Lägga till mallar, bakgrunder eller teman i e-postmeddelanden

Bland mallarna i Microsoft Outlook finns bakgrunder och mönster och en uppsättning designelement, till exempel teckensnitt, punkter, färger och effekter. Du kan välja i en fördefinierad lista med Outlook-mallar och -teman så att du enkelt kan anpassa HTML-formaterade e-postmeddelanden.

Obs!: De här procedurerna fungerar bara om du använder HTML som meddelandeformat. Mer information om hur du använder HTML som meddelandeformat finns i: Hur ändrar jag formatet på alla nya meddelanden till HTML?

Lägga till Outlook-mallar och -teman till alla meddelanden

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på E-post.

 4. Klicka på Mallar och teckensnitt.

 5. Klicka på Tema på fliken Personlig mall.

  Obs!: Om du försöker göra det här utan att ha valt HTML som format för meddelandet visas felmeddelandet Inga teman har installerats.

 6. Klicka på det tema eller den mall som du vill använda under Välj ett tema och klicka på OK.

 7. Välj de teckensnittsalternativ som du vill använda.

Hur ändrar jag formatet på alla nya meddelanden till HTML?

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på E-post.

 4. Klicka på HTML i listan Skriv meddelanden i det här formatet under Skriv meddelanden.

Lägga till Outlook-mallar och -teman till ett meddelande

 1. Klicka på fliken Start.

 2. Gå till gruppen Nytt, klicka på Nya objekt och peka på E-postmeddelande med. Klicka sedan på Fler mallar.

 3. Klicka på det tema eller den mall som du vill använda under Välj ett tema och klicka sedan på OK.

 4. Skriv och skicka meddelandet.

Stänga av Outlook-mallar och -teman

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på E-post.

 4. Klicka på Mallar och teckensnitt under Skriv meddelanden.

 5. Klicka på Tema på fliken Personlig mall.

 6. Klicka på (Inget tema) under Välj ett tema.

Microsoft Outlook har stöd för tre meddelandeformat:

 • HTML     Det här är standardformatet i Outlook. Det är också det bästa formatet att använda när du vill skapa meddelanden som liknar vanliga dokument med olika teckensnitt, färger och punktlistor. När du väljer något av alternativen som tillåter formatering (HTML eller RTF) skickas meddelandet som standard i HTML-format. När du använder HTML vet du därför att mottagaren ser samma sak som du skickar.

 • Oformaterad text     Det här är ett format som kan läsas i alla e-postprogram. Du kan ange att Outlook ska öppna meddelanden som du tar emot som oformaterad text. Formatet har inte stöd för fetstil, kursiv stil, teckenfärg eller annan textformatering. Dessutom har det inte stöd för bilder som visas direkt i meddelandetexten (men du kan bifoga dem som filer).

 • Outlook RTF-format     Det här är ett Microsoft-format som bara stöds av följande e-postprogram:

  • Microsoft Exchange Client version 5.0 och 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 och 97

   Du kan använda RTF-format när du skickar meddelanden inom en organisation som använder Microsoft Exchange, men vi rekommenderar att du använder HTML-format. RTF stöder textformatering, inklusive punkter, justering och länkade objekt. Outlook automatiskt konverterar RTF-formaterade meddelanden till HTML som standard när du skickar dem till en Internetmottagare, så att meddelandeformateringen bevaras och att bifogade filer tas emot. Outlook formaterar även automatiskt mötes- och uppgiftsförfrågningar och meddelanden med röstningsknappar så att de här objekten kan skickas intakt över Internet till andra Outlook-användare, oavsett meddelandets standardformat. Om det Internetbundna meddelandet är en uppgift eller mötesförfrågan omvandlar Outlook automatiskt det till Internetkalenderformat, ett vanligt format för Internetkalenderobjekt, så att det kan stödjas av andra e-postprogram.

Relaterad information

Skapa mallar för e-postmeddelanden

Ta bort eller ändra mall och bakgrund för svar och vidarebefordran

Obs!: De här procedurerna fungerar bara om du använder HTML som meddelandeformat. Mer information om hur du använder HTML som meddelandeformat finns i: Hur ändrar jag formatet på alla nya meddelanden till HTML?

Lägga till Outlook-mallar och -teman till alla meddelanden

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på E-post.

 4. Klicka på Mallar och teckensnitt.

 5. Klicka på Tema på fliken Personlig mall.

  Obs!: Om du försöker göra det här utan att ha valt HTML som format för meddelandet visas felmeddelandet Inga teman har installerats.

 6. Klicka på det tema eller den mall som du vill använda under Välj ett tema och klicka på OK.

 7. Välj de teckensnittsalternativ som du vill använda.

Hur ändrar jag formatet på alla nya meddelanden till HTML?

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på E-post.

 4. Klicka på HTML i listan Skriv meddelanden i det här formatet under Skriv meddelanden.

Lägga till Outlook-mallar och -teman till ett meddelande

 1. Gå till gruppen Nytt på fliken Start, klicka på Nya objekt och peka på E-postmeddelande med. Klicka sedan på Fler mallar.

 2. Klicka på det tema eller den mall som du vill använda under Välj ett tema och klicka sedan på OK.

 3. Skriv och skicka meddelandet.

Stänga av Outlook-mallar och -teman

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på E-post.

 4. Klicka på Mallar och teckensnitt under Skriv meddelanden.

 5. Klicka på Tema på fliken Personlig mall.

 6. Klicka på (Inget tema) under Välj ett tema.

Microsoft Outlook har stöd för tre meddelandeformat:

 • HTML     Det här är standardformatet i Outlook. Det är också det bästa formatet att använda när du vill skapa meddelanden som liknar vanliga dokument med olika teckensnitt, färger och punktlistor. När du väljer något av alternativen som tillåter formatering (HTML eller RTF) skickas meddelandet som standard i HTML-format. När du använder HTML vet du därför att mottagaren ser samma sak som du skickar.

 • Oformaterad text     Det här är ett format som kan läsas i alla e-postprogram. Du kan ange att Outlook ska öppna meddelanden som du tar emot som oformaterad text. Formatet har inte stöd för fetstil, kursiv stil, teckenfärg eller annan textformatering. Dessutom har det inte stöd för bilder som visas direkt i meddelandetexten (men du kan bifoga dem som filer).

 • Outlook RTF-format     Det här är ett Microsoft-format som bara stöds av följande e-postprogram:

  • Microsoft Exchange Client version 5.0 och 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 och 97

   Du kan använda RTF-format när du skickar meddelanden inom en organisation som använder Microsoft Exchange, men vi rekommenderar att du använder HTML-format. RTF stöder textformatering, inklusive punkter, justering och länkade objekt. Outlook automatiskt konverterar RTF-formaterade meddelanden till HTML som standard när du skickar dem till en Internetmottagare, så att meddelandeformateringen bevaras och att bifogade filer tas emot. Outlook formaterar även automatiskt mötes- och uppgiftsförfrågningar och meddelanden med röstningsknappar så att de här objekten kan skickas intakt över Internet till andra Outlook-användare, oavsett meddelandets standardformat. Om det Internetbundna meddelandet är en uppgift eller mötesförfrågan omvandlar Outlook automatiskt det till Internetkalenderformat, ett vanligt format för Internetkalenderobjekt, så att det kan stödjas av andra e-postprogram.

Relaterad information

Skapa mallar för e-postmeddelanden

Kopiera mall till en annan dator

Ta bort eller ändra bakgrunder och mallar i svar och vidarebefordrade meddelanden

Obs!: De här procedurerna fungerar bara om du använder HTML som meddelandeformat. På menyn Verktyg klickar du på Alternativ och sedan på fliken E-postformat. Klicka på HTML i listan Skriv i följande meddelandeformat.

Lägga till Outlook-mallar och -teman till alla meddelanden

 1. På menyn Verktyg i huvudfönstret i Outlook klickar du på Alternativ och sedan på fliken E-postformat.

 2. Klicka på HTML i listan Skriv i följande meddelandeformat.

 3. Klicka på Mallar och teckensnitt.

 4. Klicka på Tema på fliken Personlig mall.

 5. Klicka på det tema eller den mall som du vill använda under Välj ett tema och klicka på OK.

  Dialogrutan Tema eller mall

 6. Välj de teckensnittsalternativ som du vill använda.

 7. Om du vill att kommentarer som du skriver i meddelandesvar ska märkas med ditt namn markerar du kryssrutan Markera kommentarer med och skriver in en etikett, till exempel ditt namn.

 8. Om du vill att teckensnittet ska visas i en annan färg varje gång du besvarar eller vidarebefordrar ett meddelande markerar du kryssrutan Välj en ny färg vid svar eller vidarebefordran.

 9. Klicka på OK två gånger.

  När du skapar nya meddelanden används automatiskt mallen eller temat som du valt för dem.

Tips: Om du vill välja Outlook-mallar eller -teman från ett öppet meddelande klickar du på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Infoga och klickar sedan på Signaturer. Klicka på fliken Personlig mall och klicka sedan på Tema.

Obs!: Det går inte att anpassa Outlook-mallar eller -teman.

Lägga till Outlook-mallar och -teman till ett meddelande

 1. Peka på Nytt e-postmeddelande med på menyn Åtgärder i huvudfönstret i Outlook, och klicka sedan på Fler mallar.

 2. Klicka på det tema eller den mall som du vill använda under Välj ett tema och klicka på OK.

 3. Skriv och skicka meddelandet.

Obs!: Det går inte att använda mallar eller teman i svar.

Stänga av Outlook-mallar och -teman

 1. På menyn Verktyg i huvudfönstret i Outlook klickar du på Alternativ och sedan på fliken E-postformat.

 2. Klicka på Mallar och teckensnitt.

 3. Klicka på Tema på fliken Personlig mall.

 4. Klicka på Inget tema under Välj ett tema och klicka sedan på OK för att stänga dialogrutorna.

Microsoft Outlook har stöd för tre meddelandeformat:

 • HTML     Det här är standardformatet i Outlook. Det är också det bästa formatet att använda när du vill skapa meddelanden som liknar vanliga dokument med olika teckensnitt, färger och punktlistor. När du väljer något av alternativen som tillåter formatering (HTML eller RTF) skickas meddelandet som standard i HTML-format. När du använder HTML vet du därför att mottagaren ser samma sak som du skickar.

 • Oformaterad text     Det här är ett format som kan läsas i alla e-postprogram. Du kan ange att Outlook ska öppna meddelanden som du tar emot som oformaterad text. Formatet har inte stöd för fetstil, kursiv stil, teckenfärg eller annan textformatering. Dessutom har det inte stöd för bilder som visas direkt i meddelandetexten (men du kan bifoga dem som filer).

 • Outlook RTF-format     Det här är ett Microsoft-format som bara stöds av följande e-postprogram:

  • Microsoft Exchange Client version 5.0 och 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 och 97

   Du kan använda RTF-format när du skickar meddelanden inom en organisation som använder Microsoft Exchange, men vi rekommenderar att du använder HTML-format. RTF stöder textformatering, inklusive punkter, justering och länkade objekt. Outlook automatiskt konverterar RTF-formaterade meddelanden till HTML som standard när du skickar dem till en Internetmottagare, så att meddelandeformateringen bevaras och att bifogade filer tas emot. Outlook formaterar även automatiskt mötes- och uppgiftsförfrågningar och meddelanden med röstningsknappar så att de här objekten kan skickas intakt över Internet till andra Outlook-användare, oavsett meddelandets standardformat. Om det Internetbundna meddelandet är en uppgift eller mötesförfrågan omvandlar Outlook automatiskt det till Internetkalenderformat, ett vanligt format för Internetkalenderobjekt, så att det kan stödjas av andra e-postprogram.

Relaterad information

Ta bort eller ändra bakgrunder och mallar i svar och vidarebefordrade meddelanden

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×