Om du vill använda följande steg måste du konfigurera din textruta ha fler än en kolumn.

  1. Högerklicka på textrutan, klicka på Formatera textrutaoch klicka sedan på fliken Färger och linjer.

  2. Under Förhandsgranskaklickar du på knappen för den lodräta mittlinjen knappen mittlinje. Se till att inga andra knappar är markerade, så att de alternativ du väljer för linjen bara påverkar den lodräta mittlinjen.

  3. Markera dealternativ du vill använda för mittlinjen under Linje och klicka sedan på OK.

Så här lägger du till kolumner i en textruta:

  1. Högerklicka på den textruta som du vill ändra och klicka sedan på Formatera textruta.

  2. Klicka på fliken Textruta i dialogrutan Formatera textruta och klicka sedan på Spalter.

  3. Skriv eller välj önskat antal kolumner i rutan Tal i dialogrutan Kolumner och skriv eller välj sedan önskat avståndsvärde (fästmarginal) i rutan Avstånd.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×