Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare med kortkommandon. För användare med nedsatt rörlighet eller syn är kortkommandon ett viktigt alternativ till att använda musen.

Obs!: I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

Lägga till SmartArt-grafik i ett Office-dokument

 1. Tryck på Alt och sedan på Z och M i det Microsoft Office-program som du vill infoga grafiken i för att öppna dialogrutan SmartArt-grafik.

 2. Tryck på Uppil eller Nedpil för att välja den typ av grafik du vill använda.

 3. Tryck på Tabb för att flytta till åtgärdsfönstret Layout.

 4. Tryck på pilknapparna för att markera önskad layout.

 5. Tryck på Retur för att infoga den markerade layouten.

Om du vill

Tryck på

Markera nästa element i en SmartArt-grafik.

Tabb

Markera föregående element i en SmartArt-grafik.

Skift+Tabb

Markera alla figurer.

Ctrl+A

Avmarkera den markerade figuren.

Esc

Knuffa den markerade figuren uppåt.

Uppil

Knuffa den markerade figuren nedåt.

Nedpil

Knuffa den markerade figuren åt vänster.

Vänsterpil

Knuffa den markerade figuren åt höger.

Högerpil

Redigera text i den markerade figuren.

Retur eller F2, Esc för att gå ut ur form.

Ta bort den markerade figuren.

Del eller Backsteg

Klippa ut den markerade figuren.

Ctrl+X eller Skift+Delete

Kopiera den markerade figuren.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Om du vill

Tryck på

Förstora den markerade figuren vågrätt.

Skift+Högerpil

Minska den markerade figuren vågrätt.

Skift+Vänsterpil

Förstora den markerade figuren lodrätt.

Skift+Uppil

Minska den markerade figuren lodrätt.

Skift+Nedpil

Rotera den markerade figuren åt höger.

Alt+Högerpil

Rotera den markerade figuren åt vänster.

Alt+Vänsterpil

Meddelanden: 

 • Om du vill använda exaktare justeringar av figurer trycker du på CTRL och på någon av de tangentbordsgenvägar som anges ovan.

 • Dessa tangentbordsgenvägar gäller för flera markeringar som om du markerat varje objekt individuellt.

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta upp en rad.

Uppil

Flytta ned en rad.

Nedåtpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av en textruta.

Ctrl+End

Flytta till början av en textruta.

Ctrl+Home

Klippa ut markerad text.

Ctrl+X

Kopiera markerad text.

Ctrl+C

Klistra in markerad text.

Ctrl+V

Flytta upp den markerade texten.

Alt+Skift+Uppil

Flytta ned den markerade texten.

Alt+Skift+Nedpil

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Höja den markerade texten.

Alt+Skift+Vänsterpil

Sänka den markerade texten.

Alt+Skift+Högerpil

Kontrollera stavningen (ej tillgängligt i Word).

F7

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Tecken.

Ctrl+Skift+F eller Ctrl+Skift+P

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+<

Byta skiftläge för den markerade texten (gemener, Inledande Versal I Ord, VERSALER).

Skift+F3

Ändra den markerade texten till fet stil.

Ctrl+F

Stryka under den markerade texten.

Ctrl+U

Ändra den markerade texten till kursiv stil.

Ctrl+K

Visa den markerade texten som nedsänkt text.

Ctrl+Likhetstecken

Visa den markerade texten som upphöjd text.

Ctrl+Skift+Plus

Justera förskjutningen för upphöjd/nedsänkt text uppåt.

Ctrl+Alt+Skift+>

Justera förskjutningen för upphöjd/nedsänkt text nedåt.

Ctrl+Alt+Skift+<

Ta bort all teckenformatering från den markerade texten.

Skift+Ctrl+blanksteg

Obs!: JAWS och skärmläsaren anger inte rätt teckenstorlek när du använder Windows 8.1. Både presenterar rätt information i Windows 10.

Om du vill

Tryck på

Kopiera formatering från den markerade texten.

Skift+Ctrl+C

Klistra in formatering till den markerade texten.

Skift+Ctrl+V

Om du vill

Tryck på

Centrera ett stycke.

Ctrl+E

Justera ett stycke.

Ctrl+J

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Högerjustera ett stycke.

Ctrl+R

Sänka en punkt.

Tabb eller Alt+Skift+Högerpil

Höja en punkt.

Skift+Tabb eller Alt+Skift+Vänsterpil

Om du vill

Tryck på

Koppla två textrader.

Delete på slutet av den första textraden

Visa snabbmeny.

Skift+F10

Växla mellan textfönstret och arbetsytan.

Ctrl+Skift+F2

Stänga textfönstret.

Alt+F4

Byta fokus från textfönstret till SmartArt-grafikens kantlinje.

Esc

Öppna hjälpavsnittet för SmartArt-grafik. (Pekaren ska vara i textfönstret.)

Ctrl+Skift+F1

Mer information

Hjälpmedelsfunktioner i Office

Lägga till SmartArt-grafik i ett Office-dokument

 1. Tryck på Alt och sedan på Z och M i det Microsoft Office-program som du vill infoga grafiken i för att öppna dialogrutan SmartArt-grafik.

 2. Tryck på Uppil eller Nedpil för att välja den typ av grafik du vill använda.

 3. Tryck på Tabb för att flytta till åtgärdsfönstret Layout.

 4. Tryck på pilknapparna för att markera önskad layout.

 5. Tryck på Retur för att infoga den markerade layouten.

Arbeta med figurer i SmartArt-grafik

Om du vill

Tryck på

Markera nästa element i en SmartArt-grafik.

Tabb

Markera föregående element i en SmartArt-grafik.

Skift+Tabb

Markera alla figurer.

Ctrl+A

Avmarkera den markerade figuren.

Esc

Knuffa den markerade figuren uppåt.

Uppil

Knuffa den markerade figuren nedåt.

Nedpil

Knuffa den markerade figuren åt vänster.

Vänsterpil

Knuffa den markerade figuren åt höger.

Högerpil

Redigera text i den markerade figuren.

Retur eller F2, Esc för att gå ut ur form.

Ta bort den markerade figuren.

Del eller Backsteg

Klippa ut den markerade figuren.

Ctrl+X eller Skift+Delete

Kopiera den markerade figuren.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Om du vill

Tryck på

Förstora den markerade figuren vågrätt.

Skift+Högerpil

Minska den markerade figuren vågrätt.

Skift+Vänsterpil

Förstora den markerade figuren lodrätt.

Skift+Uppil

Minska den markerade figuren lodrätt.

Skift+Nedpil

Rotera den markerade figuren åt höger.

Alt+Högerpil

Rotera den markerade figuren åt vänster.

Alt+Vänsterpil

Meddelanden: 

 • Om du vill använda exaktare justeringar av figurer trycker du på CTRL och på någon av de tangentbordsgenvägar som anges ovan.

 • Dessa tangentbordsgenvägar gäller för flera markeringar som om du markerat varje objekt individuellt.

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta upp en rad.

Uppil

Flytta ned en rad.

Nedåtpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av en textruta.

Ctrl+End

Flytta till början av en textruta.

Ctrl+Home

Klippa ut markerad text.

Ctrl+X

Kopiera markerad text.

Ctrl+C

Klistra in markerad text.

Ctrl+V

Flytta upp den markerade texten.

Alt+Skift+Uppil

Flytta ned den markerade texten.

Alt+Skift+Nedpil

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Höja den markerade texten.

Alt+Skift+Vänsterpil

Sänka den markerade texten.

Alt+Skift+Högerpil

Kontrollera stavningen (ej tillgängligt i Word).

F7

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Tecken.

Ctrl+Skift+F eller Ctrl+Skift+P

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+<

Byta skiftläge för den markerade texten (gemener, Inledande Versal I Ord, VERSALER).

Skift+F3

Ändra den markerade texten till fet stil.

Ctrl+F

Stryka under den markerade texten.

Ctrl+U

Ändra den markerade texten till kursiv stil.

Ctrl+K

Visa den markerade texten som nedsänkt text.

Ctrl+Likhetstecken

Visa den markerade texten som upphöjd text.

Ctrl+Skift+Plus

Justera förskjutningen för upphöjd/nedsänkt text uppåt.

Ctrl+Alt+Skift+>

Justera förskjutningen för upphöjd/nedsänkt text nedåt.

Ctrl+Alt+Skift+<

Ta bort all teckenformatering från den markerade texten.

Skift+Ctrl+blanksteg

Om du vill

Tryck på

Kopiera formatering från den markerade texten.

Skift+Ctrl+C

Klistra in formatering till den markerade texten.

Skift+Ctrl+V

Om du vill

Tryck på

Centrera ett stycke.

Ctrl+E

Justera ett stycke.

Ctrl+J

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Högerjustera ett stycke.

Ctrl+R

Sänka en punkt.

Tabb eller Alt+Skift+Högerpil

Höja en punkt.

Skift+Tabb eller Alt+Skift+Vänsterpil

Om du vill

Tryck på

Koppla två textrader.

Delete på slutet av den första textraden

Visa snabbmeny.

Skift+F10

Växla mellan textfönstret och arbetsytan.

Ctrl+Skift+F2

Stänga textfönstret.

Alt+F4

Byta fokus från textfönstret till SmartArt-grafikens kantlinje.

Esc

Öppna hjälpavsnittet för SmartArt-grafik. (Pekaren ska vara i textfönstret.)

Ctrl+Skift+F1

De tangentbordsgenvägar som beskrivs i det här hjälpavsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt skrivs med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på en tangent omedelbart efter en annan skrivs med ett komma (,) mellan tangenterna.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×