Lägga till logotyp, företagsnamn eller sidhuvud- eller sidfotstext i åhörarkopiorna

I vyn Stödanvisningsbakgrund kan du lägga till element i sidlayouten för de utskrivna handoutsna i presentationen, till exempel företagets logotyp eller namn.

Lägga till logotyp, företagsnamn eller sidhuvud- eller sidfotstext i åhörarkopiorna

Så här lägger du till sidhuvud- eller sidfotstext:

 1. Du kommer igång genom att klicka på Visa > Åhörarkopior.

  Knappen Åhörarkopior på fliken Visa

  De ändringar som du gör i vyn Åhörarkopiebakgrund visas på alla sidor i åhörarkopiorna.

 2. På fliken Åhörarkopior klickar du på sidhuvud- eller sidfotsrutan som du vill redigera och skriver texten.

Så här lägger du till en bild:

 1. Öppna fliken Åhörarkopior, klicka på Infoga-menyn och sedan på Bild > Bild från fil.

 2. Bläddra till önskad bild och klicka på Infoga.

 3. Dra bilden till önskad plats och ändra storlek på den om det behövs. Om du vill visa fler formateringsalternativ klickar du på fliken Bildformat.

Så här förhandsgranskar du åhörarkopiorna:

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. I popup-menyn Layout klickar du på layouttypen.

  PowerPoint för Mac, Förhandsgranska åhörarkopior för utskrift
 3. Bläddra igenom miniatyrerna i dialogrutan Skriv ut och klicka på Avbryt när du är klar.

Om du vill lägga till sidfötter i en presentationi stället för i utskrivna handouts kan du läsa Lägga till sidnummer, datum och tid samt sidfotstext i alla bilder i PowerPoint för Mac

Se även

Skriva ut bilder och åhörarkopior

Lägga till datum och tid, sidfotstext eller sidnummer på alla bilder

Lägga till eller ta bort en fotnot

Lägga till en logotyp på den utskrivna handouten

Du kan lägga till en bildfil i sidlayouten så att en logotyp visas på alla sidor i de utskrivna materialen för presentationen.

Viktigt!: Följande procedur fungerar bara för handouts som har flera bilder per sida. Om det finns anteckningar på bilderna som du vill ska ingå i handouten slutför du den här proceduren i vyn Anteckningsbakgrund i stället för vyn Anteckningsbakgrund.

 1. Visa-menyn pekar du på Bakgrund ochklickar sedan på Bildbakgrund.

 2. På fliken Start, under Infoga klickar du på Bild och sedan på Bild från fil.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 3. Leta reda på bildfilen för företagets logotyp och klicka sedan på Infoga.

 4. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Ändra storlek på logotypen så att den passar på sidlayouten

  Markera bilden och dra sedan en storlekshandtag tills bilden har den storlek du vill ha. Om du vill bevara bildens proportioner när du storleksför storleksförhåller den med hjälp av storlekshandtagen klickar du på objektet, håller ned SKIFT och drar sedan i ett storlekshandtag i ett hörn.

  Flytta logotypen på sidlayouten

  Klicka och dra sedan bilden på sidan tills den finns där du vill ha den.

  Använda ett bildformat för logotypen

  Markera bilden och klicka sedan på fliken Formatera bild. Klicka på detbildformat du vill använda under Bildformat.

  Fliken Formatera bildobjekt, gruppen Bildformat

 5. När du är klar med ändringarna i vyn Meddelsbakgrund klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot på den utskrivna handouten

I ett sidhuvud eller en sidfot kan du inkludera ditt företagsnamn eller en juridisk ansvarsfriskrivning som förmedlar upphovsrätt eller konfidentialitet under presentationen.

 1. Visa-menyn pekar du på Bakgrund ochklickar sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på Text under Infoga på flikenStartoch klicka sedan på Sidhuvud och sidfot.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till ett sidhuvud

  På fliken Anteckningar och handouts väljer du Sidhuvudoch skriver sedan den text du vill ha.

  Lägga till en sidfot

  På fliken Anteckningar och handböcker väljer du Sidfotoch skriver sedan den text du vill ha.

 4. Klicka på Använd för alla.

 5. När du är klar med ändringarna i vyn Meddelsbakgrund klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

Se även

Skriva ut bilder och åhörarkopior

Lägga till datum och tid, sidfotstext eller sidnummer på alla bilder

Lägga till eller ta bort en fotnot

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×