You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KOVARIANS.S i Microsoft Excel.

Returnerar sampelkovariansen, som är medelvärdet av produkterna av standardavvikelsen för varje datapar i två datamängder.

Syntax

KOVARIANS.S(matris1;matris2)

Syntaxen för funktionen KOVARIANS.S har följande argument:

  • Matris1     Obligatoriskt. Det första cellintervallet med heltal.

  • Matris2     Obligatoriskt. Det andra cellintervallet med heltal.

Kommentarer

  • Argumenten måste antingen vara tal eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Om matris1 och matris2 har olika antal datapunkter returneras felvärdet #SAKNAS! av KOVARIANS.S.

  • Om matris1 eller matris2 är tom eller endast innehåller 1 datapunkt var returneras felvärdet #DIVISION/0! av KOVARIANS.S. .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=KOVARIANS.S({2;4;8};{5;11;12})

Exempelkovarians för datapunkter som angetts som en matris i funktionen.

9,666666667

2

5

4

11

8

1,2

Formel

Beskrivning

Resultat

=KOVARIANS.S(A3:A5;B3:B5)

Exempelkovarians för samma datapunkter, men som här har angetts som cellområden i funktionen.

9,666666667

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×