You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbete.

Det finns flera kategorier av fälten Kostnad.

Datatyp    Valuta

Kostnad (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en aktivitet först skapas är kostnaden samma som återstående kostnad, vilket är värdet för det återstående arbete multiplicerat med ackumulerade kostnader för de tilldelade resurserna. Kostnad beräknas baserat på standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs för resursen samt mängden arbete som tilldelats alla resurser för aktiviteten. Alla fasta kostnader för aktiviteten läggs också till det här fältet. Microsoft Office Project beräknas kostnaden genom att lägga till verklig kostnad och återstående kostnader som verkligt arbete eller faktisk kostnad har rapporterats för aktiviteten.

Kostnad = Verklig kostnad + Återstående kostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Kostnad i en aktivitetslista när du vill visa en löpande totalkostnad för en aktivitet som kontinuerligt kombinerar både verkliga och återstående kostnader.

Exempel    En aktivitet består av 10 timmar för två resurser som kostar 200 per timme. När aktiviteten startar är kostnaden 2 000 kr. När resurserna rapporterar verkligt arbete ändras denna siffra. När aktiviteten är slut är den total kostnad samma som den verkliga kostnaden.

Obs!    Du kan beräkna kostnader automatiskt i Project, men om du vill kan du själv mata in eller ändra kostnaderna. Om du matar in kostnader kommer skillnaden mellan det inmatade värdet och det föregående värdet att överföras till fältet Fast kostnad.

Kostnad (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en resurs läggs till i ett projekt, är kostnaden 0,00 tills resursen har tilldelats aktiviteter. När tilldelningarna har gjorts kostnad beräknas baserat på standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle, och kostnaden påförs för resursen samt mängden arbete som tilldelats till resursen för aktiviteten. När verkligt arbete eller faktisk kostnad rapporteras för resursens tilldelningar, beräknas kostnaden genom att lägga till den faktiska kostnaden återstående kostnad.

Kostnad = Verklig kostnad + Återstående kostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Kostnad i en resursvy om du vill visa löpande total kostnad för en resurs som kombinerar verkliga och återstående kostnader kontinuerligt.

Exempel    Du följer upp kostnader för en resurs som kostar 200 kr per timme. Resursen har tilldelats 15 olika aktiviteter under projektets varaktighet. Du kan när som helst använda fältet Kostnad för att se den totala kostnaden för resursen, vilket innefattar både den verkliga kostnaden och den återstående kostnaden för alla tilldelade aktiviteter.

Kostnad (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en tilldelning görs är kostnaden densamma som den återstående kostnaden, vilket är värdet för det återstående arbetet multiplicerat med resurskostnaden. När verkligt arbete eller faktisk kostnad rapporteras för tilldelningen beräknas kostnaden i Project genom att den verkliga kostnaden adderas till den återstående.

Kostnad = Verklig kostnad + Återstående kostnad

Kostnad beräknas från standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs för resursen samt mängden arbete som tilldelats till resursen för aktiviteten. Eventuella kostnader per tillfälle för resurser läggs också till det här fältet.

Bästa användning    Lägg till fältet Kostnad i ark av vy Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller filter en löpande totalkostnad för en tilldelning som kontinuerligt kombinerar både verkliga och återstående kostnader.

Exempel    En tilldelning består av 10  timmar för en resurs som kostar 200 kr per timme. När tilldelningen startar är kostnaden 2 000 kr. När resursen rapporterar verkligt arbete ändras denna siffra. När tilldelningen är slut är den total kostnad samma som den verkliga kostnaden.

Kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en aktivitet först skapas är kostnaden samma som återstående kostnad, vilket är värdet för det återstående arbete multiplicerat med ackumulerade kostnader för de tilldelade resurserna. Kostnad beräknas baserat på standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs för resursen samt mängden arbete som tilldelats alla resurser för aktiviteten. Alla fasta kostnader för aktiviteten läggs också till det här fältet. När verkligt arbete eller faktisk kostnad rapporteras för aktiviteten, beräknas kostnaden genom att lägga till verklig kostnad och återstående kostnader.

Kostnad = Verklig kostnad + Återstående kostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Kostnad i den tidfasade delen av vy Aktivitetsanvändning när du vill visa en löpande total kostnad för en aktivitet som kontinuerligt kombinerar både verkliga och återstående kostnader.

Exempel    Stefan och Christer har tilldelats aktiviteten ”Skriva offert” som har schemalagts för 16 timmars arbete från och med nästa måndag till och med torsdag. standardkostnad för båda två är 200 kr  per timme för fyra  timmars arbete på var och en av de fyra dagarna. Du lägger till fältet Kostnad i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning. Då visas att från och med nästa måndag fram till torsdagen är den tidfasade schemalagda kostnaden för aktiviteten 800 kr för var och en av de fyra dagarna.

Kostnad (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en resurs läggs till i ett projekt, innehåller fältet kostnad 0,00 tills resursen har tilldelats aktiviteter. När tilldelningarna har gjorts kostnad beräknas baserat på standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle, och kostnaden påförs för en resurs och hur mycket arbete som tilldelats till resursen för aktiviteten. När verkligt arbete eller faktisk kostnad rapporteras för resursens tilldelningar, beräknas kostnaden genom att lägga till den faktiska kostnaden återstående kostnad.

Kostnad = Verklig kostnad + Återstående kostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Kostnad i den tidfasade delen av vy Resursanvändning när du vill visa löpande totalkostnader för en resurs som kontinuerligt kombinerar de verkliga och återstående kostnaderna.

Exempel    Johan, som kostar 100 kr per  timme, är tilldelad 15 olika aktiviteter under ett projekts varaktighet. Du lägger till fältet Kostnad i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning för att se vilka schemalagda kostnader som kan förväntas för Johans arbete med projektet. Om Johan har schemalagts för 8 timmar per dag skulle du se tidfasade kostnader som till exempel 800 kr (8 timmar à 100 kr per timme) för varje arbetsdag. Om Johan tilldelats för färre tilldelningsenheter kan du också få se lägre kostnadsvärden. Om övertid har schemalagts kan du se högre kostnadsvärden.

Kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en tilldelning görs är kostnaden densamma som den återstående kostnad, vilket är värdet för det återstående arbetet multiplicerat med resurskostnaden. När verkligt arbete eller faktisk kostnad rapporteras för tilldelningen beräknas kostnaden i Project genom att den verkliga kostnaden adderas till den återstående kostnaden. Denna siffra fördelas över tilldelningens schemalagda varaktighet.

Kostnad = Verklig kostnad + Återstående kostnad

Kostnad beräknas baserat på standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs för resursen samt mängden arbete som tilldelats till resursen för aktiviteten. Eventuella kostnader per tillfälle för resurser läggs också till det här fältet.

Bästa användning    Lägg till fältet Kostnad i den tidfasade delen av vy Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa löpande total kostnad för en tilldelning som kontinuerligt kombinerar de verkliga och återstående kostnaderna.

Exempel    Stefan har tilldelats aktiviteten ”Skriva offert” som har schemalagts för 16 timmars arbete från måndag till torsdag. standardkostnad för Stefan är 200 kr per timme för fyra  timmars arbete under var och en av de fyra dagarna. Du lägger till fältet Kostnad i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Då visas att från måndag till och med torsdag är den schemalagda kostnaden 800 kr för varje dag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×