Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Lägga till ett Outlook.com-konto i Outlook för Windows

Med Outlook får du möjlighet att komma åt flera olika typer av e-postkonton från ett och samma ställe. Om du har ett Microsoft-e-postkonto som slutar med @outlook.com, @live.com, @hotmail.com eller @msn.com följer du anvisningarna för att lägga till ditt konto i Outlook 2016 och Outlook 2013 eller i Outlook 2010 och Outlook 2007

Lägga till ditt Outlook.com-e-postkonto snabbt

Urklipp

Du kan använda det automatiska konfigurationsalternativet för att lägga till ett Outlook.com-konto i Outlook för PC.  Du kan använda de här anvisningarna för att lägga till ditt första konto eller ytterligare konton.

Obs! Användarnamnet är din fullständiga e-postadress för Outlook.com.

 1. Öppna Outlook och välj Arkiv > Lägg till konto.

  Välj Arkiv och sedan Lägg till konto.

  Obs!: Outlook 2007-användare väljer Verktyg > Kontoinställningar. Välj Ny på fliken E-post.

 2. För Outlook 2016 anger du din e-postadress och väljer Anslut.
  För Outlook 2013 och Outlook 2010 väljer du E-postkonto och anger sedan namn, e-postadress och lösenord. Välj sedan Nästa.
   

  Obs!: Om Outlook inte accepterar ditt lösenord kan du ha tvåstegsverifiering aktiverat för ditt Outlook.com-konto. Anvisningar om hur du skapar ett programlösenord för Outlook.com finns i nästa avsnitt.

 3. Ange lösenordet igen om du uppmanas till det och välj sedan OK och Slutför för att börja använda Outlook.

Lägga till ett Outlook.com-konto om du använder tvåstegsverifiering

Du kan använda tvåstegsverifiering med ditt Outlook.com-konto som en extra säkerhetsåtgärd. Om du aktiverar tvåstegsverifiering måste du använda ett programlösenord med ditt Outlook.com-konto eller ett autentiseringsprogram när du lägger till kontot i ett annat program som exempelvis Microsoft Outlook. 

Hur vet jag om jag har tvåstegsverifiering?

Om du försöker lägga till ditt Outlook.com-konto i Outlook och uppmanas flera gånger att ange ett lösenord, och om det lösenord som du vet är korrekt inte godkänns, kan du ha tvåstegsverifiering aktiverat. 

 1. Gå till https://outlook.com, klicka på dina initialer uppe till höger och välj sedan Visa konto.

 2. Under Säkerhet väljer du Uppdatera.

 3. Under Fler säkerhetsalternativ väljer du Utforska.

 4. Under Tvåstegsverifiering ser du ett meddelande om du använder tvåstegsverifiering eller inte.

Generera ett programlösenord för Outlook.com

 1. Gå till https://outlook.com, klicka på dina initialer uppe till höger och välj sedan Visa konto.

 2. Under Säkerhet väljer du Uppdatera.

 3. Under Fler säkerhetsalternativ väljer du Utforska.

 4. Bläddra ned till avsnittet för programlösenord och välj sedan Skapa ett nytt programlösenord.

 5. Ditt programlösenord kommer att visas på nästa bild. Anteckna lösenordet eftersom du behöver det när du lägger till kontot i Outlook.

 6. Använd anvisningarna i början av den här artikeln för att lägga till ditt konto i Outlook, men när du uppmanas att ange lösenordet i Outlook anger du ditt programlösenord.

Vad vill du göra?

Du kan använda ett Outlook.com-konto (tidigare Hotmail) med ett Outlook 2010-konto eller ett Outlook 2007-konto. 

Även om Microsoft för närvarande bara har stöd för Outlook 2007 version 12.0.6680.5000 och senare, kan du använda en version som stöds eller inte stöds för att få tillgång till ditt e-postkonto. Använd en kompatibel version för att få fullständig åtkomst till ditt personliga Microsoft-e-postkonto, vilket innefattar åtkomst till e-post, kalender och kontakter. Genom att använda en version som inte stöds får du åtkomst till e-post i ditt konto, men inte till kalender, kontakter eller uppgifter.

 1. I Outlook 2007 väljer du Hjälp-menyn och väljer sedan Om Microsoft Office Outlook.

 2. I dialogrutan Om Microsoft Office Outlook visas det versionsnummer för Outlook 2007 som du är intresserad av på första raden, direkt efter orden Microsoft Office Outlook 2007. Om det finns ett annat versionsnummer i slutet av den första raden i dialogrutan kan du ignorera det.

  På följande bilder visas placeringen av versionsnumret för Outlook 2007 på den första raden i dialogrutan.

  Skärmbild som visar var versionsnumret för Outlook 2007 visas i dialogrutan ”Om Microsoft Office Outlook”.
 3. Gör något av följande, beroende på om din version av Outlook 2007 stöds eller inte:

  • Om du har en version som stöds (12.0.6680.5000 eller senare) går du till Steg 3: Påbörja konfigurationen av det nya kontot. Genom att göra det här får du fullständig åtkomst till ditt e-postkonto.

  • Om du har en version som inte stöds (en version som är tidigare än 12.0.6680.5000) gör du något av följande:

För att påbörja konfigurationen av det nya kontot lägger du till en ny profil om du redan har ett e-postkonto i Outlook 2007 eller fortsätter utan att lägga till en ny profil om du inte har det.

Lägga till en ny profil

 1. Öppna Kontrollpanelen.

 2. Välj E-post. Dialogrutan Konfigurera e-post – Outlook öppnas.

 3. I avsnittet Profiler väljer du Visa profiler. Dialogrutan E-post öppnas.

 4. Under Använd den här profilen när Microsoft Outlook startas väljer du Fråga efter profil.

 5. Välj Lägg till och ange sedan ett namn för den nya profilen.

 6. Välj OK. Dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – automatiska kontoinställningar visas.

 7. Gå till Steg 3: Slutför konfigurationen av det nya kontot. (Utför inte nästa procedur, Fortsätt utan att lägga till en ny profil.)

Fortsätt utan att lägga till en ny profil

 1. I Outlook 2007 går du till Verktyg-menyn och väljer Kontoinställningar.

 2. I dialogrutan Kontoinställningar – e-postkonton går du till fliken E-post och väljer Nytt.

  Skärmbild av fliken E-post i dialogrutan Kontoinställningar.
 3. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto väljer du Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP- och väljer sedan Nästa.

  Dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – automatiska kontoinställningar visas.

 4. Gå till Steg 3: Slutför konfigurationen av det nya kontot.

För att slutföra konfigurationen av det nya kontot utför du en av följande två procedurer i detta avsnitt, beroende på om du använder en version av Outlook 2007 som stöds eller inte.

Lägg till det nya kontot till en version av Outlook 2007 som stöds

 1. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – automatiska kontoinställningar går du till rutan Ditt namn och anger ditt namn eller ett kortnamn eller smeknamn. Det här är det avsändarnamn som den som tar emot dina e-postmeddelanden kommer att se.

 2. I textrutan E-postadress skriver du e-postadressen till det e-postkonto som du vill lägga till i Outlook 2007.

 3. I rutan Lösenord anger du lösenordet för det konto som du vill lägga till i Outlook 2007.

 4. I textrutan Ange lösenordet igen skriver du in lösenordet igen.

 5. Välj Nästa.

  Outlook 2007 lägger till och ansluter sedan till det nya e-postkontot.

  Viktigt!: Klart! Du har utfört alla nödvändiga steg för att konfigurera Outlook 2007 för att få åtkomst till ditt personliga Microsoft-konto för e-post. Utför inte nästa procedur, Lägg till det nya kontot i en version av Outlook 2007 som inte stöds.

Lägg till det nya kontot i en version av Outlook 2007 som inte stöds

 1. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – automatisk kontoinställning väljer du Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och välj sedan Nästa.

 2. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – välj e-posttjänst väljer du Internet-e-postoch väljer sedan Nästa.

 3. Gör följande i dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – Inställningar för Internetbaserad e-post:

  • I avsnittet Användarinformation anger du ditt namn och e-postadressen till det e-postkonto som du lägger till i Outlook 2007.

  • I avsnittet Serverinformation gör du följande:

  • I avsnittet Inloggningsinformation gör du följande:

   • I textrutan Användarnamn skriver du e-postadressen till det e-postkonto som du vill lägga till i Outlook 2007.

   • I rutan Lösenord anger du lösenordet för det konto som du vill lägga till i Outlook 2007.

  • Nära det nedre högra hörnet i dialogrutan väljer du Fler inställningar.

 4. I dialogrutan Inställningar för Internet-e-post går du till fliken Utgående server, väljer Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering och väljer sedan Använd samma inställningar som för servern för inkommande e-post.

 5. I dialogrutan Inställningar för e-post på Internet väljer du fliken Avancerat.

  Skärmbild av fliken Avancerat i dialogrutan Inställningar för E-post på Internet.
 6. Gör följande på fliken Avancerat:

  • För Inkommande server (IMAP) går du till textrutan och anger det portnummer som visas i IMAP4-inställningar för ditt personliga Microsoft-konto för e-post, som kan vara 993, och väljer sedan Den här servern kräver en krypterad anslutning (SSL).

  • För Utgående server (SMTP) anger du numret 25 i textrutan för port, och för Använd följande typ av krypterad anslutning väljer du TLS.

   Tips: 

   • Innan du anger 25 i textrutan för Utgående server (SMTP) bör du kontrollera din brandvägg för att se om port 25 är tillgänglig. Om port 25 inte är tillgänglig anger du 587 i textrutan för Utgående server (SMTP).

   • Om det portnummer som du anger i det här fallet inte är tillgänglig kan du få ett felmeddelande när Outlook 2007 försöker ansluta till ditt e-postkonto. Om du får ett felmeddelande om detta går du tillbaka till fliken Avancerat i Inställningar för Internet-e-post och anger det andra portnumret (25 eller 587).

 7. Välj OK för att stänga dialogrutan Inställningar för Internetbaserad e-post.

 8. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – Inställningar för e-post på Internet väljer du Nästa:

  Outlook 2007 lägger till och ansluter sedan till det nya e-postkontot.

  Viktigt!: Klart! Nu har du konfigurerat Outlook 2007 för att få åtkomst till ditt personliga Microsoft-konto för e-post.

 1. Klicka på Kontoinställningar på fliken Arkiv och klicka sedan på Kontoinställningar.

 2. Välj det e-postkonto du vill ta bort och klicka på Ta bort.

 3. Bekräfta att du vill ta bort kontot med Ja.

Du kan även avinstallera Outlook Connector i Kontrollpanelen. Mer information om hur du tar bort program finns i Windows Hjälp och support.

Om du ändrar lösenordet till ditt Outlook.com-konto måste du även uppdatera informationen i Outlook. När du ändrar ditt lösenord på webbplatsen Outlook.com ska du även uppdatera lösenordet som sparats i Outlook.

 1. På fliken Arkiv klickar du på Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 2. Klicka på Outlook.com-kontot på fliken E-post och klicka sedan på Ändra.

 3. I rutan Lösenord anger du ditt nya lösenord.

 4. Klicka på OK och sedan på Stäng för att stänga dialogrutan Kontoinställningar.

När ditt konto har konfigurerats som ett Exchange-konto kan du visa Outlook.com-kalendern i Outlook. Det omfattar även andra personers kalendrar som de delat med dig. Genom att hantera dina kalendrar i Outlook kan du dra nytta av funktioner för tidshantering som Outlook erbjuder, exempelvis att visa flera kalendrar samtidigt. Genom att använda Outlook Connector tillsammans med ditt Outlook 2010-konto eller Outlook 2007-konto kan du också:

 • Visa uppgifter och flaggade meddelanden under avtalade tider dagen de infaller

 • Kategorisera avtalade tider med hjälp av anpassade färgkategorier

 • Överlagra flera kalendrar

De ändringar du gör i din Outlook.com-kalender i Outlook synkroniseras dessutom automatiskt med webbversionen för ditt Outlook.com-konto.

Vill du ha mer hjälp?

Om du vill få support i Outlook.com klickar du här eller väljer  Outlook.com hjälpikon på menyraden och anger frågan. Om självhjälpen inte löser problemet rullar du ned till Behöver du fortfarande hjälp? och välj Ja.

Om du vill kontakta oss på Outlook.com måste du logga in. Om du inte kan logga in klickar du här

Om du vill ha mer hjälp med ditt Microsoft-konto och prenumerationer går du till Konto och Faktureringshjälp.

Appikonen Få hjälp

Om du vill ha hjälp och felsöka andra Microsoft-produkter och -tjänster ange ditt problem här

Ställ frågor, följ diskussioner och dela med dig av dina kunskaper i Outlook.com Community.

Mer information

Lägga till ett e-postkonto i Outlook 2016 för Mac

Lägga till ett Outlook.com-konto i Outlook för Mac 2011

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×