Lägga till fokuspunkter i bilder i Sway

När du lägger till en bild försöker Sway identifiera saker som ansikten, horisonter och andra viktiga drag. Sway tar sedan hänsyn till hur alla de olika inslagen samverkar och var bilden används (t.ex. i en rubrik). Hur mycket av bilden som kommer att visas och vilka delar som beskärs ytterligare beror på begränsningarna för enheten som används samt vilken layout och format som tillämpas.

Smart beskärning i Sway fungerar bra för det mesta, men du kan även enkelt markera de viktigaste delarna i en infogad bild för att se till att de delarna alltid visas.

Gör följande:

 1. Klicka på den bild vars fokuspunkter du vill redigera.

 2. Gör något av följande:

  • Om du redigerar din Sway-yta från händelseförloppet klickar du på Fokuspunkter i det översta fältet.

  • Om du redigerar din Sway-yta från Design-arbetsytan klickar du på Fokuspunkter från alternativet som visas.

 3. Fönstret Fokuspunkter öppnas. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till fokuspunkter i de delar av bilden som du vill alltid ska visas i Sway-ytan klickar du på de delarna i den valda bilden. Du kan lägga till så många fokuspunkter du vill.

  • För att ändra en befintlig fokuspunkt drar du den till en ny plats.

  • För att ta bort en överflödig fokuspunkt klickar du på den.

  • Om du alltid vill visa hela bilden i Sway-ytan markerar du kryssrutan Hela bilden är viktig.

  • För att återställa bilden till det ursprungliga läget klickar du på knappen Återställ.

Hur en infogad bild ser ut beror på vilken typ av enhet din Sway-yta visas på, det format du har tillämpat på innehållet och den aktuella positionen för den infogade bilden.

Alla delar av bilden som är markerad med fokuspunkter visas alltid när du spelar upp din Sway-yta. Eftersom sådana fokuspunkter även kan användas för att animera viktiga delar av en bild är inte alla fokuspunkter synliga hela tiden när du visar Sway-ytans utformning. Förutom att underlätta animeringar kan fokuspunkter även ändra bilder som tidigare inte alls var beskurna.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×