We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Anta att du vill använda olika sidnummer eller talformat i olika delar av dokumentet. Du skulle t.ex. kunna använda i, ii, iii … i inledningen och innehållsförteckningen och 1, 2, 3 … i resten av dokumentet. För att du ska kunna göra det måste du först dela in dokumentet i olika avsnitt och se till att de inte är länkade till varandra. Därefter anger du sidnumreringen för varje avsnitt med hjälp av följande anvisningar.

 1. Placera markören i början av den första raden på sidan där du vill stoppa, starta eller ändra sidnumrering.

 2. Klicka på Layout så visas fliken Layout.

  Klicka på Brytningar för att välja en typ av sidbrytning att infoga vid den aktuella markörpositionen.
 3. Klicka på Brytningar och sedan på Nästa sida.

  Klicka på Nästa sida för att infoga en avsnittsbrytning som gör att texten efter brytningen börjar på nästa sida.
 4. På sidan efter avsnittsbrytningen dubbelklickar du i sidhuvuds- eller sidfotsområdet där du vill visa sidnummer.

  Då öppnas sidhuvudet eller sidfoten för redigering och fliken Sidhuvud & sidfot visas automatiskt.

 5. Klicka på Länka till föregående för att avmarkera knappen och koppla bort sidhuvudet eller sidfoten från sidhuvudet eller sidfoten i föregående avsnitt.

  Klicka på Länka till föregående för att ange om sidhuvudet eller sidfoten länkas till det föregående avsnittets sidhuvud eller sidfot.

  Obs!:  Sidhuvuden och sidfötter är kopplade separat, så om sidnumret finns i rubriken inaktiverar du länkning av rubriker. Om sidnumret finns i sidfoten inaktiverar du länkning för sidfötter.

 6. Klicka på Sidnummer på fliken Sidhuvud & sidfot och klicka sedan på Sidnummer.

  Klicka på Sidnummer på menyn Sidnummer på fliken Sidhuvud och sidfot för att lägga till ett sidnummer.

  Dialogrutan Sidnummer visas.

  I Sidnummer anger du sidnumrens placering och justering.
 7. Välj sidnumrensplacering och justering i Sidnummer. Om du inte vill att ett sidnummer visas på första sidan avmarkerar du kryssrutan Visa nummer på första sidan.

 8. Om du vill välja ett format eller styra startnumret klickar du på Sidnummer > Formatera sidnummer på fliken Sidhuvud & sidfot.

  Formatera sidnummer genom att klicka på Sidnummer på fliken Sidhuvud och sidfot, och klicka sedan på Formatera sidnummer.

  Dialogrutan Formatera sidnummer visas.

  Välj numreringsformat och startnummer i Sidnummerformat.
 9. Om du vill byta numreringsformat väljer du en annan formatmall i listan Nummerformat.

 10. Om du vill ändra det första sidnumret för det nya avsnittet väljer du Börja med och anger ett nummer.

 11. Klicka på OK för att spara ändringarna och stänga Formatera sidnummer.

 12. Om du är klar med ändringarna i sidhuvudet eller sidfoten klickar du på Stäng sidhuvud/fot. Du kan också dubbelklicka utanför sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet.

  Om du vill sluta redigera sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet klickar du på Stäng sidhuvud/fot.

Läs mer om sidnummer

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×