Returnerar kvartilen för datamängden baserat på percentilvärden i intervallet 0 till 1 (exklusive värdena 0 och 1).

Syntax

KVARTIL.EXK(matris,kvartil)

Syntaxen för funktionen KVARTIL.EXK har följande argument:

  • Matris     Obligatoriskt. Matrisen eller cellområdet med numeriska värden som du vill ha kvartilvärden för.

  • Kvartil     Obligatoriskt. Anger vilket värde som ska returneras.

Kommentarer

  • Om matris är tom returnerar KVARTIL.EXK felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om kvartil inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

  • Om kvartil är ≤ 0 eller om kvartil är ≥ 4, returnerar KVARTIL.EXK felvärdet #OGILTIGT!.

  • MIN, MEDIAN och MAX returnerar samma värde som KVARTIL.EXK när kvartil ger resultatet 0 (noll), 2 respektive 4.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

6

7

15

36

39

40

41

42

43

47

49

Formel

Beskrivning

Resultat

=KVARTIL.EXK(A2:A12;1)

Letar upp den första kvartilens position (15).

15

=KVARTIL.EXK(A2:A12;3)

Letar upp den tredje kvartilens position (43).

43

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×