Returnerar kvartilen för en datamängd baserat på percentilvärden i intervallet 0 till 1.

Kvartiler används ofta för försäljnings- och marknadsundersökningsdata när populationer ska delas upp i grupper. Du kan t ex använda KVARTIL.INK för att hitta de 25 procent i en population som har högst inkomst.

Syntax

KVARTIL.INK(matris,kvartil)

Syntaxen för funktionen KVARTIL.INK har följande argument:

  • Matris     Obligatoriskt. Matrisen eller cellområdet med numeriska värden som du vill ha kvartilvärden för.

  • Kvartil     Obligatoriskt. Anger vilket värde som ska returneras.

Parametrar

Om kvartil är

returnerar KVARTIL.INK

0

Minvärde

1

Första kvartilen (25:e percentilen)

2

Medianvärdet (50:e percentilen)

3

Tredje kvartilen (75:e percentilen)

4

Maxvärde

Kommentarer

  • Om matris är tom, KVARTIL. INK returnerar #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om kvartil inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

  • Om kvartil < 0 eller om kvartil > 4, kvarTIL. INK returnerar #NUM! felvärde.

  • MIN, MEDIAN och MAX returnerar samma värde som KVARTIL.INK när kvartil ger resultatet 0 (noll), 2 respektive 4.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1

2

4

7

8

9

10

1,2

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=KVARTIL.INK(A2:A9;1)

Första kvartilen (25:e percentilen) av informationen ovan (3,5)

3,5

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×