Lägga till en kantlinje i en bild

Du kan lägga till en kant linje runt en bild för ett tillagt design element i presentationen. Även om det inte finns något specifikt verktyg i PowerPoint lägga till en kant linje finns det ett par olika sätt att utföra uppgiften: skapa en enkel kant linje med hjälp av en figur eller Använd Bing-bildsökning för att hitta och infoga en kant linje.

Skapa en enkel kant linje genom att använda konturen på en figur

 1. Klicka på Infogaoch sedan på den nedrullningsbara menyn former .

  Menyn former finns på fliken Infoga.
 2. Välj en form från kategorin rektanglar .

 3. Placera markören i det övre vänstra hörnet för att rita figuren till önskad storlek. Håll ned vänster musknapp och dra markören till det nedre högra hörnet.

  (Fliken format finns i menyfliksområdet när du har markerat en figur genom att klicka på den.)

  Fliken Format visas när du markerar en figur.
 4. Om du vill ta bort bakgrunds färgen klickar du på formatoch sedan på den nedrullningsbara figur fyllnings menyn. Klicka på Ingen fyllning.

  På menyn figur fyllning väljer du ingen fyllning.
 5. Valfritt. Högerklicka på kant linjen och välj Formatera figur. Använd format figur panelen till höger för att justera kant linjens utseende.

  Klicka på Formatera figur på snabb menyn. Formatera kant linjen under linje på panelen Formatera figur.

Använda Bing-bildsökning för att infoga en kant linje

Du kan också söka efter en ny kant linje som du vill använda i presentationen. PowerPoint använder en Bing-bildsökning för att hitta och ladda ned kant linjer. Du kan söka efter nya kant linjer om du är ansluten till Internet.

 1. På den bild där du vill lägga till en kant linje klickar du på infoga > bilder online.

 2. Skriv en Sök fras, till exempel kant linjer eller blomma i rutan Bing-bildsökning, och tryck på RETUR.

  Resultat av en sökning efter PowerPoint-kantlinjer i Bing.
 3. Markera en kant linje bild och klicka på Infoga för att lägga till den på bilden.

  Obs!: Med Bing-bildernas Sök resultat visas bilder som är licensierade under Creative Commons. Mer information finns i lägga till ClipArt i filen.

Se även

Lägga till en kantlinje på en sida

Skapa en enkel kant linje genom att använda konturen på en figur

 1. Klicka på pilen under figureri gruppen illustrationer på fliken Infoga .

  Infoga former

 2. Klicka på en rektangel under senast använda former.

 3. På bilden drar du till en rektangel som är nästan lika stor som bilden.

 4. Högerklicka på rektangeln, klicka på Formatera figuroch gör sedan följande:

  • Om du vill ta bort bakgrunds färgen klickar du på Fyll i det vänstra fönstret i rutan Formatera figur . och klicka sedan på Ingen fyllning.

  • Om du vill ändra kon tur färgen för rektangeln klickar du på linje färg i det vänstra fönstret i rutan Formatera figur . Klicka på pilen bredvid Fyllnings färg Knappbild och klicka sedan på den färg du vill använda.

  • Om du vill göra konturen bredare eller smalare, streckad eller annan formatmall i rutan Formatera figur klickar du på linje format i det vänstra fönstret. Om du vill ändra bredden på linjen klickar du på uppåt-eller nedåtpilen för att ändra linjens tecken storlek bredvid Bredd. Om du vill ändra format på linjen klickar du på pilen bredvid sammansatt typ eller streckad typ för att välja det format du vill använda.

Använda ClipArt för att skapa en mer avancerad kant linje

Det finns dussin tals typer av ClipArt som du kan använda för att skapa en kant linje på en bild. Vissa kant linje format är i form av en ofylld rektangel och det enda du behöver göra är att ändra storlek på dem så att de ser ut som en kant linje längs bildens kant. Andra kant linje format för ClipArt är heldragna figurer och du kan behöva kopiera och klistra in eller Rotera eller vända formen för att den ska upprepas runt bildens kant.

 1. Klicka på ClipArti gruppen bilder på fliken Infoga .

 2. Klicka i rutan Sök efteri åtgärds fönstret ClipArt, Skriv kant linjeroch klicka sedan på OK.

 3. Dubbelklicka på den kant linje du vill använda i listan resultat och ändra sedan storlek, kopiera, klistra in, Rotera eller vända formen så att den ser ut som du vill.

Se även

Skapa snygga dokument eller bilder med kant linjer

Lägga till eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad

Skapa en enkel kant linje genom att använda konturen på en figur

 1. Markera den bild du vill använda och klicka på Infoga > Figurer > Rektangel.

  Tips: Om du vill lägga till en kantlinje på alla bilder kan du redigera bildbakgrunden.

 2. Klicka på bilden och dra för att rita en rektangel som är nästan lika stor som bilden.

 3. Klicka på Formatfönstret på fliken Figurformat.

  PowerPoint for Mac, fliken Figurformat
 4. Klicka på Ingen fyllning under Fyllning i rutan Alternativ för figur.

  Välj Ingen fyllning under Formalternativ
 5. Välj färg och format under Linje i rutan Formatera figur.

  Ange den färg och det linjeformat du vill ha

Använda Bing-bilder för att skapa en mer avancerad kant linje

 1. Sök efter kantlinjer för bilder på Bing.

  Viktigt!: Via Bing har du tillgång till tusentals Creative Commons-licensierade bilder på webben. Kom ihåg att du är ansvarig för att respektera andras egendom, inklusive upphovsrätt.

 2. Ctrl+klicka på den bild du vill använda och ladda ned den genom att klicka på Spara bild som.

 3. Klicka på Design > Formatera bakgrund i PowerPoint.

  Formatera bakgrund på fliken Design
 4. Klicka på Fyllning > Bild eller strukturfyllning i rutan Formatera bakgrund till höger.

  Alternativet Bildfyllning i fönstret Formatera bakgrund
 5. Klicka på Arkivunder Infoga bild från, bläddra till den kant linje du har hämtat och klicka på Infoga.

 6. Om bilden inte får plats i bilden ska du kontrollera att alla förskjutningsvärden i rutan Formatera bakgrund är inställda på noll procent (0 %).

  Förskjutningsvärden i fönstret Formatera bakgrund
 7. Om du vill använda kantlinjen för alla bilder klickar du på Använd för alla.

Se även

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Beskära en bild

Skapa en enkel kant linje genom att använda konturen på en figur

 1. Klicka på Infogaoch sedan på den nedrullningsbara menyn former .

  Menyn former innehåller en grupp rektanglar att välja mellan
 2. Välj en form från kategorin rektanglar .

 3. En liten standardrektangel ritas på bilden. 

 4. Om du vill ta bort färgningen inuti figuren väljer du fliken format och väljer List Rute menyn figur fyllning . Klicka på Ingen fyllning.

  (Fliken format finns i menyfliksområdet när du har markerat en figur genom att klicka på den.)

  Menyn figur fyllning i PowerPoint Online
 5. Välj konturpå fliken format och välj den färg du vill använda för kant linjen. 

  Menyn disposition i PowerPoint Online
 6. Välj kontur igen. Använd alternativen för tjocklek och streck längst ned på menyn för att välja den linje tjock lek och det format du vill använda för kant linjen. 

 7. Dra handtagen på formen för att ändra storlek och placera kant linjen på bilden. 

Använda Bing-bildsökning för att infoga en kant linje

Du kan också söka efter en ny kant linje som du vill använda i presentationen. PowerPoint använder en Bing-bildsökning för att hitta och ladda ned kant linjer. Du kan söka efter nya kant linjer om du är ansluten till Internet.

 1. På den bild där du vill lägga till en kant linje klickar du på infoga > bilder online.

 2. Skriv en Sök fras, till exempel kant linjer eller blomma i rutan Bing-bildsökning, och tryck på RETUR.

  Resultat av en sökning efter PowerPoint-kantlinjer i Bing.
 3. Markera en kant linje bild och klicka på Infoga för att lägga till den på bilden.

  Obs!: Med Bing-bildernas Sök resultat visas bilder som är licensierade under Creative Commons. Mer information finns i lägga till ClipArt i filen.

Se även

Lägga till en kantlinje på en sida

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×