Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Lägga till eller ta bort sidor

När du lägger till eller tar bort sidor måste du arbeta i förgrunden för publikationen. Om du inte är det växlar du till vyn Normal innan du använder följande procedurer.

Lägga till en sida

 1. Gå till den sida som kommer före eller efter de sidor du vill lägga till i den öppna publikationen.

 2. Klicka på pilen under knappen Sida på fliken Infoga.

 3. Välj ett alternativ:

  • Infoga en tom sida om du vill infoga en ny tom sida efter den markerade sidan.

   Obs!: Om du visar en vy med två sidor infogas två sidor.

  • Infoga en dubblettsida om du vill infoga en ny sida som innehåller samma innehåll som den markerade sidan.

   Obs!: Om du är i en Two-Page uppslagsvy blir du tillfrågad om du vill infoga dubbletter för båda sidorna, bara den vänstra sidan eller bara den högra sidan.

  • Infoga sida för att öppna dialogrutan Infoga sida. Markera de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

Tips: Om du snabbt vill infoga en ny tom sida efter den markerade sidan klickar du på knappen Sida (inte på pilen nedanför).

Ta bort en sida

När du tar bort en sida tas bara text och objekt som är specifika för den sidan bort tillsammans med sidan. Om sidan till exempel innehåller text från en kedja av kopplade ramar flyttas texten helt enkelt till en angränsande sida.

 1. Gå till den sida du vill ta bort i den öppna publikationen.

 2. Högerklicka på sidan som du vill ta bort i fönstret Sidnavigering och klicka sedan på Ta bort.

  Om du är i vyn med två sidor visas dialogrutan Ta bort sida. Välj det alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

  Tips: För att undvika att göra aktuella högersidor till vänstersidor tar du bort ett jämnt antal sidor.

Ta bort innehållet på en sida utan att ta bort själva sidan

 • Markera objekten eller texten eller båda de objekt som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE

Lägga till eller ta bort huvudsidor

Lägga till en huvudsida

 1. Klicka på knappen Huvudsidorfliken Sidlayout och välj sedan Redigera huvudsidor.

 2. På fliken Huvudsida klickar du på antingen:

  • Lägg till huvudsida för att infoga en ny tom sida efter den markerade sidan.

  • Duplicera för att infoga en ny sida som innehåller samma innehåll som den markerade sidan

Ta bort en huvudsida

 1. Klicka på knappen Huvudsidorfliken Sidlayout och välj sedan Redigera huvudsidor.

 2. Högerklicka på huvudsidan du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Lägga till en sida

 1. I den öppna publikationen går du till den sida som antingen kommer före eller efter de sidor du vill lägga till.

 2. På menyn Infoga klickar du på Sida.

 3. Välj de alternativ du vill använda i dialogrutan Infoga sida och klicka sedan på OK.

Obs!: Om du är i vyn med två sidor är det bäst att lägga till sidor i multipler av fyra.

Lägga till en dubblettsida

 1. Högerklicka på sidan som du vill kopiera i sidnavigeringsområdet längst ned på skärmen.

 2. Klicka på Infoga dubblettsida på snabbmenyn.
  En dubblettsida infogas i publikationen direkt efter den markerade sidan.

Obs!: Om du visar en vy med två sidor infogas ett nytt uppslag på två sidor direkt efter det markerade uppslaget på två sidor.

Ta bort en sida

När du tar bort en sida tas bara text och objekt som är specifika för den sidan bort tillsammans med sidan. Om sidan till exempel innehåller text från en kedja av kopplade ramar flyttas texten helt enkelt till en angränsande sida.

 1. Gå till den sida du vill ta bort i den öppna publikationen.

 2. Klicka på Ta bort sida på Redigera-menyn.

  Om du är i vyn med två sidor visas dialogrutan Ta bort sida. Välj det alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

Obs!: Om du är i vyn med två sidor är det bäst att ta bort sidor i multipler av fyra.

Ta bort innehållet på en sida utan att ta bort själva sidan

 • Markera objekten, texten eller båda de objekt du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×