Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

De tangentbordsgenvägar som beskrivs i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord.

Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt skrivs med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på en tangent omedelbart efter en annan skrivs med ett komma (,) mellan tangenterna.

Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på CTRL+P.

Om du vill söka i det här avsnittet trycker du på CTRL+B, skriver söktexten i rutan och trycker på RETUR.

Kortkommandon i Microsoft Word Web App

Tangentbordsgenvägarna i Word Web App påminner mycket om tangentbordsgenvägarna i Microsoft Word. Tangentbordsgenvägarna som beskrivs i den här artikeln gäller för de vanligaste åtgärderna i Word Web App. En fullständig lista med kortkommandon i Word finns i Tangentbordsgenvägar för Microsoft Word.

Läsvy

Om du vill

Tryck på

Gå till en vy som är tillgänglig för programvara för skärmläsare och för markering av innehåll från tangentbordet (PDF-läsare krävs)

Använd TABB för att komma till kommandot Generera lättillgängligare vy (nytt fönster), RETUR

Söka text

CTRL+B eller F3

Dölja fönstret Sök

ESC

Växla till zoomkontroll

CTRL+Z

Växla till kontrollen sidnummer

CTRL+G

Gå till en viss sida

Skriva sidnummer (i kontrollen sidnummer)

Skriv ut

CTRL+P

Redigeringsvy

Om du vill

Tryck på

Flytta mellan menyfliksområdet och dokumentinnehåll

CTRL+F6 eller CTRL+SKIFT+F6

Gå från dokumentredigering till fliken Start

CTRL+8

Gå från dokumentredigering till det senast använda menyflikskommandot

CTRL+9

Aktivera en annan flik i menyfliksområdet

TABB, RETUR

Flytta mellan kommandon i menyfliksområdet

TABB

Utföra det markerade kommandot i menyfliksområdet

RETUR

Dölj eller visa menyfliksområdet

CTRL+F3

Flytta insättningspunkten

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken åt höger

HÖGERPIL

Flytta ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

CTRL+HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta uppåt en rad

UPPIL

Flytta nedåt en rad

NEDPIL

Flytta upp ett stycke

CTRL+UPPÅTPIL

Flytta ned ett stycke

CTRL+NEDÅTPIL

Flytta till början av raden

HOME

Flytta till slutet av raden

END

Flytta till början av sidan

CTRL+HOME

Flytta till slutet av sidan

CTRL+END

Markera innehåll: utvidga markering

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken åt höger

SKIFT+HÖGERPIL

Flytta ett tecken åt vänster

SKIFT+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

SKIFT+CTRL+HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster

SKIFT+CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta uppåt en rad

SKIFT+UPPIL

Flytta nedåt en rad

SKIFT+NEDPIL

Flytta upp ett stycke

SKIFT+CTRL+UPPÅTPIL

Flytta ned ett stycke

SKIFT+CTRL+NEDÅTPIL

Flytta till styckets början

SKIFT+HOME

Flytta till styckets slut

SKIFT+END

Flytta till början av dokumentet

SKIFT+CTRL+HOME

Flytta till slutet av dokumentet

SKIFT+CTRL+END

Hela dokumentet

CTRL+A

Välj bild

Ctrl+Alt+G

Redigera innehåll

Om du vill

Tryck på

Klipp ut

CTRL+X

Kopiera

CTRL+C

Klistra in

CTRL+V

Infoga hyperlänk

CTRL+K

Ångra

CTRL+Z

Gör om

CTRL+Y

Flytta från ett felstavat ord till ett annat

ALT+F7

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Fetstil

CTRL+F

Kursiv

CTRL+K

Understrykning

CTRL+U

Punktlista

CTRL+PUNKT

Vänsterjustera

CTRL+L

Högerjustera

CTRL+R

Centrera vågrätt

CTRL+E

Tangentbordsmotsvarigheter i Windows och Mac

Tangent

Modifierare

Windows

Mac

BACKSTEG

ALT

Backsteg ord för ord

End

ALT

Flytta insättningspunkten till slutet av dokumentet/dispositionen

RETUR

ALT

Sidegenskaper i IE

TABB

CTRL-ALT

Aktivitetsväxlare

Home

ALT

Gå till startsidan

Flytta insättningspunkten till början av dokumentet/dispositionen

Vänster

ALT

Navigera bakåt i IE

Navigera åt vänster ord för ord

PageDn

ALT

Flytta insättningspunkten till slutet av dokumentet

PageUp

ALT

Flytta insättningspunkten till början av dokumentet

Höger

ALT

Navigera framåt i IE

Navigera åt höger ord för ord

TABB

ALT

Växla mellan appar

Loop för tillgänglighet (flyttar fokus mellan webbläsarens användargränssnitt och sidelement)

Nedåt

ALT-SKIFT

Flytta den aktuella sidan ett steg nedåt i navigeringsfönstret

Markerar från insättningspunkten till slutet av stycket

RETUR

ALT-SKIFT

Helskärm i IE

TABB

CTRL-ALT-SKIFT

Aktivitetsväxlare

Vänster

ALT-SKIFT

Minska indrag

Markera åt vänster ord för ord

Höger

ALT-SKIFT

Indrag

Markera åt vänster ord för ord

TABB

ALT-SKIFT

Växla mellan appar

Loop för tillgänglighet (flyttar fokus mellan webbläsarens användargränssnitt och sidelement)

Upp

ALT-SKIFT

Flytta den aktuella sidan ett steg nedåt i navigeringsfönstret

Markerar från insättningspunkten till slutet av stycket

BACKSTEG

CMD

Backsteg ord för ord

DEL

CMD

Ta bort ord för ord

Nedåt

CMD

Flytta insättningspunkten nedåt stycke för stycke

End

CMD

Flytta insättningspunkten till slutet av dokumentet/dispositionen

Home

CMD

Navigera till början av dokumentet/dispositionen (i Safari på Mac navigerar du till webbläsarens startsida)

Vänster

CMD

Flytta insättningspunkten till början av raden (i Firefox på Mac navigerar du tillbaka till föregående sida i webbläsaren)

Höger

CMD

Flytta insättningspunkten till slutet av raden (i Firefox på Mac navigerar du framåt i webbläsaren)

TABB

CMD

Aktivitetsväxlare (som Alt-Tabb i Windows)

Upp

CMD

Flytta insättningspunkten uppåt stycke för stycke

ESC

CMD-ALT

Aktivitetshanteraren (tvångsavsluta program)

Home

CMD-ALT

I Safari på Mac navigerar du till webbläsarens startsida

Vänster

CMD-ALT

I Chrome på Mac navigerar du mellan webbläsarflikar

DEL

CMD-SKIFT

I Firefox på Mac rensar du webbläsarens cache

Nedåt

CMD-SKIFT

Markera nedåt stycke för stycke

End

CMD-SKIFT

Markera till slutet av dokumentet/sidan

Home

CMD-SKIFT

Markera till början av dokumentet/sidan (i Safari på Mac navigerar du till webbläsarens startsida)

Vänster

CMD-SKIFT

Markera till början av raden

Höger

CMD-SKIFT

Markera till slutet av raden

TABB

CMD-SKIFT

Aktivitetsväxlare (som Alt-Tabb i Windows)

Upp

CMD-SKIFT

Markera uppåt stycke för stycke

ESC

CTRL-SKIFT

Aktivitetshanteraren

Höger

CTRL-SKIFT

Markera åt höger ord för ord

Nedåt

CTRL-tangenten

Flytta insättningspunkten nedåt stycke för stycke

Flytta insättningspunkten till slutet av raden

Vänster

CTRL-SKIFT

Markera åt vänster ord för ord

ESC

CTRL-tangenten

Öppna Start-menyn/startskärmen

DEL

CTRL-ALT

Öppna menyn Skärmlås

Vänster

CTRL-tangenten

Flytta insättningspunkten åt vänster ord för ord

Visar en widgetinstrumentpanel

PageDn

CTRL-tangenten

I Firefox och Chrome på Mac växlar du mellan öppna flikar

PageUp

CTRL-tangenten

I Firefox och Chrome på Mac växlar du mellan öppna flikar

End

CTRL-tangenten

Flytta insättningspunkten till slutet av dokumentet/dispositionen

TABB

CTRL-tangenten

Växla mellan öppna flikar

Växla mellan öppna flikar

Upp

CTRL-tangenten

Flytta insättningspunkten uppåt stycke för stycke

Flytta insättningspunkten till början av raden

BACKSTEG

CTRL-ALT

Backsteg ord för ord

Backsteg tecken för tecken

Home

CTRL-tangenten

Flytta insättningspunkten till början av dokumentet/dispositionen

Nedåt

CTRL-ALT

I IE rullar du nedåt på sidan

End

CTRL-ALT

I IE rullar du längst ned på sidan

Home

CTRL-ALT

I IE rullar du längst upp på sidan

PageDn

CTRL-ALT

I IE rullar du nedåt

PageUp

CTRL-ALT

I IE rullar du uppåt

Höger

CTRL-tangenten

Flytta insättningspunkten åt vänster ord för ord

Upp

CTRL-ALT

I IE rullar du nedåt på sidan

BACKSTEG

CTRL-ALT-SKIFT

Backsteg ord för ord

Backsteg tecken för tecken

End

CTRL-ALT-SKIFT

I IE rullar du längst ned på sidan

Home

CTRL-ALT-SKIFT

I IE rullar du längst upp på sidan

PageDn

CTRL-ALT-SKIFT

I IE rullar du nedåt

PageUp

CTRL-ALT-SKIFT

I IE rullar du uppåt

ESC

ALT

Minimera fönstret

Nedåt

CTRL-SKIFT

Markera nedåt stycke för stycke

Markera till slutet av raden

ESC

ALT-SKIFT

Minimera fönstret

Home

CTRL-SKIFT

Markera uppåt stycke för stycke

Markera till början av raden

Insert

Ingen

Starta överskrivningsläge

TABB

CTRL-SKIFT

Växla mellan öppna flikar

Växla mellan öppna flikar

Upp

CTRL-SKIFT

Markera uppåt stycke för stycke

Markera till början av raden

BACKSTEG

Inget

Backsteg tecken för tecken

Backsteg tecken för tecken

DEL

Inget

Ta bort tecken för tecken

Ta bort tecken för tecken

Nedåt

Ingen

Flytta insättningspunkten nedåt rad för rad

Flytta insättningspunkten nedåt rad för rad

End

Ingen

Flytta insättningspunkten till slutet av raden

Flytta insättningspunkten till slutet av raden

RETUR

Inget

Infoga ny rad

Infoga ny rad

BACKSTEG

CTRL-tangenten

Backsteg ord för ord

Home

Ingen

Flytta insättningspunkten till början av raden

I Safari och Chrome flyttar du insättningspunkten till början av stycket

Vänster

Ingen

Flytta insättningspunkten åt vänster tecken för tecken

Flytta insättningspunkten åt vänster tecken för tecken

PageDn

Ingen

Flytta insättningspunkten nedåt en skärmbild

Flytta insättningspunkten nedåt en skärmbild

PageUp

Ingen

Flytta insättningspunkten uppåt en skärmbild

Flytta insättningspunkten uppåt en skärmbild

Höger

Ingen

Flytta insättningspunkten åt höger tecken för tecken

Flytta insättningspunkten åt höger tecken för tecken

TABB

Inget

Gör indrag eller navigera till nästa tabellcell

Gör indrag, navigera till nästa tabellcell eller infoga en tabell

Upp

Ingen

Flytta insättningspunkten uppåt en rad

Flytta insättningspunkten uppåt en rad

BACKSTEG

SKIFT

Backsteg tecken för tecken

Backsteg tecken för tecken

Nedåt

SKIFT

Markera nedåt rad för rad

Markera nedåt rad för rad

End

SKIFT

Markera till slutet av raden

Markera till slutet av raden

RETUR

SKIFT

Infoga mjuk radbrytning

Infoga mjuk radbrytning

Home

SKIFT

Markera till början av raden

Markera till början av raden

Vänster

SKIFT

Markera åt vänster tecken för tecken

Markera åt vänster tecken för tecken

Höger

SKIFT

Markera åt höger tecken för tecken

Markera åt höger tecken för tecken

TABB

SKIFT

Minska indrag, navigera till föregående tabellcell

Minska indrag, navigera till föregående tabellcell

Upp

SKIFT

Markera uppåt rad för rad

Markera uppåt rad för rad

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×