Tillägg tillhandahåller ytterligare kommandon och funktioner för Microsoft Excel. Som standard är inte tillägg tillgängliga direkt i Excel, så du måste först installera och (i vissa fall) aktivera dessa tillägg så att du kan använda dem.

Letar du efter information om Office tillägg baserade på HTML, CSS och JS? Om du är det går du till Hämta Office tillägg för Excel.

Vissa tillägg är inbyggda i Excel, till exempel Problemlösaren och Analysis ToolPak. Andra tillägg är tillgängliga från Download Center och måste först laddas ned och installeras. Slutligen finns det tillägg som skapas av tredje part, till exempel en programmerare i din organisation eller en programvarulösningsleverantör. Det kan vara COM-tillägg (Component Object Model), VBA-tillägg (Visual Basic for Applications) och DLL-tillägg. De här tilläggen måste också installeras för att de ska kunna användas.

De flesta tillägg kan kategoriseras i tre olika typer:

 • Excel tillägg    Dessa omfattar Excel tillägg (.xlam), Excel 97-2003-tillägg (.xla) eller DLL-tilläggsfiler (.xll) eller automatiserings tillägg. Vissa Excel tillägg, till exempel Problemlösaren och Analysis ToolPak, kanske är tillgängliga när du har installerat Excel eller Microsoft Office. Vanligtvis behöver du bara aktivera dessa tillägg för att använda dem.

 • Nedladdningsbara tillägg    Ytterligare tillägg för Excel kan laddas ned och installeras från nedladdningar på Office.com.

 • Anpassade tillägg    Utvecklare och lösningsleverantörer utformar normalt anpassade COM-tillägg (Component Object Model), automatiserings tillägg, VBA-tillägg och XLL-tillägg. De måste installeras för att du ska kunna använda dem.

När du har installerat eller aktiverat ett tillägg kan tillägget och dess kommandon vara tillgängliga på någon av följande platser:

 • Fliken Data. När du har installerat och aktiverat tilläggen Analysis ToolPak och Problemlösaren finns kommandona Dataanalys och Problemlösaren tillgängliga i gruppen Analys.

  Knappen Dataanalys i gruppen Dataanalys

 • Fliken Formler. När du har installerat och aktiverat verktygen för eurovaluta visas kommandona Eurokonvertering och Euroformatering i gruppen Lösningar.

  Eurokonvertering och euroformatering

 • Fliken Tillägg. Andra tillägg kan läggas till på fliken Tillägg. Den här fliken läggs till i menyfliksområdet när du installerar och aktiverar det första tillägget som visas på fliken Tillägg. Om du inte ser fliken Tillägg stänger du och startar om Excel.

Andra tillägg, till exempel fliken Kom igång, är tillgängliga på andra platser i Excel, till exempel på en flik i menyfliksområdet eller via makron eller anpassade menyer.

Viktigt!: Om du är programvaruutvecklare kan du använda den här proceduren om du vill installera eller ta bort ett automatiseringsprogram innan du utformar installations- och borttagningsprogram för tillägget.

Aktivera ett Excel tillägg    

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

  Dialogrutan Tillägg visas.

 3. Markera kryssrutan bredvid det tillägg som du vill aktivera i rutan Tillgängliga tilläggs tillägg och klicka sedan på OK.

Om du inte hittar det tillägg du vill aktivera i rutan Tillgängliga tilläggs tillägg kan du behöva installera det.

Installera Excel tillägg    

 • Om du vill installera ett tillägg som vanligtvis installeras med Excel, till exempel Problemlösaren eller Analysis ToolPak, kör du installationsprogrammet för Excel eller Microsoft Office och väljer alternativet Ändra för att installera tillägget. När du Excel på nytt bör tillägget visas i rutan Tillgängliga tilläggs tillägg.

 • Vissa Excel tillägg finns på datorn och kan installeras eller aktiveras genom att klicka på Bläddra (i dialogrutan Tillägg) för att leta reda på tillägget och sedan klicka på OK.

 • Vissa Excel tillägg kräver att du kör ett installationspaket. Du kan behöva ladda ned eller kopiera installationspaketet till datorn (ett installationspaket är vanligtvis en fil med filnamnstillägget .msi) och sedan köra det.

 • Andra tillägg som inte är tillgängliga på datorn kan laddas ned och installeras via en webbläsare från Nedladdningar eller från andra webbplatser på Internet eller en server i organisationen. Följ installationsanvisningarna för nedladdningen efter behov.

Inaktivera ett Excel tillägg    

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

 3. I rutan Tillgängliga tilläggs tillägg avmarkerar du kryssrutan bredvid det tillägg som du vill inaktivera och klickar sedan på OK.

  När du inaktiverar ett tillägg tas det i många fall bort från gruppen i menyfliksområdet. I andra fall kan du behöva starta om tillägget om du vill ta bort det från Excel.

  Obs    När du inaktiverar ett tillägg tas inte tillägget bort från datorn. Om du vill ta bort tillägget från datorn måste du avinstallera det.

Ta bort Excel tillägg    

Viktigt!: Om du ursprungligen installerade Excel-tillägget från en nätverksserver eller från en delad mapp kan du behöva ta bort tillägget från den platsen. Om du har installerat Excel-tillägget från en CD-skiva och du har mappat CD-enheten till en ny enhetsbeteckning efter att du har installerat tillägget måste du installera om tillägget från CD-skivan. Om du kör Excel tillägg från cd-skivan måste du avinstallera Excel-tilläggen och sedan installera om dem från cd-skivan.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Avsluta.

 2. I Kontrollpanelen klickar du på Program och funktioner (Windows 7 och Windows Vista) eller Lägg till/ta bort program (Windows XP).

 3. Gör något av följande:

  • Om du har Excel som en del Microsoft Office klickar du Microsoft Office i listan med installerade program och klickar sedan på Knappen Ändra.

  • Om du har Excel program separat klickar du på namnet på programmet i listan över installerade program och klickar sedan på Ändra.

  • Om du har installerat tillägget från Download Center klickar du på namnet på programmet i listan över installerade program och klickar sedan på knappen Avinstallera.

 4. Följ anvisningarna i installationsprogrammet.

Viktigt!: Om du är programvaruutvecklare kan du använda den här proceduren om du vill installera eller ta bort ett automatiseringsprogram innan du utformar installations- och borttagningsprogram för tillägget. Om du inte är en utvecklare bör du inte använda den här proceduren. Kontakta systemadministratören som gav tillägget om du vill ha installations- och borttagningsanvisningar.

Lägga till ett COM-tillägg

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka COM-tillägg i rutan Hantera ochklicka sedan på OK.

  Dialogrutan COM-tillägg visas.

 3. Markera kryssrutan bredvid det tillägg som du vill installera i rutan Tillgängliga tilläggs tillägg och klicka sedan på OK.

  Tips!    Om det tillägg du vill använda inte finns med i rutan Tillgängliga tilläggs tillägg klickar du på Lägg till och letar reda på tillägget.

Ta bort ett COM-tillägg

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka COM-tillägg i rutan Hantera ochklicka sedan på OK.

  Dialogrutan COM-tillägg visas.

 3. Avmarkera kryssrutan bredvid det tillägg som du vill ta bort i rutan Tillgängliga tilläggs tillägg och klicka sedan på OK.

  Obs    Det här tar bort tillägget från minnet men behåller namnet i listan över tillgängliga tillägg. Tillägget tas inte bort från datorn.

 4. Om du vill ta bort ett COM-tillägg från listan med tillgängliga tillägg och ta bort tillägget från datorn klickar du på dess namn i rutan Tillgängliga tillägg och klickar sedan på Ta bort.

Obs!: Om du är programvaruutvecklare kan du använda den här proceduren om du vill installera eller ta bort ett automatiseringsprogram innan du utformar installations- och borttagningsprogram för tillägget. Om du inte är en utvecklare bör du inte använda den här proceduren. Kontakta systemadministratören som gav tillägget om du vill ha installations- och borttagningsanvisningar.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

  Dialogrutan Tillägg visas.

 3. Om du vill installera ett tillägg för automatisering klickar du på Automationi rutan Tillgängliga Automatiseringsservrar och klickar sedan på det tillägg du vill använda.

  Tips!    Om tillägget som du vill använda inte finns i listan klickar du på Bläddra,letar reda på tillägget och klickar sedan på OK.

 4. Om du vill ta bort ett automatiserings tillägg måste du ta bort det från registret. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Vissa tillägg är inbyggda i Excel, till exempel Problemlösaren och Analysis ToolPak. Andra tillägg är tillgängliga från Download Center och måste först laddas ned och installeras. Slutligen finns det tillägg som skapas av tredje part, till exempel en programmerare i din organisation eller en programvarulösningsleverantör. Det kan vara COM-tillägg (Component Object Model), VBA-tillägg (Visual Basic for Applications) och DLL-tillägg. De här tilläggen måste också installeras för att de ska kunna användas.

De flesta tillägg kan kategoriseras i tre olika typer:

 • Excel tillägg    Dessa omfattar Excel tillägg (.xlam), Excel 97-2003-tillägg (.xla) eller DLL-tilläggsfiler (.xll) eller automatiserings tillägg. Vissa Excel tillägg, till exempel Problemlösaren och Analysis ToolPak, kanske är tillgängliga när du har installerat Excel eller Microsoft Office. Vanligtvis behöver du bara aktivera dessa tillägg för att använda dem.

 • Nedladdningsbara tillägg    Ytterligare tillägg för Excel kan laddas ned och installeras från nedladdningar på Office.com.

 • Anpassade tillägg    Utvecklare och lösningsleverantörer utformar normalt anpassade COM-tillägg (Component Object Model), automatiserings tillägg, VBA-tillägg och XLL-tillägg. De måste installeras för att du ska kunna använda dem.

När du har installerat eller aktiverat ett tillägg kan tillägget och dess kommandon vara tillgängliga på någon av följande platser:

 • Fliken Data. När du har installerat och aktiverat tilläggen Analysis ToolPak och Problemlösaren finns kommandona Dataanalys och Problemlösaren tillgängliga på fliken Data i menyfliksområdet.

 • Fliken Start. Andra tillägg kan läggas till på fliken Start.

Andra tillägg, till exempel fliken Kom igång, är tillgängliga på andra platser i Excel, till exempel på en flik i menyfliksområdet eller via makron eller anpassade menyer.

Viktigt!: Om du är programvaruutvecklare kan du använda den här proceduren om du vill installera eller ta bort ett automatiseringsprogram innan du utformar installations- och borttagningsprogram för tillägget.

Aktivera ett förinstallerat Excel tillägg    

 1. menyn Verktyg väljer du Tillägg.

 2. Markera kryssrutan för det tillägg du vill aktivera i rutan Tillgängliga tilläggs tillägg och klicka sedan på OK.

Installera Excel tillägg    

 • Vissa Excel tillägg finns på datorn och kan installeras eller aktiveras genom att klicka på Bläddra (i dialogrutan Tillägg ovan) för att leta reda på tillägget och sedan klicka på OK.

 • Vissa Excel tillägg kräver att du kör ett installationspaket. Du kan behöva ladda ned eller kopiera installationspaketet till datorn (ett installationspaket är vanligtvis en fil med filnamnstillägget .msi) och sedan köra det.

 • Andra tillägg som inte är tillgängliga på datorn kan laddas ned och installeras via en webbläsare från Nedladdningar eller från andra webbplatser på Internet, en server i organisationen eller med hjälp av det inbyggda Store-alternativet i Excel. Följ installationsanvisningarna för nedladdningen efter behov.

  Installera tillägg från Store

  1. Klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet.

  2. Klicka på Store-knappen.

  3. Använd fältet Kategoriereller Sök för att hitta tillägg.

  4. Installera tillägget genom att klicka på Lägg till.

   Obs!: Vissa tillägg måste köpas.

Ta bort Excel tillägg    

 1. Klicka fliken Infoga och sedan på Mina tillägg.

 2. I Office tillägg klickardu på menyn 3 punkter bredvid tillägget.

 3. Klicka på Ta bort.

 4. Läs meddelandet som visas om andra enheter och klicka på Ta bort.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×