Lägga till en bakgrund eller vattenstämpel i Visio

Lägg till en bakgrund om du vill att samma grafiska element, till exempel en vattenstämpel, ska visas på fler än en ritningssida.

 1. Klicka på Bakgrunder eller Kantlinjer i gruppen Bakgrunder på fliken Design & Rubriker.
  Gruppen Bakgrunder i Visio

 2. Klicka på ett objekt i galleriet för att lägga till en bakgrundssida i dokumentet.

Den nya bakgrundssidan tilldelas automatiskt den sida som var öppen.

När du tilldelar en bakgrund till en förgrundssida visas figurerna på bakgrunden när du tittar på förgrundssidan. Öppna bakgrundssidan om du vill redigera bakgrundssidans former.

Obs!: Hitta bakgrunden som en sidflik under ritningen, som kallas VBakgrund-1.
Fliken Bakgrund i Visio

Ta bort en bakgrund från en sida

Om du vill ta bort bakgrunden på en sida öppnar du sidan i diagrammet, väljer Design > och väljer sedan alternativet Ingen bakgrund. 

Ändra en förgrundssida till en bakgrundssida

 1. Högerklicka på sidfliken, klicka på Utskriftsformatoch klicka sedan på fliken Sidegenskaper.

 2. Bredvid Typ väljerdu Bakgrund.

Nu kan du använda sidan som bakgrund för andra sidor.

Lägga till en befintlig bakgrund på en sida

 1. Högerklicka på sidfliken på den sida du vill koppla bakgrunden till, klicka på Utskriftsformat och klicka sedan på fliken Sidegenskaper.

 2. Klicka på namnet på den bakgrundssida du vill tilldela i listan Bakgrund och klicka sedan på OK.

  Bakgrunden visas bakom formerna på förgrundssidan.

Lägga till en vattenstämpel på en sida

 1. På sidan som du vill tilldela en vattenstämpel klickar du på Design, klickar på Bakgrundoch väljer en bakgrundsbild.

 2. Högerklicka på sidfliken, klicka på Utskriftsformatoch klicka sedan på fliken Sidegenskaper.

  Bredvid Typ väljer du Bakgrund , byternamn till "vattenstämpel" och klickar på OK.

 3. Klicka på sidflikens vattenstämpel för att visa ritningsfönstret och klicka på Infoga textruta. Här kan du ange den text som du vill ska visas bakom förgrundssidan, till exempel "utkast" eller "konfidentiellt". Du kan ändra storlek på och rotera texten så att den syns när du visar förgrundssidan.

  Den nya bakgrundssidan med namnet vattenstämpel tilldelas automatiskt den sida som är öppen och vattenstämpeln visas bakom alla former på förgrundssidan.

Redigera en bakgrund eller vattenstämpel

Du kan bara redigera figurerna på en bakgrundssida genom att gå till bakgrundssidan i diagrammet och redigera den direkt. Du kan inte redigera figurerna om du tittar på en förgrundssida, även om du kan se de former som finns på bakgrundssidan.

 1. Visa bakgrunden i ritningsfönstret genom att klicka på fliken för bakgrundssidan.

 2. Redigera former och text på sidan.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×