Om du vill förstå hur du lägger till element i ett UML- modell måste du först förstå skillnaden mellan ett diagram och en modell.

Modeller visas i en hierarkisk trädvy i fönstret modell Utforskaren .

Diagram är vyer över en modell som representeras av ikoner i trädvyn och genom att rita sidor i diagram ritnings filen för UML-modellen.

Tänk på följande när du använder mallen UML-modelldiagram :

  • Du kan lägga till element i ett diagram genom att dra ikoner från trädvyn eller former från stenciler till ritnings sidan.

  • När du drar en form från en stencil till ritnings sidan blir formen en del av modellen. Många av de former som du drar till en ritnings sida, till exempel klass former, användnings Falls former och komponent former, läggs också automatiskt till i trädvyn som ikoner.

    Obs!: När du drar en ikon från trädvyn till ritnings sidan skapar du en vy av modell elementet (inte ett nytt modell element).

  • När du lägger till ett element i trädvy visas inte elementet i ett diagram om du inte drar ikonen som representerar elementet från trädvyn till en ritnings sida.

  • Du kan duplicera element i trädvyn och dra element ikoner till olika paket.

  • Du kan lägga till olika vyer av samma element i olika diagram genom att dra samma element-ikon från trädvyn till olika ritnings sidor.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×