Konvertera pennanteckningar till figurer i Office

I Microsoft 365 och Office 2019, PowerPoint, Excel och Word kan du konvertera dina pennanteckningar till standardformer med ett tryck på en knapp. Du kan snabbt rita flödesscheman och diagram och kombinera hur enkla ritade figurer är med enhetligheten hos Office grafik.

 • Vilken app använder du?
 • Word, Excel
 • PowerPoint
 • Visio Pro för Office 365

Konvertera dina pennanteckningar till former

 1. Välj Pennanteckning till form på fliken Rita. (Det här läget måste vara aktiverat innan du ritar formen.)

 2. Rita valfri form. Den konverteras automatiskt till motsvarande Office grafiska formen.

  Formen du skapar har samma färg som valet av pennfärg. När figuren har skapats kan du redigera fyllningsfärg, transparens och format på fliken Format.

 3. Om du vill fortsätta göra pennanteckningar men sluta konvertera ritningarna automatiskt till former väljer du Konvertera till form igen.

Pennanteckningsformer som kan konverteras till Office former

Pennanteckning

Motsvarande form

Rektangel

Visar en rektangel som har ritats med en färg.

Rektangel

Visar en rektangel.

Fyrkant

Visar en fyrkant som har ritats medking.

Fyrkant

Visar en fyrkant.

Romb

Visar en romb som ritats med en romb.

Romb

Visar en rombform.

Parallellogram

Visar ett paralellogram som har ritats med ett intreringsdiagram.

Parallellogram

Visar en parallellogramform.

Parallelltrapets

Visar en trapets som har ritats med en 1:a (2012-23:e) uttr.

Parallelltrapets

Visar en trapetsform.

Oregelbunden fyrsiding

Visar en oregelbunden fyrsidingteckning.

Oregelbunden fyrsiding

Visar en sluten frihandsfigur med fyra sidor.

Femhörning

Visar en femhörning som ritats på ett sätt.

Femhörning

Visar en femhörningsform.

Sexhörning

Visar en sexhörning som har ritats upp.

Sexhörning

Visar en sexhörningsform.

Ellips

Visar och ellips som ritats med punkter.

Ellips

Visar en ellipsform.

Cirkel

Visar en cirkel som har ritats med ett ritat bildspel.

Cirkel

Visar en cirkelform.

Enkelpil

Visar en pil som har ritats med en 10-pil.

Pil

Visar en pil.

Korspil

Visar en dubbelriktad pil som har ritats med en båge.

Dubbelpil

Visar en dubbelriktad pil.

Koppling mellan två former

Visar en koppling som ritats med en färg mellan två cirklar.

Koppling

Visar en koppling mellan två cirkulära former.

Rätvinklig triangel

Visar en höger triangel som ritats med ett ritat sätt.

Rätvinklig triangel

Visar en triangel med höger triangel.

Liksidig triangel

Visar en liksidig triangel som ritats medking.

Liksidig triangel

Visar en triangel där alla tre sidor är lika långa.

Likbent triangel

Visar en likbent triangel som ritats medking.

Likbent triangel

Visar en triangel med två sidor lika långa.

Oregelbunden triangel

Visar en triangel med tre olika sidolängder som ritats med ett inmatade tecken.

Oregelbunden triangel

Visar en triangel med tre sidor med olika längd.

Blockpil

Visar en blockpil som har ritats med en spärr.

Blockpil

Visar en stor pilfigur.

Lägga till "Konvertera till form" i menyfliksområdet

I Visioär Konvertera till form inte tillgängligt som standard. Anpassa menyfliksområdet för att se det här kommandot.

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Till vänster i dialogrutan väljer du Anpassa menyfliksområdet.

 3. Välj Rita i listrutan till höger i dialogrutan.

 4. Välj Ny gruppoch klicka sedan på Byt namn för att ge den nya anpassade gruppen ett namn, till exempel Figurer. Se till att den nya gruppen förblir markerad.

 5. Till vänster i dialogrutan, under Välj kommandon från,väljer du Alla kommandon.

 6. I den långa alfabetiska listan med kommandon väljer du Konvertera till figur och klickar sedan på knappen Lägg till mellan de två långa listrutorna.

  Konvertera till form läggs nu till i menyfliksområdet.

 7. Klicka på OK.

Nu kan du använda Konvertera till form för att konvertera en pennanteckning till en Visio form.

Konvertera en ritad pennanteckningsform till en Visio standardform

 1. På fliken Rita väljer du Rita med pektangentenoch väljer sedan en pennanteckning och ritar på arbetsytan.

  Rita verktyg i Visio Pro för Office 365
 2. fliken Rita väljer du verktyget Markera.

 3. Klicka och dra för att markera det ritade objekt som du vill konvertera till en standardform.

  Markeringshandtag visas på formen.

 4. På fliken Rita väljer du Konvertera till figur. Med knappen Konvertera till form konverteras en pennanteckning till en Visio form

 5. Gå till fliken Start, välj Ändrafigur och välj sedan en figur i listrutan.

  Tips: Om du inte ser en lista med former med den form du vill använda går du till fönstret Former, väljer Fler former och väljer sedan den stencil som innehåller den önskade formen.

Pennanteckningen ersätts med den markerade figuren och behåller storleken, positionen och formateringen för pennanteckningsformen. Fortsätt att använda formen efter behov. (Mer information finns i Formatera en figur.)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×