Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan lägga till, kopiera eller ta bort textrutor i dina Microsoft Office-program. Med hjälp av en textruta kan du lägga till text var som helt i filen. Du kan t.ex. skapa citat eller marginallister som riktar uppmärksamheten till viktig information. Information om Word finns i Lägga till, kopiera eller ta bort en textruta i Word.

Infoga en textruta

Om du vill veta hur du kan lägga till en textruta väljer du ett program från den nedrullningsbara listrutan.

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga.

  Knappen Textruta i gruppen Text

 2. Klicka och dra textrutan till önskad storlek på kalkylbladet.

 3. Lägg till text genom att klicka i rutan och skriva eller klistra in texten.

  Meddelanden: 

  • Om du vill formatera texten i textrutan markerar du texten och använder sedan formateringsalternativen i gruppen Tecken på fliken Start.

   Alternativ i gruppen Teckensnitt

  • Flytta textrutan genom att klicka på den och, när pekaren blir en korspil (Korspil), dra textrutan till en ny plats.

  • Du kan även ända eller ta bort kantlinjen runt en textruta eller en figur.

Överst på sidan

 1. Klicka i meddelandetexten i ett öppet e-postmeddelande.

 2. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga och klicka sedan på Rita textruta.

  Menyn Textruta i gruppen Text

 3. Rita en textruta i önskad storlek genom att klicka och dra i meddelandetexten.

 4. Lägg till text genom att klicka i rutan och skriva eller klistra in texten.

  Meddelanden: 

  • Formatera texten i textrutan genom att markera texten och sedan använda formateringsalternativen i gruppen Grundläggande text på fliken Meddelande.

   Alternativen i gruppen Grundläggande text

  • Om du vill placera textrutan på en annan plats klickar du på den och när pekaren ändras till en Korspildrar du textrutan till en ny plats.

  • Kontrollera hur texten bryts i textrutan genom att klicka på Layoutalternativ Knappen Layoutalternativ och sedan välja ett alternativ från listan.

   Layoutalternativ för textrutor

  • Du kan även ändra eller ta bort kantlinjen runt en textruta eller en figur.

Överst på sidan

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga.

  Knappen Textruta i gruppen Text

 2. Klicka i presentationen och dra sedan textrutan till önskad storlek.

 3. Lägg till text genom att klicka i rutan och skriva eller klistra in texten.

Om du inte använder en mus

 1. Tryck på Alt+N om du vill gå till fliken Infoga.

 2. Använd piltangenterna och gå till knappen Textruta.

 3. Tryck på Ctrl+Retur om du vill lägga till textrutan på presentationsbilden, och skriv sedan texten.

  Meddelanden: 

  • Om du vill formatera texten i textrutan markerar du texten och använder sedan formateringsalternativen i gruppen Tecken på fliken Start.

   Alternativ i gruppen Teckensnitt

  • Om du vill placera textrutan på en annan plats klickar du på den och när pekaren ändras till en Korspildrar du textrutan till en ny plats.

  • Du kan även ända eller ta bort kantlinjen runt en textruta eller en figur.

Överst på sidan

 1. Klicka på fliken Format och sedan på Rita i ett projekt med ett Gantt-schema.

 2. Klicka på Textruta och rita sedan textrutan så stor du vill ha den genom att dra i Gantt-schemat.

 3. Lägg till text genom att klicka i rutan och skriva eller klistra in texten.

  Meddelanden: 

Kopiera en textruta

 1. Klicka på kantlinjen för den textruta som du vill kopiera.

 2. Tryck på Ctrl+C.

  Obs!: Kontrollera att pekaren är placerad på textrutans kantlinje, inte inuti rutan. Om pekaren befinner sig i rutan kopierar du texten, inte textrutan, när du trycker på Ctrl+C.

 3. Välj en plats och tryck på Ctrl+V när du vill klistra in textrutan.

Ta bort en textruta

 • Klicka på kantlinjen för den textruta du vill ta bort och tryck på Del.

  Obs!: Kontrollera att pekaren är placerad på textrutans kantlinje, inte inuti rutan. Om pekaren befinner sig i rutan tar du bort texten i rutan, inte själva textrutan.

Infoga en textruta

Om du vill veta hur du kan lägga till en textruta väljer du ett program från den nedrullningsbara listrutan.

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga.

  Gruppen Text på fliken Infoga i menyfliksområdet i Excel 2010.

 2. Klicka i kalkylbladet och dra sedan textrutan till önskad storlek.

 3. Du kan lägga till text i en textruta genom att klicka i textrutan och sedan skriva eller klistra in text.

  Meddelanden: 

  • Om du vill formatera texten i textrutan markerar du texten och använder sedan formateringsalternativen i gruppen Tecken på fliken Start.

   Gruppen Tecken på fliken Start i menyfliksområdet i Excel 2010.

  • Om du vill placera textrutan på en annan plats klickar du på den och när pekaren ändras till en Korspildrar du textrutan till en ny plats.

  • Du kan även ända eller ta bort en textruta eller kantlinje.

Överst på sidan

 1. Klicka i meddelandetexten i ett öppet e-postmeddelande.

 2. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga och klicka sedan på Rita textruta.

  Menyn Textruta i gruppen Text

 3. Rita en textruta i önskad storlek genom att klicka och dra i meddelandetexten.

 4. Lägg till text genom att klicka i rutan och skriva eller klistra in texten.

  Meddelanden: 

  • Formatera texten i textrutan genom att markera texten och sedan använda formateringsalternativen i gruppen Grundläggande text på fliken Meddelande.

   Alternativen i gruppen Grundläggande text

  • Om du vill placera textrutan på en annan plats klickar du på den och när pekaren ändras till en Korspildrar du textrutan till en ny plats.

  • Kontrollera hur texten bryts i textrutan genom att klicka på Layoutalternativ Knappen Layoutalternativ och sedan välja ett alternativ från listan.

   Layoutalternativ för textrutor

  • Du kan även ändra eller ta bort kantlinjen runt en textruta eller en figur.

Överst på sidan

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga.

  Gruppen Text på fliken Infoga i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

 2. Klicka i presentationen och dra sedan textrutan till önskad storlek.

 3. Du kan lägga till text i en textruta genom att klicka i textrutan och sedan skriva eller klistra in text.

  Meddelanden: 

  • Om du vill formatera texten i textrutan markerar du texten och använder sedan formateringsalternativen i gruppen Tecken på fliken Start.

   Gruppen Teckensnitt på fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

  • Om du vill placera textrutan på en annan plats klickar du på den och när pekaren ändras till en Korspildrar du textrutan till en ny plats.

  • Du kan även ända eller ta bort en textruta eller kantlinje.

Överst på sidan

Kopiera en textruta

 1. Klicka på kantlinjen för den textruta som du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera Knappen Kopiera.i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Se till att markören inte står inuti textrutan utan snarare på kantlinjen för textrutan. Om markören inte står på kantlinjen och du trycker på Kopiera kopieras texten i textrutan och inte själva textrutan.

 3. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Gruppen Urklipp på fliken Start.

Ta bort en textruta

 • Klicka på kantlinjen för den textruta du vill ta bort och tryck på Delete.

  Se till att markören inte står inuti textrutan utan snarare på kantlinjen för textrutan. Om markören inte står på kantlinjen tar du bort texten i textrutan och inte själva textrutan när du trycker på Delete.

Infoga en textruta

Om du vill veta hur du kan lägga till en textruta väljer du ett program från den nedrullningsbara listrutan.

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka i kalkylbladet och dra sedan textrutan till önskad storlek.

 3. Du kan lägga till text i en textruta genom att klicka i textrutan och sedan skriva eller klistra in text.

  Meddelanden: 

Överst på sidan

 1. Från ett e-postmeddelande klickar du först på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga och sedan på Rita textruta.

  Bild av menyfliksområdet i Outlook

 2. Klicka i e-postmeddelandet och dra textrutan till önskad storlek.

 3. Du kan lägga till text i en textruta genom att klicka i textrutan och sedan skriva eller klistra in text.

  Meddelanden: 

  • Du kan formatera texten i textrutan med hjälp av formateringsalternativen i gruppen Tecken på fliken Formatera text.

   Bild av menyfliksområdet i Outlook

  • Om du vill placera textrutan på en annan plats klickar du på den och när pekaren ändras till en Korspildrar du textrutan till en ny plats.

  • Du kan ändra eller ta bort kantlinjen på en textruta eller figur eller lägga till en fyllning eller effekt i en figur eller textruta.

  • Om du har flera textrutor kan du länka ihop dem så att texten flödar mellan rutorna. Klicka på en av textrutorna och klicka sedan på Skapa länk i gruppen Text på fliken Format under Verktyg för textruta.

   Fliken Format under Verktyg för textruta

Överst på sidan

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområde i PowerPoint

 2. Klicka i presentationen och dra sedan textrutan till önskad storlek.

 3. Du kan lägga till text i en textruta genom att klicka i textrutan och sedan skriva eller klistra in text.

  Meddelanden: 

Överst på sidan

Kopiera en textruta

 1. Klicka på kantlinjen för den textruta som du vill kopiera.

 2. Högerklicka och välj Kopiera på menyn.

  Se till att markören inte står inuti textrutan utan snarare på kantlinjen för textrutan. Om markören inte står på kantlinjen och du trycker på Kopiera kopieras texten i textrutan och inte själva textrutan.

 3. Placera markören där du vill att den kopierade textrutan ska vara, högerklicka och klicka sedan på Klistra in.

  Gruppen Urklipp på fliken Start.

Ta bort en textruta

 • Klicka på kantlinjen för den textruta du vill ta bort och tryck på Delete.

  Se till att markören inte står inuti textrutan utan snarare på kantlinjen för textrutan. Om markören inte står på kantlinjen tar du bort texten i textrutan och inte själva textrutan när du trycker på Delete.

 • Om du vill ta bort flera kryssrutor samtidigt håller du ned CTRL, klickar på kantlinjen för varje textruta för sig, och trycker sedan på DELETE.

 • Om du vill ta bort en textruta men spara texten i rutan, så markerar du texten i textrutan och trycker på CTRL + C så att texten kopieras till Urklipp innan du tar bort textrutan.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×