Om du använder mallar för utgående meddelanden kan mallfilerna kopieras till en annan dator. Sedan kan du använda mallen som finns Outlook annan dator.

Kopiera mallar från den ursprungliga datorn

  1. Avsluta Outlook.

  2. Öppna mappen där mallfilerna sparas.

    Eftersom mappen Mallar är en dold mapp är det enklast att öppna mappen genom att använda kommandot %APPDATA%\Microsoft\Mallar i sökrutan i Windows (eller bläddra till C:\användare\ användarnamn \AppData\Roaming\Microsoft\Mallar).

  3. Kopiera mallfilerna.

Kopiera mallar till måldatorn

  1. Avsluta Outlook.

  2. Öppna mappen %APPDATA%\Microsoft\Stationery på måldatorn.

    Eftersom mappen Mallar är en dold mapp är det enklast att öppna mappen genom att använda kommandot %APPDATA%\Microsoft\Mallar i sökrutan i Windows (eller bläddra till C:\användare\ användarnamn \AppData\Roaming\Microsoft\Mallar).

  3. Starta Outlook.

Mallen är nu tillgänglig i Outlook på måldatorn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×