Kopiera och klistra in bilder

Spara tid och arbeta genom att kopiera en bild – antingen från den presentation du arbetar med eller från en separat presentation. När du har kopierat en eller flera bilder från en presentation till en plats i samma presentation eller en annan presentation kan du ange vilket tema du vill använda för de nya bilderna.

 • Vilken version av Office använder du?
 • Nyare versioner
 • Office 2007
 1. Klicka Visa och klicka sedan på Normal i gruppen Presentationsvyer.

 2. Klicka på den bild du vill kopiera i miniatyrerna av bilderna till vänster.

  • Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden, trycker på SKIFT och klickar sedan på den sista bilden du vill ha. Du kan också klicka på den första bilden, trycka på SKIFT och sedan trycka på MARKÖREN ned-knappen tills du kommer till den sista bilden.

  • Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd trycker du på CTRL och klickar sedan på de bilder du vill ha.

 3. Högerklicka på de markerade bilderna och klicka på Kopiera.

 4. Högerklicka på den miniatyr bild som du vill att de kopierade bilderna ska följa i den andra presentationen och gör något av följande under Inklistringsalternativ:

  • Om du vill ta ett tema för mål presentationen klickar du på Använd måltema Knappen Använd måltema . Den kopierade bilden anpassas så att den matchar måltema.

  • Om du vill behålla temat för presentationen som du kopierar från klickar du på Behåll källformatering Knappen Behåll källformatering . Detta innebär att bilden behåller ursprungligt tema format och inte presentationens tema

Var finns knappen Inklistringsalternativ?

När du klistrar in en bild på en ny plats visas knappen inklistringsalternativ Knappen Inklistringsalternativ automatiskt nära den inklistrade bilden i normalvyn. Alternativt kan du använda kortkommandot CTRL + V för att klistra in bilden. Under bilden visas en flik där du kan välja formateringsalternativ – Använd måltema och bevara källformatering

Du kan gå till Inklistringsalternativ genom att klicka på Start och sedan klicka på den lilla pilen under Klistra in.

 1. Klicka på fliken Bilder i rutan med flikarna Disposition och Bilder.

 2. Markera den bild du vill kopiera genom att göra något av följande:

  • Om du vill välja en enda bild klickar du på den.

  • Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden, trycker på SKIFT och klickar sedan på den sista bilden du vill ha. Du kan också använda kommandot Skift + CURSOR ned och låta dig Markera bilderna sekventiellt en efter varandra tills du kommer till den senaste önskade bilden. Du kan trycka på MARKÖREN och sedan hålla kvar på knappen SKIFT för att gå uppåt och avmarkera den sista bilden.

  • Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd trycker du på CTRL och klickar sedan på de bilder du vill markera.

 3. Högerklicka på en av de markerade bilderna och klicka på Kopiera.

 4. Högerklicka på den bild du vill att de kopierade bilderna ska hamna efter på fliken Bilder i målpresentationen och klicka på Klistra in. Du kan också använda kortkommandot CTRL + V för att spara tid

  Om du vill behålla den ursprungliga designen för de kopierade bilderna klickar du på knappen inklistringsalternativ Bild av knapp , som visas nära de inklistrade bilderna på fliken disposition eller bilder , i vyn Normal eller i fönstret bilder och klickar sedan på Behåll källformatering.

Tips: Om du vill flytta bilder till en annan plats markerar du de bilder du vill flytta och drar dem till den nya platsen. Använd knappen Inklistringsalternativ så som beskrivs ovan om du vill behålla den ursprungliga formateringen.

Var finns knappen Inklistringsalternativ?

När du klistrar in en bild på en ny plats i en presentation visas knappen inklistringsalternativ Bild av knapp normalt bredvid den inklistrade bilden på fliken disposition eller bilder i vyn Normal eller i fönstret bilder . Med knappen Inklistringsalternativ kan du styra hur innehåll visas när du har klistrat in det, och det här kallas även för återställning.

Här är några möjliga orsaker till att du inte ser knappen Inklistringsalternativ när du har klistrat in en bild:

 • Du klistrade in med hjälp av Klistra in special från avsnittet Urklipp på fliken Start. Du måste använda kommandona Klipp ut eller Kopiera och Klistra in, eller så kan du kopiera och klistra in genom att använda Urklipp i Office för att visa inklistringsalternativen.

 • Du har klistrat in en grupp objekt från ett annat program, till exempel Microsoft Office Word.

 • Det finns inga formatskillnader mellan källan och målet för den bild du klistrar in.

 • Vilken version av Office använder du?
 • Nyare versioner
 • Office 2011
 1. Klicka på Visaoch sedan på Normal.

 2. Klicka på den bild du vill kopiera i miniatyrerna av bilderna till vänster.

  • Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden, trycker på SKIFT och klickar sedan på den sista bilden du vill ha. Du kan också klicka på den första bilden, trycka på SKIFT och sedan trycka på MARKÖREN ned-knappen tills du kommer till den sista bilden.

  • Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd trycker du på kommando och klickar sedan på de bilder du vill använda.

 3. Ctrl + klicka eller högerklicka på de markerade bilderna och klicka sedan på Kopiera.

 4. Ctrl + klicka eller högerklicka på den miniatyr bild som du vill att de kopierade bilderna ska följa i den andra presentationen, klicka på knappen Inklistringsalternativ som visas och gör sedan något av följande:

  • Om du vill använda målpresentationens tema klickar du på Använd måltema. Den kopierade bilden anpassas så att den matchar måltema.

  • Om du vill behålla temat från den presentation du kopierar från klickar du på Bevara källformatering. Detta innebär att bilden behåller ursprungligt tema format och inte presentationens tema

Kopiera en bild från en presentation till en annan

 1. Klicka på Visaoch sedan på Normal.

 2. I miniatyrerna till vänster klickar du på den bild som du vill kopiera och klickar sedan på redigera > kopia.

 3. Öppna en annan presentation, klicka där du vill klistra in och klicka sedan på redigera > Klistra in, klicka på knappen Inklistringsalternativ som visas och gör sedan något av följande:

  • Om du vill använda målpresentationens tema klickar du på Använd måltema. Den kopierade bilden anpassas så att den matchar måltema.

  • Om du vill behålla temat från den presentation du kopierar från klickar du på Bevara källformatering. Detta innebär att bilden behåller ursprungligt tema format och inte presentationens tema

Kopiera text från en presentation till en annan

 1. Markera den text du vill kopiera och klicka sedan på redigera > kopia.

 2. Öppna en annan presentation, klicka på den plats där du vill klistra in och klicka sedan på redigera > Klistra in.

 3. På knappen Inklistringsalternativ väljer du hur du vill att texten ska visas – välj sedan Använd måltema för att tillämpa formatering som är konsekvent med presentationen som du klistrar in i.

  Om du vill tillämpa formateringen på presentationen som du kopierade texten från klickar du på Behåll källformatering.

Att kopiera och klistra in i PowerPoint för webben skiljer sig från att kopiera och klistra in i PowerPoint-programmet på grund av begränsningar i webbläsarens teknik. Om du använder webbläsaren Firefox för att komma åt PowerPoint för webben, se Kopiera och klistra in bilder med Firefox nedan.

 1. Markera den eller de bilder du vill kopiera och klicka sedan på Kopierapå fliken Start .

  Kopiera en bild

  • Om du vill markera flera bilder klickar du på den första bilden, trycker på SKIFT och klickar sedan på den sista bilden du vill använda.

  • Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd trycker du på CTRL och klickar sedan på de bilder du vill använda.

 2. Stanna i miniatyrfönstret. Högerklicka på den plats där du vill att den kopierade bilden som ska klistras in och klicka sedan på Klistra in.

  Klicka på Klistra in

  Obs!:  Om du uppmanas att ange åtkomst till Urklipp klickar du på Tillåt åtkomst.

Kopiera och klistra in bilder med Firefox

Om du vill kopiera och klistra in bilder med webbläsaren Firefox måste du använda kortkommandon på tangentbordet.

 1. Markera bilden du vill kopiera i miniatyrfönstret. Tryck på Ctrl+C på tangentbordet.

 2. Stanna i miniatyrfönstret. Gå nu till den plats där du vill klistra in bilden och tryck på Ctrl+P på tangentbordet.

Mer information finns i

Återanvända (importera) bilder från en annan presentation

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×