Lägg till bilder och media som är anpassade för personer med funktionshinder till en SharePoint Online-webbplats

Lägg till bilder och media som är anpassade för personer med funktionshinder till en SharePoint Online-webbplats

Med SharePoint i Microsoft 365 kan du enkelt lägga till alternativ text, eller alt-text, för allt multimedieinnehåll. Alternativ text är ett av de första stegen mot att göra dokumentet tillgängligt för alla. Det underlättar för användare med nedsatt syn att ta del av innehållet i bilder, skärmbilder, diagram, videor med mera. Döva användare förlitar sig på transkriptioner av text för att ta del av innehållet i videoklipp och ljudfiler.

I det här avsnittet

Lägga till en bild med alternativ text

När du använder foton, bilder, ClipArt och ljud är du skyldig att respektera upphovsrätten. När det gäller bilder kan licensfiltret i Bing vara till hjälp.

 1. Du öppnar menyfliken Redigering och väljer redigeringsläget genom att välja länken Redigera på den sida du vill redigera.

 2. Placera fokus där du vill att bilden ska visas.

 3. Öppna dialogrutan Ladda upp bild på fliken Infoga genom att öppna gruppen Bild och välja Från dator.

  Skärmbild av menyfliksområdet i SharePoint Online. Välj fliken Infoga och välj sedan Bild för att välja om du vill ladda upp en fil från din dator, en webbadress eller en SharePoint-plats.

  Tips: Om du vill infoga en bild från internet genom att klistra in en webbadress för en bild markerar du Från adress. Om du vill infoga en bild från din SharePoint i Microsoft 365-webbplats väljer du Från SharePoint.

 4. Välj en fil, klicka på en målmapp på SharePoint i Microsoft 365-webbplatsen (standardalternativet är mappen Webbplatstillgångar) och infoga eventuella anteckningar om annan bildversion.

 5. Infoga en bild och aktivera fliken Bild genom att klicka på OK.

  Skärmbild som visar en del av menyfliksområdet i SharePoint Online med fliken Bild markerad och de val som är tillgängliga i grupperna Välj, Egenskaper, Formatmallar, Ordna, Storlek och Avstånd.

  Tips: Fliken Bild visas bara när du har markerat en bild.

 6. Gå till rutan Alternativ text på fliken Bild och ange en alternativ text för bilden.

 7. Klicka på Spara när du är klar.

Tips om Hjälpmedel   

 • Alternativ text ska vara kort och beskrivande.

 • Bra alternativ text anger för lyssnaren varför bilden är viktig.

Mer information om alternativ text, samt exempel och länkar till mer information finns på WebAIM-sidan om alternativtext.

Lägga till video i en multimediewebbdel

När du lägger till en video på en sida ska du se till att ta med undertexter och ljudbeskrivningar av innehållet. Undertexter för videor gör att användare med nedsatt hörsel kan ta del av innehållet och underlättar för tittare med andra modersmål.

Du kan göra en ljudinspelning tillgänglig för döva användare genom att skapa en transkription och göra den tillgänglig tillsammans med ljudfilen.

 1. Du öppnar menyfliken Redigering och väljer redigeringsläget genom att välja länken Redigera på den sida där du vill visa videon.

 2. Placera fokus där du vill att videon ska visas.

 3. Öppna dialogrutan Ladda upp media på fliken Infoga genom att öppna gruppen Video och ljud och välja Från dator.

  Skärmbild av menyfliksområdet i SharePoint Online. Välj fliken Infoga och välj sedan Video och ljud för att ange om du vill lägga till en fil från din dator, en SharePoint-plats, en webbadress eller via en inbäddningskod.

  Tips: Om du vill infoga en fil från internet väljer du Från adress och klistrar in i en webbadress. Om du vill infoga en ljud- eller videofil från din SharePoint i Microsoft 365-webbplats väljer du Från SharePoint. Om du vill lägga till inbäddad kod från webbplatser som YouTube och Vimeo väljer du Bädda in.

 4. Välj en fil, klicka på en målmapp på SharePoint i Microsoft 365-webbplatsen (standardalternativet är mappen Webbplatstillgångar) och infoga eventuella anteckningar om annan filversion.

 5. Infoga videon inuti en mediedelskomponent. Aktivera flikarna Media och Webbdel genom att välja OK.

  Tips: Fliken Media visas bara när en mediefil är markerad.

 6. Öppna fliken Webbdel och välj Egenskaper för webbdel. Fönstret Egenskaper visas för multimediewebbdelen.

  Skärmbild av dialogrutan Mediawebbdel i SharePoint Online som används för att ange inställningar för Utseende, Layout, Avancerat och Beteende för mediefiler. Alternativen för Utseende visas, inklusive titel, höjd, bredd och chrome-läge samt skrivning.
 7. I rutan Titel skriver du titel.

 8. Bläddra ned och öppna panelen Avancerat.

 9. I rutan Beskrivning skriver du en kort beskrivning av ljud- eller videofilen.

 10. Bläddra till slutet och välj Använd om du vill tillämpa ändringarna på multimediewebbdelen.

 11. När du är klar sparar du ändringarna på sidan genom att välja Spara.

Bädda in en ljudfil på sidan

De här anvisningarna förklarar hur du placerar ett mycket mindre och enklare kontrollfält på en webbsida. Det här kontrollfältet fungerar bäst för ljudfiler, till exempel poddsändningar, för vilka en fullständig multimediewebbdel skulle vara för stor.

 1. Ladda upp ljudfilen och transkriptionsfilen till mappen Webbplatstillgångar.

  1. Öppna menyn Inställningar genom att välja ikonen för inställningar längst upp till höger.

  2. Markera länken Webbplatsinnehåll.

  3. Gå till mappen Webbplatstillgångar.

  4. Dra ljud- och transkriptionsfilen till mappen.

   Sidan Webbplatsinnehåll på enkel webbplats i SharePoint Online med panelen Webbplatstillgångar markerad

  5. Hämta webbadresserna till filerna. Öppna filåtgärdsmenyn genom att markera ellipsen bredvid filnamnet. Kopiera och klistra in länken från åtgärdsmenyn till en annan fil. Du behöver den här länken senare för ljudinbäddningskoden.

 2. Du öppnar menyfliken Redigering och väljer redigeringsläget genom att välja länken Redigera på den sida där du vill visa videon.

 3. Placera fokus där du vill att videon ska visas.

 4. Öppna dialogrutan Bädda in på fliken Infoga genom att öppna gruppen Video och ljud och välja Bädda in.

  Skärmbild av dialogrutan Bädda in i SharePoint Online som används för att klistra in skript eller inbäddningskod för video- eller ljudfiler och sedan infoga koden.
 5. Klistra in inbäddningskoden i fältet med ljudfilens webbadress efter "src =" och mellan citattecknen.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Med den här koden placeras kontrollfältet för media på sidan. Via det här fältet kan användarna starta och stoppa uppspelningen.

  Tips: Om inbäddningskoden inte är rätt formaterad eller om den pekar mot en plats som inte finns aktiveras inte knappen Infoga.

 6. När du är klar placerar du ljudkontrollen på sidan genom att välja Infoga. Den inbäddade ljudkontrollen ser ut så här:

  Skärmbild av SharePoint Online där kontrollfältet för ljudkodstycken visar den totala längden på en ljudfil och ger dig kontroll att starta och stoppa uppspelning av filen.
 7. Placera fokus i slutet av kodstycket för ljudkontroll, gå till nästa rad och tryck på Retur.

 8. Infoga en länk till ljudtranskriptionsfilen.

  1. Öppna dialogrutan Välj en tillgång genom att öppna fliken Infoga och markera Länk och Från SharePoint.

  2. Markera ljudtranskriptionsfilen och tryck på Infoga. En hyperlänk infogas med namnet på filen som länktext.

  3. Placera fokus i länken, precis innan det sista tecknet i namnet. Ta bort alla förutom det första och sista tecknet i filnamnet genom att trycka på Backsteg.

   Tips: Genom att göra det förblir länken intakt och du har markören exakt där den måste vara för att du ska kunna ändra länktexten.

  4. Ange en länktext. För en ljudtranskription kan du till exempel skriva Visa ljudtranskription.

  5. Ta bort de återstående tecknen i filnamnet.

 9. När du är klar sparar du alla ändringar genom att klicka på Spara högst upp på sidan.

Relaterad information

Resurser för att skapa webbplatser som är anpassade för personer med funktionshinder i SharePoint Online

Kortkommandon i SharePoint Online

Med SharePoint kan du enkelt lägga till alternativ text, eller alt-text, för allt multimedieinnehåll. Alternativ text är ett av de första stegen mot att göra dokumentet tillgängligt för alla. Det underlättar för användare med nedsatt syn att ta del av innehållet i bilder, skärmbilder, diagram, videor med mera. Döva användare förlitar sig på transkriptioner av text för att ta del av innehållet i videoklipp och ljudfiler.

I det här avsnittet

Lägga till en bild med alternativtext

När du använder foton, bilder, ClipArt och ljud är du skyldig att respektera upphovsrätten. När det gäller bilder kan licensfiltret i Bing vara till hjälp.

För SharePoint-webbplatssidor följer du anvisningarna nedan:

 1. Om du vill tillåta att innehåll läggs till på sidan som du vill redigera väljer du länken Redigera.

 2. Välj knappen Lägg till en ny webbdel.

  Skärmbild av knappen Lägg till en ny webbdel i SharePoint.
 3. Välj webbdelen Bild på urvalsmenyn.

  Skärmbild av webbdelsmarkering i bild i SharePoint.
 4. Välj filens plats i listan över filplatser.

  Skärmbild av valet Filplats i Sharepoint.
 5. Markera filen och välj Öppna.

 6. Om du vill lägga till alternativtext för bilden väljer du länken Redigera webbdel.

  Skärmbild av knappen Redigera webbdel i SharePoint.
 7. Ange alternativtexten i rutan Alternativtext.

 8. Välj X för att spara alternativtexten.

  Skärmbild av dialogrutan Alternativtext för bild i SharePoint.

Tips om hjälpmedel

 • Alternativ text ska vara kort och beskrivande.

 • Bra alternativ text anger för lyssnaren varför bilden är viktig.

Mer information om alternativtext, samt exempel och länkar till mer information finns på WebAIM-sidan om alternativtext.

Lägga till video på en SharePoint-sida

När du lägger till en video på en sida ska du se till att ta med undertexter och ljudbeskrivningar av innehållet. Undertexter för videor gör att användare med nedsatt hörsel kan ta del av innehållet och underlättar för tittare med andra modersmål.

 1. Om du vill tillåta att innehåll läggs till på sidan som du vill redigera väljer du länken Redigera.

 2. Välj knappen Lägg till en ny webbdel.

  Skärmbild av knappen Lägg till en ny webbdel i SharePoint.
 3. Välj "Bädda in".

  Skärmbild av menyn Bädda in innehåll i SharePoint.
 4. Ange URL-adressen eller inbäddningskoden för videon som du vill visa.

  Skärmbild av dialogrutan Inbäddningskod i SharePoint.

  Obs!: För YouTube-videor inkluderar du den här raden i inbäddningskoden direkt efter videons adressinformation: &cc_load_policy=1 (till exempel <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7XocqGYt4J4&cc_load_policy=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>).

 5. Välj X för att spara den inbäddade videon.

 6. Om du vill lägga till en video från din samling av webbplatstillgångar i modern SharePoint-upplevelse väljer du Office 365 Video på menyn Webbdel.

  Skärmbild av Office 365 Video-menyknapp i SharePoint.
 7. Välj Lägg till video.

  Skärmbild av Office 365 Lägg till video-dialogrutan i SharePoint.
 8. Ange URL-adressen för den Office 365 Video som ska visas på sidan.

  Skärmbild av Office 365-videoadress-dialogrutan i SharePoint.
 9. När du angett adressen väljer du X för att spara videon på sidan.

  Obs!: Du kan bara välja videor i din SharePoint-webbplatssamling här. Externa objekt som YouTube- eller Vimeo-videor måste bäddas in.

 10. När du är klar sparar du ändringarna på sidan genom att välja Spara och stäng eller Publicera.

Se även

Resurser för att skapa webbplatser som är anpassade för personer med funktionshinder i SharePoint Online

Kortkommandon i SharePoint Online

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×