Senast uppdaterad: 19 september 2017

PROBLEM

Kunder på aktuell kanal, huvudversion 16.0.8326.2062, kan inte redigera delade kalendrar.

Du kan få följande felmeddelande när du försöker redigera eller lägga till ett nytt objekt i kalendern:

Du har inte behörighet att skapa en post i den här mappen. Om du vill kontrollera dina behörigheter högerklickar du på mappen och klickar sedan på Egenskaper. Kontakta mappägaren eller administratören för att ändra dina behörigheter.

Outlook-fel med delad kalender

Följande felmeddelande visas när du högerklickar på den delade mappen för att kontrollera behörigheter:

Kan inte visa mappens egenskaper. Mappen kan ha tagits bort eller så är servern där mappen lagras inte tillgänglig. Kan inte visa mappegenskaper. Du har inte behörighet att utföra den här åtgärden.

Outlook-fel med att mappar inte kan visas

Status: Åtgärdat

En korrigering för det här problemet finns med i version 16.0.8431.2079. Om du vill uppdatera på en gång går du till Arkiv > Office-konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu för att installera korrigeringen.

Har du en funktionsbegäran?

Glödlampa – idé

Om det finns en funktion som du vill begära kan du skicka feedback för att hjälpa oss att prioritera nya funktioner i framtida uppdateringar. Gå till Hur gör jag för att ge feedback om Microsoft Office för mer information.

Närliggande avsnitt

Korrigeringar eller lösningar för de senaste problemen i Outlook för Windows
Lösa Outlook för Windows-problem med automatiska felsökningsverktyg  

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×