Om du vill förhindra obehörig åtkomst till en Access-databas kan du kryptera databasen genom att ange ett lösenord. Om du kan lösenordet till en krypterad databas kan du också dekryptera den och ta bort lösenordet. Den här artikeln beskriver hur du krypterar en databas med hjälp av databaslösenord och hur du dekrypterar en databas och tar bort lösenordet.

I tidigare versioner av Access kunde du skapa användarkonton och lösenord med funktionen Säkerhet på användarnivå. I det här avsnittet behandlas inte säkerhet på användarnivå, eftersom den funktionen inte är tillgänglig om du använder filformatet .accdb.

Om du krypterar en databas och sedan förlorar lösenordet kommer du inte kunna använda databasen. Du kan inte ta bort ett lösenord till en databas utan att känna till lösenordet.

I den här artikeln

Översikt

Krypteringsverktyget gör att andra verktyg inte kan läsa dina data, och verktyget anger ett lösenord som krävs för att kunna använda databasen. Tänk på följande regler när du fortsätter:

 • Den nya krypteringsfunktionen kan bara användas för databaser i formatet .accdb.

 • Krypteringsverktyget använder en starkare algoritm än den som används i tidigare krypteringsverktyg i Access.

 • Om du vill koda eller tillämpa ett lösenord på en databas från en tidigare version av Access (en .mdb-fil) använder Access funktionerna Kodning och Lösenord från Access 2003.

Överst på sidan

Kryptera en databas med hjälp av lösenord

I stegen i det här avsnittet förklaras hur du skapar och använder ett lösenord för en Access-skrivbordsdatabas.

Kryptera en databas

 1. Öppna databasen i exklusivt läge.

  Hur öppnar jag en databas i exklusivt läge?

  1. Klicka på Öppna på fliken Arkiv

  2. Bläddra till filen du vill öppna i dialogrutan Öppna och markera filen.

  3. Klicka på pilen vid knappen Öppna och sedan på Öppna exklusivt. Menyn visas i följande bild.

   En fil öppnas i exklusivt läge

 2. Klicka på Info och sedan på Kryptera med lösenord på fliken Arkiv

  Dialogrutan Ange lösenord för databas öppnas.

 3. Skriv lösenordet i rutan Lösenord och sedan en gång till i rutan Bekräfta. Klicka sedan på OK.

  Meddelanden: 

  • Du bör alltid använda starka lösenord som kombinerar stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

  • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

Överst på sidan

Kryptera en uppdelad databas

Om du vill kryptera en uppdelad databas krypterar du både frontend- och backend-databasen. Efter att du har krypterat backend-databasen länkar du om den till dess tabeller.

 1. Med hjälp av stegen i föregående avsnitt Kryptera en databas med hjälp av ett lösenordkrypterar du backend-databasen.

 2. Ta bort länkarna till tabellerna i backend-databasen från frontend-databasen och länka dem sedan igen. Du får ange lösenordet till backend-databasen när du länkar igen.

 3. Efter att du har länkat om tabellerna krypterar du frontend-databasen med hjälp av anvisningarna i avsnittet Kryptera en databas med hjälp av ett lösenord.

Öppna och dekryptera en databas

Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet . Om du glömmer bort det går det inte att ta reda på.

 1. Öppna den krypterade databasen på samma sätt som du öppnar andra databaser.

  Dialogrutan Lösenord krävs visas.

 2. Skriv lösenordet i rutan Ange lösenord för databasen och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Ta bort ett lösenord från en databas

Obs!: När du har tagit bort ett lösenord från en databas kan du när som helst återställa det (eller byta ut det mot ett annat lösenord) genom att upprepa stegen i Kryptera en databas med hjälp av lösenord ovan.

Ta bort ett lösenord

 1. Öppna databasen i exklusivt läge.

  Hur öppnar jag en databas i exklusivt läge?

  1. Klicka på Öppna på fliken Arkiv

  2. Bläddra till filen du vill öppna i dialogrutan Öppna och markera filen.

  3. Klicka på pilen vid knappen Öppna och sedan på Öppna exklusivt. Menyn visas i följande bild.

   En fil öppnas i exklusivt läge

 2. Klicka på Info och sedan på Dekryptera databas på fliken Arkiv. (Observera att om du använder Access 2007 på fliken Databasverktyg klickar du på Dekryptera databas i gruppen Databasverktyg.

  Dialogrutan Ta bort lösenord för databas öppnas.

 3. Skriv lösenordet i rutan Lösenord och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×