Du kan lägga till eller ta bort löpande sidnummer för en hel publikation genom att arbeta från en huvudsida. Om du har flera huvudsidor i publikationen måste du upprepa de här stegen för varje huvudsida du använder.

Innan du påbörjar någon av följande två aktiviteter gör du följande:

  1. Klicka > huvudsida.

  2. I navigeringsfönstret Huvudsidor klickar du på huvudsidan där du vill lägga till sidnummer.

Lägga till sidnummer på en huvudsida

  • Klicka på Visa sidhuvud/sidfotoch sedan på Infoga sidnummer.

    Ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller en sidnummermarkering (#) visas på huvudsidan. De faktiska sidnumren visas på sidorna i publikationen som huvudsidan används på.

Ta bort sidnummer från en huvudsida

  • Markera det sidhuvud eller den sidfot på huvudsidan som innehåller sidnummertecknet (#), markera sidnummertecknet (#) i sidhuvudet eller sidfoten och tryck sedan på DELETE.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×