KUMPRIS (Funktionen KUMPRIS)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KUMPRIS i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det ackumulerade kapitalbelopp som betalats på ett lån mellan startperiod och slutperiod.

Syntax

KUMPRIS(ränta; periodantal; nuvärde; startperiod; slutperiod; typ)

Syntaxen för funktionen KUMPRIS har följande argument:

 • Ränta    Obligatoriskt. Räntesatsen.

 • Antal_perioder    Obligatoriskt. Det totala antalet betalningsperioder.

 • Nuvärde    Obligatoriskt. Det aktuella värdet.

 • Startperiod    Obligatoriskt. Den första perioden i beräkningen. Betalningsperioder numreras från 1.

 • Slutperiod    Obligatoriskt. Den sista perioden i beräkningen.

 • Typ    Obligatoriskt. Tidpunkten för betalning.

Typ

Tidpunkt

0 (noll)

Betalning i slutet av perioden

1

Betalning i början av perioden

Kommentarer

 • Kontrollera att du är konsekvent med enheterna du använder för att ange ränta och periodantal. Om du gör månatliga avbetalningar på ett lån som löper på fyra år med en årlig ränta på 12 procent, anger du 12 %/12 för ränta och 4*12 för periodantal. Om du gör årliga avbetalningar på samma lån anger du 12 % för ränta och 4 för periodantal.

 • Om ränta ≤ 0, periodantal ≤ 0 eller nuvärde ≤ 0 returnerar KUMPRIS #NUM! felvärde.

 • Om start_period < 1, end_period < 1 eller start_period > end_period returnerar KUM #NUM PRIS felvärde.

 • Om typ är ett annat tal än 0 eller 1 returnera #NUM r KUMPRIS felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

0,09

Räntesats per år

30

Låneperiod i antal år

125000

Nuvärde

Formel

Beskrivning

Resultat

=KUMPRIS(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

Det totala kapitalbelopp som betalades under det andra året (perioderna 13 till 24)

-934,1071234

=KUMPRIS(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

Det kapitalbelopp som betalades i en enskild betalning den första månaden (-68,27827)

-68,27827118

Meddelanden: 

 • Beräkna månadsräntan genom att dela räntesatsen med tolv, och beräkna antalet betalningar genom att multiplicera antalet år som pengarna ska betalas med tolv.

 • Du kan visa resultatet i dess verkliga format i Excel Online genom att markera cellen och klicka på pilen bredvid Talformat i gruppen Tal på fliken Start, och sedan klicka på Allmänt.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×