kopia klickar du på Info och sedan på Konvertera.

  • Om du vill skapa en ny kopia av dokumentet i Word 2016- eller Word 2013-läge klickar du på Spara som och väljer sedan den plats och mapp där du vill spara den nya kopian. Skriv ett nytt namn på dokumentet i rutan Filnamn och klicka på Word-dokument i listan Filformat. Kontrollera att rutan bredvid Bevara kompatibilitet med tidigare versioner av Word är avmarkerad.

När du öppnar ett dokument i Word 2010 sker det i ett av två lägen:

 • Word 2010

 • Word 2007-kompatibilitetsläge

Om Word 2007-kompatibilitetsläget är aktivt ser du (kompatibilitetsläge) i dokumentets namnlist efter filnamnet.

Om du inte ser (kompatibilitetsläge) i namnlisten är du i Word 2010-läge och alla funktioner är tillgängliga.

Obs!: Om du använder Microsoft Word Starter 2010. ska du vara medveten om att inte alla funktioner som beskrivs för Word 2010 kan användas i Word Starter. Mer information om tillgängliga funktioner i Word Starter finns i Funktionsstöd i Word Starter.

Du kan antingen arbeta i kompatibilitetsläget eller konvertera dokumentet till filformatet i Word 2010. Med Word-kommandot Konvertera tar du bort kompatibilitetsalternativen så att dokumentlayouten visas som den skulle ha sett ut om den hade skapats i Word 2010.

Om du konverterar dokumentet får du tillgång till de nya och förbättrade funktionerna i Word 2010.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill konvertera dokumentet utan att spara en kopia klickar du på Info och sedan på Konvertera.

  • Om du vill skapa en ny kopia av dokumentet i Word 2010-läge klickar du på Spara som och väljer sedan plats och mapp där du vill spara den nya kopian. Skriv ett nytt namn på dokumentet i rutan Filnamn och klicka på Word-dokument i listan Filformat.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×