Lägga till en begränsning i ett UML-element

  1. Dubbelklicka på ikonen i trädvy eller på formen i diagrammet som motsvarar det element som du vill lägga till villkor för.

  2. Klicka på villkor och sedan på nytt. Skriv eller Välj önskade villkors egenskaper.

  3. Ange ytterligare villkors egenskaper genom att klicka på Egenskaper. Skriv eller Välj önskade villkors egenskaper.

  4. Klicka på OK.

Tips: Du kan också använda villkors formen för att lägga till ett villkor i ett diagram, särskilt när begränsningen gäller för flera element. Dra formen villkor från stencilen för statisk struktur till ritnings sidan och dubbelklicka sedan på formen. Skriv eller Välj önskade egenskaper och klicka sedan på OK. (Beskrivningen du skriver under brödtext visas på formen.) Limma kontroll handtaget Kontrollhandtag – gul romb mitt på villkors formen till en kopplings punkt Kopplingspunkt – blått X på formen som villkoret gäller för.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders